Amos 1

Study the Inner Meaning

Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)         

← Joel 3   Amos 2 →

1 De ord som Amos, en av hyrdene fra Tekoa, mottok i sine syner om Israel i de dager da Ussias var konge i Juda og Jeroboam, Joas' sønn, konge i Israel, to år før jordskjelvet.

2 Han sa: Herren skal brøle fra Sion og la sin røst høre fra Jerusalem, og hyrdenes beitemarker skal sørge, og Karmels topp bli tørr.

3 Så sier Herren: For tre misgjerninger av Damaskus, ja for fire vil jeg ikke ta det* tilbake - fordi de tresket Gilead med treskesleder av jern**; / {* hvad jeg har besluttet; AMO 1, 4. 5.} / {** 2SA 12, 31. JES 28, 27. 28; 41, 15.}

4 men jeg vil sende ild mot Hasaels hus, og den skal fortære Benhadads palasser,

5 og jeg vil sønderbryte Damaskus' portbom og utrydde dem som bor i Avens dal, og den som bærer kongestaven, i Bet-Eden; og Syrias folk skal bortføres til Kir, sier Herren.

6 Så sier Herren: For tre misgjerninger av Gasa, ja for fire vil jeg ikke ta det tilbake - fordi de bortførte alt folket som fanger og overgav dem til Edom;

7 men jeg vil sende ild mot Gasas murer, og den skal fortære dets palasser,

8 og jeg vil utrydde dem som bor i Asdod, og den som bærer kongestaven, i Askalon, og jeg vil vende min hånd mot Ekron, og det som er igjen av filistrene, skal gå til grunne, sier Herren, Israels Gud.

9 Så sier Herren: For tre misgjerninger av Tyrus, ja for fire vil jeg ikke ta det tilbake - fordi de overgav alt folket som fanger til Edom og ikke kom brorpakten i hu;

10 men jeg vil sende ild mot Tyrus' murer, og den skal fortære dets palasser.

11 Så sier Herren: For tre misgjerninger av Edom, ja for fire vil jeg ikke ta det tilbake - fordi han forfulgte sin bror med sverd og kvalte sin barmhjertighet, og hans vrede stadig sønderrev, og han alltid holdt på sin harme;

12 men jeg vil sende ild mot Teman, og den skal fortære Bosras palasser.

13 Så sier Herren: For tre misgjerninger av Ammons barn, ja for fire vil jeg ikke ta det tilbake - fordi de skar op de fruktsommelige kvinner i Gilead for å utvide sitt landemerke;

14 men jeg vil stikke ild på abbas murer, og den skal fortære dets palasser, under hærskrik på stridens dag, i storm på uværets dag,

15 og deres konge skal føres bort som fange, både han og hans fyrster, sier Herren.

← Joel 3   Amos 2 →
   Study the Inner Meaning
Chapter summary

Exploring the Meaning of Amos 1      

By Steve David

Internal Meaning of Amos, Chapter 1
Verses 1-2 describe the Lord teaching us about the Word and doctrine from the Word. In this book of the Bible, the prophet Amos symbolizes the Lord. Amos was a shepherd, and of course that metaphor is used to describe the Lord Jesus Christ, too, in the New Testament.

The book of Amos describes the Lord's anger and impatience with the Children of Israel - in the literal sense. Inside, though, it is really a story of the Lord’s great love and concern for us. This is a book of promise: The Lord will triumph over hell’s quest to dominate us and destroy the gift of salvation. This victory is not an occasional interest of the Lord’s; He has an “ardent zeal” to protect us.

In verse 2, the roaring of the Lord from Zion and the uttering of His voice from Jerusalem teach us several things about Him in this context:
- He has grievous distress for His church and people.
- He has an ardent zeal for protecting heaven and the church.
- He warns of coming vastations.
- He points to the drying up of our “Mount Carmel” and the effects this will have on our “vineyards.”

There are different ways to destroy true ideas and good loves. Verses 3-15 in this chapter describe the different ways that people do this.

Verses 3-5 are talking about people who pervert knowledges from the Word, knowledges which help us form true, useful doctrine. When people successfully corrupt knowledge from the Word, they also undermine the good that would come from that knowledge. But, these people will perish, spiritually.

Verses 6-8 describe people who apply the Word to create or reinforce heretical false ideas. That's not a good thing to do; they will perish, too.

Verses 9-10 address people who pervert knowledges [cognitiones] of good and truth, and thereby injure the external sense of the Word.

Verses 11-12 are about people who pervert the sense of the letter of the Word by falsity, by which doctrine perishes.

Finally, verses 13-15 describe people who falsify the truths of the sense of the letter of the Word: they do not resist in the day of combat, but destroy the truth of doctrine.

What are we to make of this? One take-away is that the Lord loves us, and wants to protect us. Another is that he wants us to carefully read the Word and seek the truths in it - those in the literal sense, and those in the internal sense. From these we should form sound doctrine, and develop good loves that can be built on true ideas.

See Arcana Coelestia 2606, 10325, and The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 201 for further reading.

From Swedenborg's Works

Main explanations:

Arcana Coelestia 2606, 10325

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 201


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 367, 1197, 3995, 4171, 6419, 6804, 9340, ...

Apocalypse Revealed 343, 612


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 419, 532, 601, 746, 817, 850

Scriptural Confirmations 9, 75

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:Hop to Similar Bible Verses

1 Mosebok 27:41, 36:33

2 Mosebok 3:1

4 Mosebok 20:20

1 Samuels 6:17

2 Samuel 12:31, 14:2

2 Kongebok 8:12, 14:23, 28, 15:16, 16:9

2 Krønikebok 20:10, 11, 21:16, 17, 26:1

Salmenes 29:4

Esaias 8:4, 17:1, 21:11, 23:1, 33:9, 34:5

Jeremias 25:30, 28:8, 47:1, 49:1, 7, 23

Esekiel 21:25, 25:1, 12, 15, 26:1, 27:1, 27, 28:1, 30:17, 35:1

Hoseas 1:1, 10:8, 14:1

Amos 2:2, 5, 3:8, 9, 5:5, 7:14, 9:7

Obadias 1:1

Sefanias 2:4, 8

Sakarias 9:1, 2, 3, 5, 14:5

Malakias 1:4


Translate: