John 11

Study

   

Coptic: Sahidic NT

1 ⲚⲈⲨⲚ ⲞⲨⲀ ⲆⲈ ϢⲰⲚⲈ ϪⲈ ⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲂⲎⲐⲀⲚⲒⲀ ⲠϮⲘⲈ ⲘⲘⲀⲢⲒⲀ ⲚⲘ ⲘⲀⲢⲐⲀ ⲦⲈⲤⲤⲰⲚⲈ.

2 ⲦⲀⲒ ⲆⲈ ⲦⲈ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲦⲈⲚⲦⲀⲤⲦⲈϨⲤ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲤⲞϬⲚ ⲀⲨⲰ ⲀⲤϤⲈⲦ ⲚⲈϤⲞⲨⲈⲢⲎⲦⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲤϤⲰ ⲦⲀⲒ ⲈⲚⲈⲢⲈ ⲠⲈⲤⲤⲞⲚ ⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ ϢⲰⲚⲈ.

3 ⲀⲨϪⲞⲞⲨ ϬⲈ ϢⲀⲢⲞϤ ⲚϬⲒ ⲚⲈϤⲤⲰⲚⲈ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ϤϢⲰⲚⲈ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦⲔⲘⲈ ⲘⲘⲞϤ.

4 ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲤⲰⲦⲘ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ. ϪⲈ ⲠⲈⲒϢⲰⲚⲈ ⲚⲚⲈϤϢⲞⲞⲠ ⲀⲚ ⲈⲠⲘⲞⲨ. ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢⲈ ⲠⲈϤϢⲎⲢⲈ ϪⲒⲈⲞⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦϤ.

5 ⲚⲈⲢⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲘⲈ ⲘⲘⲀⲢⲐⲀ ⲚⲘ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲦⲈⲤⲤⲰⲚⲈ ⲚⲘ ⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ.

6 ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲤⲰⲦⲘ ϬⲈ ϪⲈ ϤϢⲰⲚⲈ. ⲦⲞⲦⲈ ⲀϤϬⲰ ⲚϨⲞⲞⲨ ⲤⲚⲀⲨ ϨⲘ ⲠⲘⲀ ⲈⲚⲈϤⲚϨⲎⲦϤ.

7 ⲘⲚⲚⲤⲰⲤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ. ϪⲈ ⲘⲀⲢⲞⲚ ⲞⲚ ⲈϮⲞⲨⲆⲀⲒⲀ.

8 ⲠⲈϪⲀⲨ ⲚⲀϤ ⲚϬⲒ ⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ. ϪⲈ ϨⲢⲀⲂⲂⲈⲒ. ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲚⲈⲢⲈ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀ ϨⲒ ⲰⲚⲈ ⲈⲢⲞⲔ ⲀⲨⲰ ⲞⲚ ⲔⲚⲀⲂⲰⲔ ⲈⲘⲀⲨ.

9 ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ. ϪⲈ ⲘⲎ ⲘⲚ ⲘⲚⲦⲤⲚⲞⲞⲨⲤ ⲚⲞⲨⲚⲞⲨ ϨⲘ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ. ⲈⲢϢⲀ ⲞⲨⲀ ⲘⲞⲞϢⲈ ϨⲘ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲘⲈϤϪⲒϪⲢⲞⲠ ϪⲈ ϤⲚⲀⲨ ⲈⲠⲞⲨⲞⲒⲚ ⲘⲠⲈⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ.

10 ⲈⲢϢⲀ ⲞⲨⲀ ⲘⲞⲞϢⲈ ϨⲚ ⲦⲈⲨϢⲎ. ϢⲀϤϪⲒ ϪⲢⲞⲠ ϪⲈ ⲘⲠⲞⲨⲞⲒⲚ ϢⲞⲞⲠ ⲀⲚ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦϤ.

11 ⲚⲀⲒ ⲀϤϪⲞⲞⲨ ⲘⲚⲚⲤⲰⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ ⲠⲈⲚϢⲂⲎⲢ ⲀϤⲚⲔⲞⲦⲔ. ⲀⲖⲖⲀ ϮⲚⲀⲂⲰⲔ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲈⲒⲈⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ.

12 ⲠⲈϪⲀⲨ ϬⲈ ⲚⲀϤ ⲚϬⲒ ⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ. ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲈϢϪⲈ ⲚⲦⲀϤⲚⲔⲞⲦⲔ. ϤⲚⲀⲦⲰⲞⲨⲚ.

13 ⲚⲦⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ϪⲞⲞⲤ ⲠⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲈϤⲘⲞⲨ. ⲚⲎ ⲆⲈ ⲀⲨⲘⲈⲨⲈ ϪⲈ ⲈϤϪⲈ ⲠⲈⲚⲔⲞⲦⲔ ⲘⲠⲰⲂϢ.

14 ⲦⲞⲦⲈ ϬⲈ ⲀⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲞⲞⲤ ⲚⲀⲨ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲀⲢⲢⲎⲤⲒⲀ. ϪⲈ ⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ ⲀϤⲘⲞⲨ

15 ⲀⲨⲰ ϮⲢⲀϢⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ϪⲈ ⲚⲈⲒⲘⲘⲀⲨ ⲀⲚ ⲠⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲀⲢⲞⲚ ϢⲀⲢⲞϤ.

16 ⲠⲈϪⲈ ⲐⲰⲘⲀⲤ ⲠⲈϢⲀⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲆⲒⲆⲨⲘⲞⲤ ⲚⲚⲈϤϢⲂⲢ ⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ. ϪⲈ ⲘⲀⲢⲞⲚ ϨⲰⲰⲚ ϪⲈ ⲈⲚⲈⲘⲞⲨ ⲚⲘⲘⲀϤ

17 ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲈⲒ ϬⲈ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀϤϨⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲠⲈϤϤⲦⲞⲞⲨ ⲠⲈ ⲈϤϨⲘ ⲠⲦⲀⲪⲞⲤ.

18 ⲂⲎⲐⲀⲚⲒⲀ ⲆⲈ ⲚⲈⲤϨⲎⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ ⲚⲀⲘⲚⲦⲎ ⲚⲤⲦⲀⲆⲒⲞⲚ.

19 ⲞⲨⲘⲎⲎϢⲈ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲚⲈ ⲀⲨⲈⲒ ⲠⲈ ϢⲀ ⲘⲀⲢⲐⲀ ⲚⲘ ⲘⲀⲢⲒⲀ ϪⲈ ⲈⲨⲈⲤⲖⲤⲰⲖⲞⲨ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲈⲨⲤⲞⲚ.

20 ⲘⲀⲢⲐⲀ ϬⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈⲤⲤⲰⲦⲘ ϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲎⲨ. ⲀⲤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲎⲦϤ. ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲆⲈ ⲚⲈⲤϨⲘⲞⲞⲤ ⲠⲈ ϨⲘ ⲠⲎⲈⲒ.

21 ⲠⲈϪⲈ ⲘⲀⲢⲐⲀ ϬⲈ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲚⲈⲔⲘⲠⲈⲒⲘⲀ ⲚⲈⲢⲈ ⲠⲀⲤⲞⲚ ⲚⲀⲘⲞⲨ ⲀⲚ ⲠⲈ.

22 ⲀⲖⲖⲀ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲞⲚ ϮⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲔⲚⲀⲀⲒⲦⲒ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲀⲦⲀⲀⲨ ⲚⲀⲔ.

23 ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲤ. ϪⲈ ⲠⲞⲨⲤⲞⲚ ⲚⲀⲦⲰⲞⲨⲚϤ.

24 ⲠⲈϪⲈ ⲘⲀⲢⲐⲀ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ϮⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ϤⲚⲀⲦⲰⲞⲨⲚ ϨⲚ ⲦⲀⲚⲀⲤⲦⲀⲤⲒⲤ ϨⲘ ⲠϨⲀⲈ ⲚϨⲞⲞⲨ.

25 ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲦⲀⲚⲀⲤⲦⲀⲤⲒⲤ ⲀⲨⲰ ⲠⲰⲚϨ ⲠⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞⲈⲒ ⲔⲀⲚ ⲈϤϢⲀⲚⲘⲞⲨ ϤⲚⲀⲰⲚϨ.

26 ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲞⲚϨ ⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞⲈⲒ. ⲚϤⲚⲀⲘⲞⲨ ⲀⲚ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ. ⲦⲈⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲠⲀⲒ.

27 ⲠⲈϪⲀⲤ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ⲤⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲀⲚⲞⲔ ϮⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲦⲚⲎⲨ ⲈⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ.

28 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈⲤϪⲈ ⲚⲀⲒ ⲀⲤⲂⲰⲔ ⲀⲤⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲘⲀⲢⲒⲀ ⲦⲈⲤⲤⲰⲚⲈ ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲤ ⲚϪⲒⲞⲨⲈ ϪⲈ ⲀⲠⲤⲀϨ ⲈⲒ ⲀⲨⲰ ϤⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞ.

29 ⲚⲦⲞⲤ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈⲤⲤⲰⲦⲘ. ⲀⲤⲦⲰⲞⲨⲚⲤ ϨⲚ ⲞⲨϬⲈⲠⲎ ⲀⲤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϢⲀⲢⲞϤ.

30 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲚⲈ ⲘⲠⲀⲦϤⲈⲒ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠϮⲘⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲦⲒ ⲚⲈϤϨⲘ ⲠⲘⲀ ⲈⲚⲦⲀ ⲘⲀⲢⲐⲀ ⲦⲰⲘⲚⲦ ⲈⲢⲞϤ ⲚϨⲎⲦϤ.

31 ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ϬⲈ ⲈⲦϨⲘ ⲠⲎⲒ ⲚⲘⲘⲀⲤ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲤⲞⲖⲤⲖ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲚⲀⲨ ⲈⲘⲀⲢⲒⲀ ϪⲈ ⲀⲤⲦⲰⲞⲨⲚⲤ ϨⲚ ⲞⲨϬⲈⲠⲎ ⲀⲤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ. ⲀⲨⲞⲨⲀϨⲞⲨ ⲚⲤⲰⲤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲤⲚⲀⲂⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲠⲦⲀⲪⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲤⲈⲢⲒⲘⲈ ⲘⲘⲀⲨ.

32 ⲘⲀⲢⲒⲀ ϬⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈⲤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲠⲘⲀ ⲈⲚⲈⲢⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚϨⲎⲦϤ. ⲀⲤⲚⲞϪⲤ ϨⲀ ⲚⲈϤⲞⲨⲈⲢⲎⲦⲈ ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲚⲈⲔⲘⲠⲈⲈⲒⲘⲀ. ⲚⲈⲢⲈ ⲠⲀⲤⲞⲚ ⲚⲀⲘⲞⲨ ⲀⲚ ⲠⲈ.

33 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϬⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲤ ⲈⲤⲢⲒⲘⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲨⲈⲒ ⲚⲘⲘⲀⲤ ⲈⲨⲢⲒⲘⲈ. ⲀϤϢⲦⲞⲢⲦⲢ ϨⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲐⲈ ⲚⲚⲈⲦⲞⲞⲦ

34 ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚⲔⲀⲀϤ ⲦⲰⲚ. ⲠⲈϪⲀⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲀⲘⲞⲨ ⲚⲄⲚⲀⲨ.

35 ⲀϤⲢⲒⲘⲈ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ.

36 ⲚⲈⲨϪⲰ ϬⲈ ⲘⲘⲞⲤ ⲚϬⲒ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ. ϪⲈ ⲀⲚⲀⲨ ⲈⲐⲈ ⲈⲦϤⲘⲈ ⲘⲘⲞϤ.

37 ϨⲞⲒⲚⲈ ⲆⲈ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲠⲈϪⲀⲨ. ϪⲈ ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀϤⲞⲨⲰⲚ ⲚⲂⲂⲀⲖ ⲘⲠⲂⲖⲖⲈ ⲈⲒⲈ ⲚⲈⲘⲘⲚ ϬⲞⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲚ ⲠⲈ ⲈⲦⲘⲦⲢⲈ ⲠⲀⲒ ⲘⲞⲨ.

38 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϬⲈ ⲞⲚ ⲈϤⲞⲞⲦ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦϤ ⲀϤⲈⲒ ⲈⲠⲦⲀⲪⲞⲤ. ⲚⲈ ⲞⲨⲤⲠⲎⲖⲀⲒⲞⲚ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲈⲢⲈ ⲞⲨⲰⲚⲈ ϨⲒ ⲢⲰϤ.

39 ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ϤⲒ ⲠⲰⲚⲈ ⲘⲘⲀⲨ. ⲠⲈϪⲈ ⲘⲀⲢⲐⲀ ⲚⲀϤ ⲦⲤⲰⲚⲈ ⲘⲠⲈⲚⲦⲀϤⲘⲞⲨ. ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲎⲆⲎ ⲀϤⲢⲤⲦⲞⲒ ⲠⲈϤϤⲦⲞⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ.

40 ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲤ. ϪⲈ ⲘⲠⲒϪⲞⲞⲤ ⲚⲈ ϪⲈ ⲈⲢϢⲀⲚⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲦⲈⲚⲀⲚⲀⲨ ⲈⲠⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.

41 ⲀⲨϤⲒ ⲠⲰⲚⲈ ϬⲈ ⲘⲘⲀⲨ. ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲀϤϤⲒ ⲚⲈϤⲂⲀⲖ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲠⲈ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲀⲒⲰⲦ ϮϢⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲞⲞⲦⲔ ϪⲈ ⲀⲔⲤⲰⲦⲘ ⲈⲢⲞⲈⲒ.

42 ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ⲚⲈⲒⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲔⲤⲰⲦⲘ ⲈⲢⲞⲈⲒ ⲚⲞⲨⲞⲒϢ ⲚⲒⲘ. ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲦⲀⲒϪⲞⲞⲤ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲘⲎⲎϢⲈ ⲈⲦⲀϨⲈⲢⲀⲦϤ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲈ ⲚⲦⲀⲔⲦⲚⲚⲞⲞⲨⲦ.

43 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈϤϪⲈ ⲚⲀⲒ ⲀϤⲀϢⲔⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲤⲘⲎ ϪⲈ ⲖⲀⲌⲀⲢⲈ ⲀⲘⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ.

44 ⲀϤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲘⲞⲨ ⲈϤⲘⲎⲢ ⲚⲚⲈϤⲞⲨⲈⲢⲎⲦⲈ ⲘⲚ ⲚⲈϤϬⲒϪ ϨⲚ ϨⲈⲚⲔⲈⲢⲈⲀ ⲀⲨⲰ ⲈⲢⲈ ⲠⲈϤϨⲞ ⲘⲎⲢ ϨⲚ ⲞⲨⲤⲞⲨⲆⲀⲢⲒⲞⲚ. ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲨ. ϪⲈ ⲂⲞⲖϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲔⲀⲀϤ ⲚϤⲂⲰⲔ.

45 ⲞⲨⲘⲎⲎϢⲈ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲨⲈⲒ ϢⲀ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲚⲀⲨ ⲈⲠⲈⲚⲦⲀϤⲀⲀϤ. ⲀⲨⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞϤ.

46 ϨⲞⲒⲚⲈ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲀⲨⲂⲰⲔ ϢⲀ ⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ ⲀⲨⲦⲀⲘⲞⲞⲨ ⲈⲚⲈⲚⲦⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀⲀⲨ.

47 ⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ϬⲈ ⲘⲚ ⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ ⲀⲨⲤⲰⲞⲨϨ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲘⲠⲤⲨⲚϨⲈⲆⲢⲒⲞⲚ ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀⲨ. ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲚⲚⲀⲀⲀϤ ϪⲈ ⲠⲈⲒⲢⲰⲘⲈ ⲢϨⲀϨ ⲘⲘⲀⲒⲚ.

48 ⲈⲚϢⲀⲚⲔⲀⲀϤ ⲚⲦⲈⲒϨⲈ. ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲚⲀⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲨⲰ ⲚⲤⲈⲈⲒ ⲚϬⲒ ⲚⲈϨⲢⲰⲘⲀⲒⲞⲤ ⲚⲤⲈϤⲒ ⲚⲦⲞⲞⲦⲚ ⲘⲠⲈⲚⲘⲀ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ.

49 ⲞⲨⲀ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ϪⲈ ⲔⲀⲒⲪⲀⲤ ⲈⲠⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲠⲈ ⲚⲦⲈⲢⲞⲘⲠⲈ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ⲚⲖⲀⲀⲨ.

50 ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲖⲞⲄⲒⲌⲈ ⲀⲚ ϪⲈ ⲤⲢⲚⲞϤⲢⲈ ⲚⲀⲚ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢⲈ ⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲘⲞⲨ ϨⲀ ⲠⲖⲀⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲦⲘ ⲠϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲦⲎⲢϤ ϨⲈ ⲈⲂⲞⲖ.

51 ⲚⲦⲀϤϪⲈ ⲠⲀⲒ ⲆⲈ ⲀⲚ ϨⲀⲢⲞϤ ⲘⲘⲀⲨ ⲀⲀϤ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲠⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲠⲈ ⲚⲦⲈⲢⲞⲘⲠⲈ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲀϤⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲈⲨⲈ ϪⲈ ⲚⲈⲢⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲘⲞⲨ ϨⲀ ⲠϨⲈⲐⲚⲞⲤ

52 ⲀⲨⲰ ϨⲀ ⲠϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲀⲚ ⲘⲘⲀⲦⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲞⲚ ⲚϢⲎⲢⲈ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲦϪⲞⲞⲢⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϤⲈⲤⲞⲞⲨϨⲞⲨ ⲈⲨⲘⲀ ⲚⲞⲨⲰⲦ.

53 ϪⲒⲚ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ϬⲈ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲀⲨϪⲒϢⲞϪⲚⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈⲘⲞⲨⲞⲨⲦ ⲘⲘⲞϤ.

54 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲚⲈϤⲘⲞⲞϢⲈ ϬⲈ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲠⲀⲢⲢⲎⲤⲒⲀ ϨⲚ ⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲀⲖⲖⲀ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲘⲀ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲈⲦⲈⲬⲰⲢⲀ ⲈⲦϨⲎⲚ ⲈⲦⲈⲢⲎⲘⲞⲤ ⲈⲨⲠⲞⲖⲒⲤ ⲈⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲪⲢⲀⲒⲘ ⲀϤϢⲰⲠⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲚ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ.

55 ⲚⲈϤϨⲎⲚ ⲆⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲠⲈ ⲚϬⲒ ⲠⲠⲀⲤⲬⲀ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲘⲎⲎϢⲈ ⲂⲰⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈⲬⲰⲢⲀ ϨⲀ ⲐⲎ ⲘⲠⲠⲀⲤⲬⲀ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈⲦⲂⲂⲞⲞⲨ.

56 ⲚⲈⲨϢⲒⲚⲈ ϬⲈ ⲠⲈ ⲚⲤⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲚⲈⲨⲈⲢⲎⲨ ⲈⲨⲀϨⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ϨⲘ ⲠⲈⲢⲠⲈ. ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲤⲚⲆⲞ ϬⲒ ⲚⲎⲦⲚ. ϪⲈ ⲚϤⲚⲎⲨ ⲀⲚ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲠϢⲀ.

57 ⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲆⲈ ⲘⲚ ⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ ⲚⲈⲀⲨϮ ⲚⲞⲨⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲠⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢϢⲀ ⲞⲨⲀ ⲈⲒⲘⲈ ϪⲈ ⲈϤⲦⲰⲚ. ⲈϤⲈⲦⲀⲘⲞⲞⲨ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈϬⲞⲠϤ.


Coptic: Bohairic NT

1 ⲚⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲀⲒ ⲆⲈ ⲈϤϢⲰⲚⲒ ϪⲈ ⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲂⲎⲐⲀⲚⲒⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠϮⲘⲒ ⲘⲘⲀⲢⲒⲀ ⲚⲈⲘ ⲘⲀⲢⲐⲀ ⲦⲈⲤⲤⲰⲚⲒ.

2 ⲚⲈ ⲐⲀⲒ ⲆⲈ ⲦⲈ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲐⲎ ⲈⲦⲀⲤⲐⲀϨⲤ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ⲘⲠⲒⲤⲞϪⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲤϤⲰϮ ⲚⲚⲈϤϬ ⲀⲖⲀⲨϪ ⲘⲠⲈⲤϤⲰⲒ ⲐⲎ ⲈⲚⲀⲢⲈ ⲠⲈⲤⲤⲞⲚ ⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ ϢⲰⲚⲒ.

3 ⲀⲨⲞⲨⲰⲢⲠ ⲞⲨⲚ ϨⲀⲢⲞϤ ⲚϪⲈⲚⲈϤⲤⲰⲚⲒ ⲚⲤϨⲒⲘⲒ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲒⲤ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲔⲘⲈⲒ ⲘⲘⲞϤ ϤϢⲰⲚⲒ.

4 ⲈⲦⲀϤⲤⲰⲦⲈⲘ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲦⲀⲒⲒⲀⲂⲒ ⲚⲞⲨⲒⲀⲂⲒ ⲘⲪⲘⲞⲨ ⲀⲚ ⲦⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲰⲞⲨ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤϬⲒⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦⲤ.

5 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲚⲀϤⲘⲈⲒ ⲘⲘⲀⲢⲐⲀ ⲚⲈⲘ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲦⲈⲤⲤⲰⲚⲒ ⲚⲈⲘ ⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ.

6 ⲦⲞⲦⲈ ⲞⲨⲚ ⲈⲦⲀϤⲤⲰⲦⲈⲘ ϪⲈ ϤϢⲰⲚⲒ ⲀϤϢⲰⲠⲒ ⲘⲠⲒⲘⲀ ⲈⲚⲀϤⲬⲎ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲈϨⲞⲞⲨ Ⲃ-.

7 ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲪⲀⲒ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ⲘⲀⲢⲞⲚ ⲈϮⲒⲞⲨⲆⲈⲀ ⲞⲚ.

8 ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ⲚϪⲈⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ⲢⲀⲂⲂⲒ ϮⲚⲞⲨ ⲚⲀⲨⲔⲰϮ ⲚⲤⲰⲔ ⲚϪⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲈϨⲒⲰⲚⲒ ⲈϪⲰⲔ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲀⲖⲒⲚ ⲬⲚⲀϢⲈ ⲚⲀⲔ ⲈⲘⲀⲨ.

9 ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲘⲎ ⲒⲂ ⲚⲞⲨⲚⲞⲨ ⲈⲦⲬⲎ ϦⲈⲚⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲪⲎ ⲈⲐⲘⲞϢⲒ ϦⲈⲚⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲘⲠⲀϤϬⲒϬⲢⲞⲠ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲪⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲘⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ.

10 ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈⲐⲘⲞϢⲒ ϦⲈⲚⲠⲒⲈϪⲰⲢϨ ϢⲀϤϬⲒϬⲢⲞⲠ ϪⲈ ⲠⲒⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲚϦⲎⲦϤ ⲀⲚ.

11 ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲀϤϪⲞⲦⲞⲨ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲚⲀⲒ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ ⲠⲈⲚϢⲪⲎⲢ ⲀϤⲚⲔⲞⲦ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲒⲈϢⲈ ⲚⲎⲒ ⲚⲦⲀⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ.

12 ⲠⲈϪⲈ ⲚⲒⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲒⲤϪⲈ ⲀϤⲚⲔⲞⲦ ⲈϤⲈⲦⲰⲚϤ.

13 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤϪⲞⲤ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲒⲈⲚⲔⲞⲦ ⲚⲦⲈⲠⲈϤⲘⲞⲨ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲚⲀⲨⲘⲈⲨⲒ ⲠⲈ ϪⲈ ⲀϤϪⲞⲤ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲒⲚⲔⲞⲦ ⲚⲦⲈⲠⲒϨⲒⲚⲒⲘ.

14 ⲦⲞⲦⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϦⲈⲚⲞⲨⲠⲀⲢⲢⲎⲤⲒⲀ ϪⲈ ⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ ⲀϤⲘⲞⲨ

15 ⲞⲨⲞϨ ϮⲢⲀϢⲒ ⲈⲐⲂⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀϨϮ ϪⲈ ⲚⲀⲒⲬⲎ ⲘⲘⲀⲨ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲀⲢⲞⲚ ϢⲀⲢⲞϤ.

16 ⲠⲈϪⲈ ⲐⲰⲘⲀⲤ ⲞⲨⲚ ⲪⲎ ⲈⲦⲞⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲆⲒⲆⲨⲘⲞⲤ ⲚⲚⲈϤϢⲪⲎⲢ ⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ⲘⲀⲢⲞⲚ ϨⲰⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲚⲘⲞⲨ ⲚⲈⲘⲀϤ

17 ⲈⲦⲀϤⲒ ⲞⲨⲚ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀϤϪⲈⲘϤ ⲈⲠⲈϤⲆ ⲠⲈ ⲈϤⲬⲎ ϦⲈⲚⲠⲒⲘϨⲀⲨ.

18 ⲂⲎⲐⲀⲚⲒⲀ ⲆⲈ ⲚⲀⲤϦⲈⲚⲦ ⲈⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ ⲚⲀⲨ ⲒⲈ ⲚⲤⲦⲀⲆⲒⲞⲚ.

19 ⲞⲨⲘⲎϢ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲚⲈⲀⲨⲒ ⲠⲈ ϨⲀ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲚⲈⲘ ⲘⲀⲢⲐⲀ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲞⲨⲤⲞⲚ.

20 ⲈⲦⲀⲤⲤⲰⲦⲈⲘ ⲞⲨⲚ ⲚϪⲈⲘⲀⲢⲐⲀ ϪⲈ ϤⲚⲎⲞⲨ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀⲤⲦⲰⲚⲤ ⲀⲤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϨⲢⲀϤ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲆⲈ ⲚⲀⲤϨⲈⲘⲤⲒ ϦⲈⲚⲠⲒⲎⲒ.

21 ⲠⲈϪⲈ ⲘⲀⲢⲐⲀ ⲞⲨⲚ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲠⲀϬⲞⲒⲤ ⲈⲚⲀⲔⲬⲎ ⲘⲠⲀⲒⲘⲀ ⲚⲀⲢⲈ ⲠⲀⲤⲞⲚ ⲚⲀⲘⲞⲨ ⲀⲚ ⲠⲈ.

22 ⲀⲖⲖⲀ ϮⲚⲞⲨ ⲞⲨⲚ ϮⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲔⲚⲀⲈⲢⲈⲦⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ϤⲚⲀⲦⲎⲒϤ ⲚⲀⲔ ⲚϪⲈⲪⲚⲞⲨϮ.

23 ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲤ ϪⲈ ϤⲚⲀⲦⲰⲚϤ ⲚϪⲈⲠⲈⲤⲞⲚ.

24 ⲠⲈϪⲈ ⲘⲀⲢⲐⲀ ⲚⲀϤ ϪⲈ ϮⲈⲘⲒ ϪⲈ ϤⲚⲀⲦⲰⲚϤ ϦⲈⲚϮⲀⲚⲀⲤⲦⲀⲤⲒⲤ ϦⲈⲚⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲚϦⲀⲈ.

25 ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ϮⲀⲚⲀⲤⲦⲀⲤⲒⲤ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲰⲚϦ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀϨϮ ⲈⲢⲞⲒ ⲔⲀⲚ ⲀϤϢⲀⲚⲘⲞⲨ ⲈϤⲈⲰⲚϦ.

26 ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲞⲚϦ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲐⲚⲀϨϮ ⲈⲢⲞⲒ ⲚⲚⲈϤⲘⲞⲨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲦⲈⲚⲀϨϮ ⲈⲪⲀⲒ.

27 ⲠⲈϪⲀⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠⲀϬⲞⲒⲤ ⲀⲚⲞⲔ ϮⲚⲀϨϮ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ⲈⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ.

28 ⲞⲨⲞϨ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀⲤϪⲞϤ ⲀⲤϢⲈ ⲚⲀⲤ ⲀⲤⲘⲞⲨϮ ⲈⲘⲀⲢⲒⲀ ⲦⲈⲤⲤⲰⲚⲒ ⲚⲬⲰⲠ ⲈⲀⲤϪⲞⲤ ⲚⲀⲤ ϪⲈ ϤⲦⲀⲒ ⲚϪⲈⲠⲒⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲞⲨⲞϨ ϤⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞ.

29 ⲚⲐⲞⲤ ⲆⲈ ⲈⲦⲀⲤⲤⲰⲦⲈⲘ ⲀⲤⲦⲰⲚⲤ ⲚⲬⲰⲖⲈⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲤⲒ ϨⲀⲢⲞϤ.

30 ⲚⲈ ⲘⲠⲀⲦⲈϤⲒ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈϨⲢⲎ ⲒⲈⲠϮⲘⲒ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲀϤⲬⲎ ⲞⲨⲚ ⲠⲈ ϦⲈⲚⲠⲒⲘⲀ ⲈⲦⲀ ⲘⲀⲢⲐⲀ ⲒϨⲀⲢⲞϤ ⲘⲘⲞϤ.

31 ⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲞⲨⲚ ⲚⲎ ⲈⲚⲀⲨⲬⲎ ⲚⲈⲘⲀⲤ ⲈϦⲞⲨⲚ ϦⲈⲚⲠⲒⲎⲒ ⲈⲨⲐⲰⲦ ⲘⲠⲈⲤϨⲎⲦ ⲈⲦⲀⲨⲚⲀⲨ ⲈⲘⲀⲢⲒⲀ ϪⲈ ⲀⲤⲦⲰⲚⲤ ⲚⲬⲰⲖⲈⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲨⲘⲞϢⲒ ⲚⲤⲰⲤ ⲈⲨⲘⲈⲨⲒ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲤⲚⲀϨⲰⲖ ⲈⲠⲒⲘϨⲀⲨ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲤⲢⲒⲘⲒ ⲘⲘⲀⲨ.

32 ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲞⲨⲚ ⲈⲦⲀⲤⲒ ⲈⲠⲒⲘⲀ ⲈⲚⲀⲢⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲬⲎ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲤⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲤϨⲒⲦⲤ ⲈϦⲢⲎⲒ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲚⲈϤϬⲀⲖⲀⲨϪ ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲀϬⲞⲒⲤ ⲈⲚⲀⲔⲬⲎ ⲘⲠⲀⲒⲘⲀ ⲚⲀⲢⲈ ⲠⲀⲤⲞⲚ ⲚⲀⲘⲞⲨ ⲀⲚ ⲠⲈ.

33 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲚ ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲤ ⲈⲤⲢⲒⲘⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲔⲈⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲈⲦⲀⲨⲒ ⲚⲈⲘⲀⲤ ⲈⲨⲢⲒⲘⲒ ⲀϤⲘⲔⲀϨ ϦⲈⲚⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲞⲨⲞϨ ⲀϤϢⲐⲞⲢⲦⲈⲢ

34 ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲈⲦⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲬⲀϤ ⲐⲰⲚ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠⲀϬⲞⲒⲤ ⲀⲘⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲀⲨ.

35 ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲈϤⲂⲀⲖ ϮⲈⲢⲘⲎ.

36 ⲚⲀⲨϪⲰ ⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞⲤ ⲚϪⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ϪⲈ ⲀⲚⲀⲨ ⲠⲰⲤ ϤⲘⲈⲒ ⲘⲘⲞϤ.

37 ϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲒⲈ ⲚⲈⲘⲘⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲈⲦⲀϤⲞⲨⲰⲚ ⲚⲚⲈⲚⲂⲀⲖ ⲘⲠⲒⲂⲈⲖⲖⲈ ⲘⲘⲒⲤⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤϢⲦⲈⲘⲬⲀ ⲠⲀⲒⲬⲈⲦ ⲈⲘⲞⲨ.

38 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲚ ⲀϤϢⲈⲚϨⲎⲦ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦϤ ⲀϤⲒ ⲈⲠⲒⲘϨⲀⲨ ⲚⲈⲞⲨⲂⲎⲂ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚⲰⲚⲒ ⲦⲞⲒ ⲈⲢⲞϤ.

39 ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ϢⲰⲠ ⲘⲠⲀⲒⲰⲚⲒ ⲘⲘⲀⲨ ⲠⲈϪⲈ ⲘⲀⲢⲐⲀ ⲚⲀϤ ⲦⲤⲰⲚⲒ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲘⲞⲨ ϪⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲀϤⲬⲰⲚⲤ ⲠⲈϤⲆ ⲄⲀⲢ ⲪⲞⲞⲨ.

40 ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲤ ϪⲈ ⲘⲠⲒϪⲞⲤ ⲚⲈϪⲈ ⲀⲢⲈϢⲀⲚⲚⲀϨϮ ⲦⲈⲢⲀⲚⲀⲨ ⲈⲠⲰⲞⲨ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ.

41 ⲀⲨⲰⲖⲒ ⲞⲨⲚ ⲘⲠⲒⲰⲚⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲢⲰϤ ⲘⲠⲒⲘϨⲀⲨ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲀϤϤⲀⲒ ⲚⲚⲈϤⲂⲀⲖ ⲈⲠϢⲰⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲠⲀⲒⲰⲦ ϮϢⲈⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲞⲦⲔ ϪⲈ ⲀⲔⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲢⲞⲒ.

42 ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ⲚⲀⲒⲈⲘⲒ ⲠⲈ ϪⲈ ⲔⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲢⲞⲒ ⲚⲤⲎⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲀⲒⲘⲎϢ ⲈⲦⲔⲰϮ ⲈⲢⲞⲒ ⲀⲒϪⲞⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲞⲨⲚⲀϨϮ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲠⲈⲦⲀⲔⲦⲀⲞⲨⲞⲒ.

43 ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲀϤϪⲞⲦⲞⲨ ⲀϤⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚⲤⲘⲎ ϪⲈ ⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ ⲀⲘⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ.

44 ⲀϤⲒ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲘⲞⲨ ⲈϤⲘⲎⲢ ⲚⲚⲈϤϬⲀⲖⲀⲨϪ ⲚⲈⲘ ⲚⲈϤϪⲒϪ ⲚϨⲀⲚⲤⲈⲂⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϤϨⲞ ⲘⲎⲢ ⲚⲞⲨⲤⲞⲆⲀⲢⲒⲞⲚ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲘⲀϮⲞⲨⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲬⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲀⲢⲈϤϢⲈ ⲚⲀϤ.

45 ⲞⲨⲘⲎϢ ⲞⲨⲚ ⲚⲦⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲒ ϨⲀ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲈⲦⲀⲨⲚⲀⲨ ⲈⲚⲎ ⲈⲦⲀϤⲀⲒⲦⲞⲨ ⲀⲨⲚⲀϨϮ ⲈⲢⲞϤ.

46 ϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲀⲨϢⲈ ⲚⲰⲞⲨ ϨⲀ ⲚⲒⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ⲀⲨⲦⲀⲘⲰⲞⲨ ⲈⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲀⲒϤ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ.

47 ⲀⲨⲐⲰⲞⲨϮ ⲞⲨⲚ ⲚϪⲈⲚⲒⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ⲚⲞⲨⲐⲰⲞⲨⲦⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲈⲚⲀⲀⲒϤ ⲚⲀϢⲈ ⲚⲒⲘⲎⲒⲚⲒ ⲈⲦⲈ ⲠⲀⲒⲢⲰⲘⲒ ⲒⲢⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ.

48 ⲈϢⲰⲠ ⲀⲚϢⲀⲚⲬⲀϤ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲤⲈⲚⲀϨϮ ⲈⲢⲞϤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲈⲚⲀⲒ ⲚϪⲈⲚⲒⲢⲰⲘⲈⲞⲤ ⲤⲈⲚⲀⲰⲖⲒ ⲘⲠⲈⲚⲦⲞⲠⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲈⲚϢⲖⲞⲖ.

49 ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲞⲨⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎ ⲦⲞⲨ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ ⲠⲈ ⲔⲀⲒⲀⲪⲀ ⲈϤⲞⲒ ⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲚϮⲢⲞⲘⲠⲒ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ⲚϨⲖⲒ ⲀⲚ.

50 ⲞⲨⲆⲈ ⲦⲈⲦⲈⲚⲘⲞⲔⲘⲈⲔ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ⲤⲈⲢⲚⲞϤⲢⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ ⲘⲞⲨ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒⲖⲀⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϢⲦⲈⲘ ⲠⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲦⲎⲢϤ ⲦⲀⲔⲞ.

51 ⲚⲈⲦⲀϤϪⲈ ⲪⲀⲒ ⲆⲈ ⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ ⲀⲖⲖⲀ ϪⲈ ⲚⲀϤⲞⲒ ⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲚⲦⲈϮⲢⲞⲘⲠⲒ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲀϤⲈⲢⲠⲢⲞⲪⲎ ⲦⲈⲨⲒⲚ ϪⲈ ϨⲰϮ ⲚⲦⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲘⲞⲨ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒϢⲖⲞⲖ

52 ⲞⲨⲞϨ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒϢⲖⲞⲖ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲒⲔⲈϢⲎⲢⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲦϪⲎⲢ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈϤⲐⲞⲨⲰⲦⲞⲨ ⲈⲨⲘⲈⲦⲞⲨⲀⲒ.

53 ⲒⲤϪⲈⲚ ϮⲞⲨⲚⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲀⲨⲤⲞϬⲚⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲤⲈϦⲞⲐⲂⲈϤ.

54 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲚⲀϤⲘⲞϢⲒ ⲀⲚ ϪⲈ ⲠⲈ ⲚⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϮⲒⲞⲨⲆⲈⲀ ⲀⲖⲖⲀ ⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲀⲨ ⲈⲞⲨⲬⲰⲢⲀ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲠⲒϢⲀϤⲈ ⲈⲞⲨⲂⲀⲔⲒ ⲈⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲪⲢⲈⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϢⲰⲠⲒ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲈⲘ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ.

55 ⲚⲀϤϦⲈⲚⲦ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲚϪⲈⲠⲒⲠⲀⲤⲬⲀ ⲚⲦⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲒ ⲚϪⲈⲞⲨⲘⲎϢ ⲈϨⲢⲎ ⲒⲈⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϮⲬⲰⲢⲀ ϦⲀϪⲈⲚ ⲠⲒⲠⲀⲤⲬⲀ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲞⲨⲦⲞⲨⲂⲰⲞⲨ.

56 ⲚⲀⲨⲔⲰϮ ⲞⲨⲚ ⲠⲈ ⲚⲤⲀⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚϪⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲚⲞⲨⲈⲢⲎⲞⲨ ⲈⲨⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ϦⲈⲚⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲘⲈⲨⲒ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ϤⲚⲀⲒ ⲀⲚ ⲈⲠϢⲀⲒ.

57 ⲚⲈ ⲀⲨϮ ⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲠⲈ ⲚϪⲈⲚⲒⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲪⲀⲢⲒⲤⲈⲞⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲀⲢⲈϢⲀⲚ ⲞⲨⲀⲒ ⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲀϤⲐⲰⲚ ⲚⲦⲈϤⲦⲀⲘⲰⲞⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲤⲈⲦⲀϨⲞϤ.


Bible Louis Segond (1910)

1 Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa soeur.

2 C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade.

3 Les soeurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade.

4 Après avoir entendu cela, Jésus dit: Cette maladie n'est point à la mort; mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle.

5 Or, Jésus aimait Marthe, et sa soeur, et Lazare.

6 Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta deux jours encore dans le lieu où il était,

7 et il dit ensuite aux disciples: Retournons en Judée.

8 Les disciples lui dirent: Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée!

9 Jésus répondit: N'y a-t-il pas douze heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde;

10 mais, si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui.

11 Après ces paroles, il leur dit: Lazare, notre ami, dort; mais je vais le réveiller.

12 Les disciples lui dirent: Seigneur, s'il dort, il sera guéri.

13 Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil.

14 Alors Jésus leur dit ouvertement: Lazare est mort.

15 Et, à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui.

16 Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples: Allons aussi, afin de mourir avec lui.

17 Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis quatre jours dans le sépulcre.

18 Et, comme Béthanie était près de Jérusalem, à quinze stades environ,

19 beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie, pour les consoler de la mort de leur frère.

20 Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison.

21 Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort.

22 Mais, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera.

23 Jésus lui dit: Ton frère ressuscitera.

24 Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour.

25 Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort;

26 et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela?

27 Elle lui dit: Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde.

28 Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa soeur, et lui dit: Le maître est ici, et il te demande.

29 Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement, et alla vers lui.

30 Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré.

31 Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant: Elle va au sépulcre, pour y pleurer.

32 Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds, et lui dit: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort.

33 Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit, et fut tout ému.

34 Et il dit: Où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois.

35 Jésus pleura.

36 Sur quoi les Juifs dirent: Voyez comme il l'aimait.

37 Et quelques-uns d'entre eux dirent: Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point?

38 Jésus frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant.

39 Jésus dit: Otez la pierre. Marthe, la soeur du mort, lui dit: Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu'il est là.

40 Jésus lui dit: Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu?

41 Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut, et dit: Père, je te rends grâces de ce que tu m'as exaucé.

42 Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours; mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé.

43 Ayant dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sors!

44 Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit: Déliez-le, et laissez-le aller.

45 Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie, et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui.

46 Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens, et leur dirent ce que Jésus avait fait.

47 Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le sanhédrin, et dirent: Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles.

48 Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation.

49 L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit: Vous n'y entendez rien;

50 vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, et que la nation entière ne périsse pas.

51 Or, il ne dit pas cela de lui-même; mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation.

52 Et ce n'était pas pour la nation seulement; c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés.

53 Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir.

54 C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs; mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Ephraïm; et là il demeurait avec ses disciples.

55 La Pâque des Juifs était proche. Et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque, pour se purifier.

56 Ils cherchaient Jésus, et ils se disaient les uns aux autres dans le temple: Que vous en semble? Ne viendra-t-il pas à la fête?

57 Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que, si quelqu'un savait où il était, il le déclarât, afin qu'on se saisît de lui.