Russian: Synodal Translation (1876)

Chapter 4

1 Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который будет судить живых и мертвых вявление Его и Царствие Его:

2 проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием.

3 Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху;

4 и от истины отвратят слух и обратятся к басням.

5 Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое.

6 Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало.

7 Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил;

8 а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его.

9 Постарайся придти ко мне скоро.

10 Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию; один Лука со мною.

11 Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения.

12 Тихика я послал в Ефес.

13 Когда пойдешь, принеси фелонь, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно кожаные.

14 Александр медник много сделал мне зла. Да воздаст ему Господь по делам его!

15 Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам.

16 При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили. Да не вменится им!

17 Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие и услышали все язычники; и я избавился из львиных челюстей.

18 И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для Своего Небесного Царства, Ему слава во веки веков. Аминь.

19 Приветствуй Прискиллу и Акилу и дом Онисифоров.

20 Ераст остался в Коринфе; Трофима же я оставил больного в Милите.

21 Постарайся придти до зимы. Приветствуют тебя Еввул, и Пуд, и Лин, и Клавдия, и все братия.

22 Господь Иисус Христос со духом твоим. Благодать с вами. Аминь.


Chinese: NCV (Simplified)

Chapter 4

1 务要传道

2 务要传道;无论时机是否适合,都要常作准备;要以多方的忍耐和教训责备人、警戒人、劝勉人。

3 因为时候快要到了,人必容不下纯正的道理,反而耳朵发痒,随着自己的私欲,增添许多教师,

4 而且转离不听真理,反倒趋向无稽之谈。

5 你却要凡事谨慎,忍受磨难、作传福音者的工作,完成你的职务。

6 我已经被浇奠;我离世的时候也到了。

7 那美好的仗我已经打过了,当跑的路我已经跑尽了,所持的信仰我已经守住了。

8 从此以后,有公义的冠冕为我存留,就是按公义审判的主在那日要赏给我的;不但赏给我,也赏给所有爱慕他显现的人。

9 最后的吩咐你要尽快到我这里来。

10 因为底马贪爱现今的世界,就离弃我到帖撒罗尼迦去了。革勒士去了加拉太,提多去了达马太。

11 只有路加在我这里。你找到了马可,就把他带来,因为他在圣工上对我有益。

12 我差派了推基古到以弗所去。

13 我在特罗亚留在加布那里的外衣,你来的时候要把它带来,还有那些书卷,特别是那些羊皮卷,也要带来。

14 铜匠亚历山大作了许多恶事陷害我,主必按着他所行的报应他。

15 你也要提防他,因为他极力抵挡我们的话。

16 我第一次申辩的时候,没有一个人支持我,反而离弃我。但愿这罪不要归在他们身上。

17 然而主站在我旁边,加给我力量,使福音的信息借着我尽都传开,万国的人都可以听见;他并且把我从狮子口中救出来。

18 主必救我脱离一切邪恶的事,也必救我进入他天上的国。愿荣耀归给他,直到永永远远。阿们。

19 问候的话问候百基拉、亚居拉和阿尼色弗一家的人。

20 以拉都在哥林多住下了。特罗非摩病了,我就留他在米利都。

21 你要赶紧在冬天以前到我这里来。友布罗、布田、利奴、革老底亚和众弟兄都问候你。

22 主与你同在。愿恩惠与你们同在。


Estonian

Chapter 4

1 Ma tunnistan kindlasti Jumala ja Kristuse Jeesuse ees, Kes mõistab kohut elavate ja surnute üle, niihästi Tema tulemist kui ka Tema Riiki.

2 Kuuluta sõna, astu esile, olgu parajal või ebasobival ajal, noomi, hoiata, manitse kõige pika meelega ja õpetamisega.

3 Sest tuleb aeg, et nad tervet õpetust ei taha sallida, vaid enestele otsivad õpetajaid iseeneste himude järgi, sedamööda kuidas nende kõrvad sügelevad,

4 ja käänavad kõrvad ära tõest ning pöörduvad tühjade juttude poole.

5 Aga sina ole igapidi kaine, kannata kurja, tee Evangeeliumikuulutaja tööd, täida oma ametit õieti.

6 Sest mind juba ohverdatakse ja minu lahkumiseaeg on jõudnud ligi.

7 Ma olen head võitlemist võidelnud, ma olen oma jooksmise lõpetanud, ma olen usu säilitanud!

8 Nüüd on minule tallele pandud õiguse pärg, mille Issand, õige kohtumõistja, mulle annab tol päeval, aga mitte ainult minule, vaid ka kõigile, kes armastavad Ta ilmumist.

9 Katsu ruttu minu juurde tulla!

10 Sest Deemas jättis mind maha ning hakkas armastama seda maailma ja läks Tessaloonikasse, Kreskes Galaatiasse, Tiitus Dalmaatiasse.

11 Luukas üksi on mu juures. Võta Markus ja too ta enesega, sest teda on mulle väga vaja abiliseametisse.

12 Tühhikose ma läkitasin Efesosse.

13 Kuub, mille ma jätsin Troasse Karpose juurde, too tulles kaasa, ja raamatud, eriti pärgamendid.

14 Vasksepp Aleksandros on mulle teinud palju paha. Issand tasugu talle ta tegusid mööda!

15 Hoidu ka sina tema eest, sest ta on kõvasti vastu pannud meie sõnadele.

16 Kui ma esimest korda kohtus kostsin enese eest, ei olnud ükski mulle toeks, vaid kõik jätsid mind maha. Ärgu arvatagu seda neile süüks.

17 Aga Issand seisis minu eest ja kinnitas mind, et sõna kuulutamine minu läbi teostuks täiel määral ja kõik paganad kuuleksid seda; ja ma pääsesin lõukoera suust.

18 Küll Issand mind ka välja tõmbab kõigist kurjadest tegudest ja aitab Oma taevasesse Riiki. Temale olgu austus ajastute ajastuteni! Aamen.

19 Tervita Priskat ja Akvilat ja Onesiforose peret.

20 Erastos jäi Korintosesse; Trofimose ma jätsin haigelt Mileetosesse.

21 Rutta, et sa enne talve saabud! Eubulos ja Puudes ja Linos ja Klaudia ja kõik vennad tervitavad sind.

22 Issand Jeesus Kristus olgu sinu vaimuga! Arm olgu teiega!   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Explanations or references:


References from Swedenborg's unpublished works:

An Invitation to the New Church 33

Scriptural Confirmations 27, 29

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


Hop to Similar Bible Verses

1я Царств 26:24

2я Царств 3:39

3я Царств 22:8, 18

Псалтирь 7:12, 9:5, 22:22, 28:4, 121:7

Притчи 25:19

Исаия 30:10

Иеремия 5:31, 11:20, 15:20, 21

Даниил 6:28

Word/Phrase Explanations

пред
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

судить
It’s easy to see the connection between judging and truth. In a court of law, the judge’s whole purpose is to find the truth. In...

Царствие
In the most general sense, a kingdom in the Bible represents a church. In a more specific sense, a kingdom represents a church in regards...

время
Time is an aspect of the physical world, but according to Swedenborg is not an aspect of the spiritual world. The same is true of...

веру
It's interesting to note that despite the prominent place of faith in mainstream Christian belief systems, the word itself appears exactly twice in the King...

слава
We tend to speak somewhat casually of "truth from the Lord," but in actual fact the Writings tell us that in its true form the...

дом
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

благодать
The Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite. That love is formed through His pure, perfect, infinite wisdom and flows to us...


Translate: