ბიბლიის შესწავლა და მოლაპარაკებები


გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული ცხრილები, რათა დაათვალიეროთ ჩვენი სიღრმისეული, ბიბლიური ორიენტირებული დისკუსიები სხვადასხვა თემებზე.