Psalmi 51:3

പഠനം

     

3 Jer ja znam prestupe svoje, i greh je moj jednako preda mnom.