numerot 12:6

Study

                 |

6 Ja hän sanoi: kuulkaat nyt minun sanojani: jos joku on teidän seassanne propheta, minä Herra ilmestyn hänelle näyssä, ja unessa puhuttelen häntä.


Comentário sobre este versículo  

By Henry MacLagan

Verse 6. Giving perception also, that the power to teach truths is from the Lord alone, and that by Him also revelation is made either in clearness or in obscurity.
SWORD version by Tero Favorin (tero at favorin dot com)