Hosea 6

Study the Inner Meaning

Afrikaans 1953     

← Hosea 5   Hosea 7 →

1 Kom en laat ons terugkeer tot die HERE; want Hy het verskeur en sal ons genees, Hy het geslaan en sal ons verbind.

2 Hy sal ons ná twee dae lewend maak, op die derde dag ons laat opstaan, sodat ons voor sy aangesig kan lewe.

3 En laat ons ken--laat ons dit najaag om die HERE te ken; sy opgang is so seker soos die dagbreek, en Hy sal tot ons kom soos die reën, soos die laat reëns wat die aarde besproei.

4 Wat sal Ek met jou doen, o Efraim; wat sal Ek met jou doen, o Juda? aangesien julle liefde is soos 'n môrewolk en soos 'n dou wat vroeg weer verdwyn.

5 Daarom het Ek hulle neergekap deur die profete, hulle gedood deur die woorde van my mond, en die oordele oor jou kom te voorskyn soos 'n ligstraal.

6 Want Ek het 'n behae in liefde en nie in offerande nie, en in kennis van God meer as in brandoffers.

7 Maar hulle het soos Adam die verbond oortree, daar het hulle troueloos teen My gehandel.

8 Gílead is 'n stad van kwaaddoeners, vol bloedspore.

9 En soos 'n rower op die loer lê, loer 'n priesterbende; hulle pleeg moord op die pad na Sigem, ja, hulle het skandelike dade gedoen.

10 In die huis van Israel het Ek 'n afskuwelike ding gesien: Efraim het daar tot hoerery verval, Israel is verontreinig.

11 Ook vir jou, o Juda, is daar 'n oes beskik as Ek die lot van my volk verander.

← Hosea 5   Hosea 7 →
   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 189


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 93, 290, 720, 901, 922, 2180, 2405, ...

Apocalypse Revealed 134, 496, 505, 704

Doctrine of the Lord 4

Sacred Scripture 79

True Christian Religion 247, 314


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 532, 644, 811, 832

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 53

Scriptural Confirmations 4, 54

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 12:6

Deuteronomy 31:20

Judges 3:12

1 Samuel 15:22

2 Chronicles 30:6

Job 5:18, 15:30, 22:23

Psalms 72:6

Proverbs 21:3

Isaiah 11:4, 24:5, 26:19

Jeremiah 1:10, 5:14, 30, 30:10, 17

Lamentations 3:40

Hosea 5, 4:12, 5:1, 2, 7, 7:2, 8:1, 13, 10:12, 11:8, 12:12, 13:3, 14:5, 6

Micah 6:8, 7:2

Zephaniah 2:7, 3:5

Matthew 9:13, 12:7

Mark 33

Luke 1:75

Romans 5:14

Philippians 3:8

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website.


 As Surely as the Sun Rises
Illustrated poster: "As surely as the sun rises, the Lord will appear" from Hosea 6:3. Close your eyes and imagine standing in the sunshine. Now think about the fact that you are standing in the presence of the Lord's love.
Picture | Ages over 7

 Elijah Revives the Widow's Son - Level C
Complete lesson with activity choices: what does "visiting the upper room" mean in your life, scripture scramble, scripted story discussion, and a meditation and task on a verse from the Word.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 Elijah Revives the Widow's Son - Level D
Complete lesson with activity choices: a look at "raising up the son" in our lives, a scripture scramble, scripted story discussion, and a meditation and task on a verse from the Word.
Sunday School Lesson | Ages 15 - 17

 Life Continues after Death
The Old and New Testaments teach that people are raised into spiritual life after death. New Church teachings go further and give details about the nature of life after death.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Prayers for Adults: The Lord Is Our God
Activity | Ages over 18

 Return to the Lord Bookmark
Meditate on a verse from the Word and let it inspire you in a spiritual task. Cut out the color picture bookmark to keep or share.
Activity | Ages over 15

 What Will Happen when I Die?
A lesson and activities exploring what happens when we die.
Religion Lesson | Ages over 15


Translate: