Genesis 33:9

Study

              

9 Maar Ezau zeide: Ik heb veel, mijn broeder! het zij het uwe, wat gij hebt!

    内的意味を調べる

翻訳: