Hoseas 6

Study the Inner Meaning

Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)         

← Hoseas 5   Hoseas 7 →

1 Kom, la oss vende om til Herren! For det er han som har sønderrevet, men han vil også læge oss; han slo, men han vil også forbinde oss.

2 Han vil gjøre oss levende efter to dager; på den tredje dag vil han opreise oss, og vi skal leve for hans åsyn.

3 Så la oss lære å kjenne Herren, la oss med iver søke å lære ham å kjenne! Hans opgang er så viss som morgenrøden, og han kommer til oss som regnet, som et vårregn som væter jorden.

4 Hvad skal jeg gjøre med dig, Efra'im? Hvad skal jeg gjøre med dig, Juda? For eders kjærlighet er som en morgensky, lik duggen som tidlig går bort.

5 Derfor har jeg hugget løs på dem ved profetene, drept dem ved min munns ord, og dommene over dig fór ut som et lyn.

6 For jeg har lyst til kjærlighet og ikke til slaktoffer, og til gudskunnskap mere enn til brennoffer.

7 Men de har brutt pakten, likesom Adam; der har de vært troløse mot mig.

8 Gilead er en by med ugjerningsmenn, full av blodspor.

9 Og lik en røverskare som lurer på folk, er hele presteflokken; de myrder på veien til Sikem; ja, skammelige ting har de gjort.

10 I Israels hus har jeg sett grufulle ting; der driver Efra'im hor, der er Israel blitt urent.

11 Også for dig, Juda, er det fastsatt en høst, når jeg gjør ende på mitt folks fangenskap.

← Hoseas 5   Hoseas 7 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 189


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 93, 290, 720, 901, 922, 2180, 2405, ...

Apocalypse Revealed 134, 496, 505, 704

Doctrine of the Lord 4

Sacred Scripture 79

True Christian Religion 247, 314


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 532, 644, 811, 832

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 53

Scriptural Confirmations 4, 54

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


Hop to Similar Bible Verses

1 Mosebok 12:6

5 Mosebok 31:20

Dommernes 3:12

1 Samuels 15:22

2 Krønikebok 30:6

Jobs 5:18, 15:30, 22:23

Salmenes 72:6

Proverbs 21:3

Esaias 11:4, 24:5, 26:19

Jeremias 1:10, 5:14, 30, 30:10, 17

Klagesangene 3:40

Hoseas 5, 4:12, 5:1, 2, 7, 7:2, 8:1, 13, 10:12, 11:8, 12:12, 13:3, 14:5, 6

Mika 6:8, 7:2

Sefanias 2:7, 3:5

Matteus 9:13, 12:7

Markus 33

Lukas 1:75

Romerne 5:14

Filippenserne 3:8

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website.


 As Surely as the Sun Rises
Illustrated poster: "As surely as the sun rises, the Lord will appear" from Hosea 6:3. Close your eyes and imagine standing in the sunshine. Now think about the fact that you are standing in the presence of the Lord's love.
Picture | Ages over 7

 Elijah Revives the Widow's Son - Level C
Complete lesson with activity choices: what does "visiting the upper room" mean in your life, scripture scramble, scripted story discussion, and a meditation and task on a verse from the Word.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 Elijah Revives the Widow's Son - Level D
Complete lesson with activity choices: a look at "raising up the son" in our lives, a scripture scramble, scripted story discussion, and a meditation and task on a verse from the Word.
Sunday School Lesson | Ages 15 - 17

 Life Continues after Death
The Old and New Testaments teach that people are raised into spiritual life after death. New Church teachings go further and give details about the nature of life after death.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Prayers for Adults: The Lord Is Our God
Activity | Ages over 18

 Return to the Lord Bookmark
Meditate on a verse from the Word and let it inspire you in a spiritual task. Cut out the color picture bookmark to keep or share.
Activity | Ages over 15

 What Will Happen when I Die?
A lesson and activities exploring what happens when we die.
Religion Lesson | Ages over 15


Translate: