numerot 12:6

Სწავლა

                 |

6 Ja hän sanoi: kuulkaat nyt minun sanojani: jos joku on teidän seassanne propheta, minä Herra ilmestyn hänelle näyssä, ja unessa puhuttelen häntä.


SWORD version by Tero Favorin (tero at favorin dot com)