Psalmi 51:3

Студија

       

3 Jer ja znam prestupe svoje, i greh je moj jednako preda mnom.