Deuteronomium第17章:10

学习

              |

10 Učiníš tedy vedlé naučení, kteréž by vynesli z místa toho, kteréž by vyvolil Hospodin, a hleď, abys všecko, čemuž by tě učili, tak vykonal.


这节经文评论  

原作者: Alexander Payne (机器翻译成: 中文)

第10节。你们要照着所给你们的知觉去做,这知觉是由主的神性所衍生出来的原则,要教导你们;你们要注意执行他们所指示的一切。