Efezieši 1

Study the Inner Meaning

           

1 Pāvils, saskaņā ar Dieva prātu Jēzus Kristus apustulis, visiem svētajiem, kas atrodas Efezā, un ticīgajiem Jēzū Kristu.

2 Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un Kunga Jēzus Kristus!

3 Lai slavēts Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas mūs Kristū svētījis visādā garīgā svētībā debesīs.

4 Viņā Viņš mūs izredzējis pirms pasaules radīšanas, lai mēs mīlestībā būtu svēti un nevainīgi Viņa priekšā.

5 Iepriekš paredzējis, Viņš savā labprātībā nolēma mūs pieņemt sev par bērniem caur Jēzu Kristu,

6 Par slavu savas žēlastības godībai, ar kuru Viņš mūs apveltījis savā mīļotajā Dēlā.

7 Viņā mums pestīšana caur Viņa asinīm, grēku piedošana saskaņā ar Viņa žēlastības bagātību,

8 Kas pārpilnībā piešķirta mums visā gudrībā un saprašanā,

9 Lai zināmu darītu mums savas gribas noslēpumu pēc labpatikas; un tā viņš sevī bija nolēmis,

10 Laikiem piepildoties, visu, kas debesīs un kas virs zemes, atjaunot Kristū.

11 Viņā, kas dara visu pēc savas gribas lēmuma, arī mēs esam aicināti mantinieki saskaņā ar Viņa nodomu,

12 Lai mēs, kas jau iepriekš cerējām uz Kristu, būtu Viņa godības slava.

13 Viņā, kad dzirdējāt patiesības vārdu (savas pestīšanas evaņģēliju) un ticējāt uz Viņu, jūs tikāt apzīmogoti ar apsolīšanas Svēto Garu.

14 Viņš ir mūsu mantojuma ķīla, lai atpestītu savu īpašumu savas godības slavai.

15 Tāpēc arī, dzirdēdams par jūsu ticību uz Kungu Jēzu un mīlestību uz visiem svētajiem,

16 Es nemitējos pateikties par jums, pieminēdams jūs savās lūgšanās.

17 Lai Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus godības Tēvs, dod jums gudrības un atklāsmes garu Viņa pazīšanai,

18 Apgaismotu jūsu sirds acis, lai jūs zinātu, kāda ir Viņa aicinājuma cerība un cik bagāta Viņa mantojuma godība starp svētajiem.

19 Un cik pārmērīgi liels ir Viņa spēks mūsos, kas ticam saskaņā ar Viņa spēka varenības izpausmi.

20 To Viņš parādīja Kristū, uzmodinādams Viņu no miroņiem un novietodams pie savas labās rokas debesīs

21 Augstāk par katru valdību un varu, un spēku, un valdniekiem, un par ikvienu vārdu, kas tiek piesaukts ne tikai šinī, bet arī nākamajā pasaulē.

22 Un visu Viņš nolicis zem Viņa kājām un iecēla Viņu par galvu visai Baznīcai.

23 Kas ir Viņa miesa un Viņa pilnība, kas visu visumā piepilda.

  
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Explanations or references:

Divine Love and Wisdom 24

True Christian Religion 372


References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries:

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 5

An Invitation to the New Church 10

Scriptural Confirmations 2, 4, 6, 14, 29

Related New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


Hop to Similar Bible Verses

Numbers 22:12

Deuteronomy 34:9

Job 19:25

Psalms 84:12, 103:3, 110:1, 119:18, 130:4

Isaiah 11:2, 46:10

Bible Word Meanings

Kristus
Christ is one of the names of the Lord. It derives from Greek, and means "the anointed one," a King or Messiah. Christ as King...

žēlastība
The Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite. That love is formed through His pure, perfect, infinite wisdom and flows to us...

slava
We tend to speak somewhat casually of "truth from the Lord," but in actual fact the Writings tell us that in its true form the...

vārdu
'Sayings' denotes persuasion. 'Sayings,' when related to Jehovah, signify informing or instructing.

savu
In many cases, the spiritual meaning of "own," both as a verb and as an adjective, is relatively literal. When people are described as the...

spēks
Strength' relates truth and falsity. Strength,' as in Luke 10:27, signifies the will and understanding extended to extremes. Strength,' as in Revelation 1:6, signifies divine...

pilnība
When the Bible talks about a "multitude," it is generally talking about truth – concepts and ideas. When it talks about a "great" amount or...


Translate: