Deuteronomium第17章:9

学习

                 |

9 A přijdeš k kněžím Levítského pokolení aneb k soudci, kterýž by tehdáž byl, i budeš se jich ptáti, a oznámíť výpověd soudu.


这节经文评论  

原作者: Alexander Payne (机器翻译成: 中文)

第9节。你们要咨询你们从主那里得到的在灵性和自然事物上追求真正的善的愿望,以及主在这种状态下要给你们的对与错的认识;智慧要借着它们给你们。