Deuteronomium 17:10

Study

                

10 Učiníš tedy vedlé naučení, kteréž by vynesli z místa toho, kteréž by vyvolil Hospodin, a hleď, abys všecko, čemuž by tě učili, tak vykonal.


კომენტარი ამ ლექსზე  

By Alexander Payne

Verse 10. And you shall do according to the perception that is given you, which the principles derived from the Lord's Divine Humanity shall teach you; and you shall take heed to perform all that they shall show you: