Jeremia 45

Study the Inner Meaning

Dutch Staten Vertaling         

← Jeremia 44   Jeremia 46 →

1 Het woord, dat de profeet Jeremia gesproken heeft tot Baruch, den zoon van Nerija, als hij die woorden uit den mond van Jeremia in een boek schreef, in het vierde jaar van Jojakim, den zoon van Josia, den koning van Juda, zeggende:

2 Alzo zegt de HEERE, de God Israels, van u, o Baruch!

3 Gij zegt: Wee nu mij, want de HEERE heeft droefenis tot mijn smart gedaan; ik ben moede van mijn zuchten, en vind geen rust!

4 Zo zult gij tot hem zeggen: Zo zegt de HEERE: Zie, dat Ik gebouwd heb, breek Ik af, en dat Ik geplant heb, ruk Ik uit, zelfs dit ganse land.

5 En zoudt gij u grote dingen zoeken? Zoek ze niet; want zie, Ik breng een kwaad over alle vlees, spreekt de HEERE; maar Ik zal u uw ziel tot een buit geven, in alle plaatsen, waar gij zult henentrekken.

← Jeremia 44   Jeremia 46 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 111


Other references to this chapter:

De hemelse Verborgenheden die in de Heilige Schrift of het Woord van de Heer 10283

Apocalypse Revealed 748

Conjugial Love 156

Leer Over De Heer 53

Ware Christelijke Religie 158


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 750, 1082

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:

Hop to Similar Bible Verses

2 Kings 5:26

Psalm 6:7

Jesaja 5:5

Jeremia 25:15, 16, 32:12, 36:1, 2, 4, 39:18

Lamentations 2:6

Hosea 14

2 Timothy 3

Word/Phrase Explanations

koning
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

God
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...


Translate: