Bible

 

maastamuutto 5

Study

           

1 Sitte menivät Moses ja Aaron Pharaon tykö, ja sanoivat: näin sanoo Herra Israelin Jumala: päästä minun kansani pitämään minulle juhlaa korvessa.

2 Pharao vastasi: kuka on Herra, jonka ääntä minun pitäis kuuleman, ja päästämän Israelin? En minä siitä Herrasta mitään tiedä, enkä päästä Israelia.

3 Ja he sanoivat: Heprealaisten Jumala on kohdannut meitä; anna siis nyt meidän mennä kolmen päivän matka korpeen uhraamaan Herralle meidän Jumalallemme, ettei hän rutolla miekalla meidän päällemme tulis.

4 Niin Egyptin kuningas sanoi heille: miksi te, Moses ja Aaron, pidätte kansan heidän työstänsä? Menkäät teidän työhönne.

5 Pharao sanoi vielä: katso, ilmankin on kansaa paljo maalla, ja te vielä nyt tahdotte heitä joutilaaksi saattaa heidän töistänsä.

6 Sentähden käski Pharao sinä päivänä kansan teettäjille ja heidän haltioillensa, sanoen:

7 Ei teidän pidä tästälähin olkia antaman kansalle tiilejä tehdä niinkuin ennen; menkään he itse ja kootkaan itsellensä olkia.

8 Kuitenkin se tiililuku, jonka he tekivät tähän asti, laskekaat heidän päällensä, ja älkäät siitä vähentäkö; sillä he ovat joutilaisna, sentähden he huutavat, sanoen: me tahdomme mennä uhraamaan meidän Jumalallemme.

9 Rasitettakoon kansa työllä, että heillä olis kyllä tekemistä, eikä luottaisi valhepuheisiin.

10 Niin kansan teettäjät ja heidän haltiansa menivät ja puhuivat kansalle, sanoen: näin sanoo Pharao: en minä tahdo teille olkia antaa.

11 Menkäät itse kokoomaan teillenne olkia kusta ikänänsä te löydätte; mutta teidän työstänne ei pidä mitään vähennettämän.

12 Niin kansa hajotti itsensä koko Egyptin maan ympärinsä hakemaan heillensä sänkiä, että heillä olkia olisi.

13 Ja teettäjät vaativat heitä, sanoen: täyttäkäät teidän päivätyönne, niinkuin silloinkin, koska teillä olkia oli.

14 Ja Israelin lasten haltiat, jotka Pharaon teettäjät heidän päällensä asettaneet olivat, piestiin ja sanottiin heille: miksi ette eilen eikä tänäpänä täyttäneet teidän määrättyä päivätyötänne tiilein tekemisessä, niinkuin ennenkin.

15 Niin Israelin lasten haltiat menivät ja huusivat Pharaon tykö, sanoen: miksis näin teet palvelioilles?

16 Ei anneta sinun palvelioilles olkia, ja he sanovat meille: tehkäät tiilit, ja katso, sinun palvelias piestään, ja sinun kansalles nuhde on.

17 Ja hän sanoi: te olette joutilaat, joutilaat te olette, sentähden te sanotte: menkäämme ja uhratkaamme Herralle.

18 Niin menkäät nyt, ja tehkäät työtä. Olkia ei pidä teille annettaman; mutta tiililuvun pitää teidän kuitenkin antaman.

19 Niin Israelin lasten haltiat näkivät itsensä olevan ahdistuksessa, sillä (heille) sanottiin: ei teidän pidä vähentämän teidän tiileistänne, kunkin päivän määrästä.

20 Ja he kohtasivat Moseksen ja Aaronin, jotka seisoivat heitä vastassa, kuin he läksivät Pharaon tyköä.

21 Joille he sanoivat: Herra nähköön teitä ja tuomitkoon; sillä te olette tehneet meidän haisevaiseksi Pharaon edessä, ja hänen palveliainsa edessä, että te olette miekan antaneet heidän käteensä, surmata meitä.

22 Moses palasi Herran tykö, ja sanoi: Herra miksis niin pahasti teet tätä kansaa vastaan? Miksis olet minut tänne lähettänyt?

23 Sillä sitte kuin minä menin Pharaon tykö, puhuttelemaan häntä sinun nimees, on hän pahoin tehnyt tälle kansalle; ja et sinä ollenkaan ole pelastanut sinun kansaas.

  

    Studovat vnitřní smysl

SWORD version by Tero Favorin (tero at favorin dot com)

Komentář

 

Exploring the Meaning of Exodus 5

     

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Arcana Coelestia 7087. In this chapter in the internal sense the subject of the infestation by falsities of those who are of the spiritual church is continued. First those who were infesting are treated of--that they paid no attention whatever to the Divine exhortation; and next that afterward they infested still more, by injecting fallacies and fictitious falsities, which those who belonged to the spiritual church could not shake off; and as in this condition they could not remove from themselves those who were infesting, they lamented before the Divine.

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 7087

Prostudujte si tuto pasáž

        
/ 10837  
  

7087. Exodus 5

1. And afterwards Moses and Aaron came and said to Pharaoh, Thus said Jehovah, the God of Israel, Send My people away, and let them hold a feast to Me in the wilderness.

2. And Pharaoh said, Who is Jehovah whose voice I am to hear, [telling me] to send Israel away? I do not know Jehovah, and moreover I will not send Israel away.

3. And they said, The God of the Hebrews has met us; let us go, we beg you, a way of three days 1 into the wilderness, and sacrifice to Jehovah our God, lest perhaps He fall on us with pestilence and sword.

4. And the king of Egypt said to them, Why, O Moses and Aaron, do you draw the people away from their work? 2 Go to your burdens!

5. And Pharaoh said, Behold, the people of the land are now many, and you have made them rest from their burdens.

6. And Pharaoh gave orders that day to the taskmasters over the people and to their officers, saying,

7. You shall no longer give the people straw to make bricks, as you did yesterday and the day before; 3 they must go and gather straw for themselves.

8. And the tally of bricks which they were making yesterday and the day before 3 shall you impose on them; you shall not reduce it. For they are slack; therefore they cry out, saying, Let us go, let us sacrifice to our God.

9. Let the service be made heavy on the men, and let them do it and pay no attention to lying words.

10. And the taskmasters of the people and their officers went out and said to the people - they said, Thus said Pharaoh, By no means do I give you straw.

11. Go yourselves, get yourselves straw from where you will find it, for there will be no reduction at all of your service.

12. And the people scattered themselves into all the land of Egypt to gather stubble for straw.

13. And the taskmasters were urgent, saying, Finish your work, 2 your stint for the day, 3 as when there was straw.

14. And the officers of the children of Israel were beaten, whom Pharaoh's taskmasters had set over them, saying, Why do you not finish your appointed task to make bricks, as you did yesterday and the day before 3 - as yesterday, so today?

15. And the officers of the children of Israel came and cried out to Pharaoh, saying, Why do you deal thus with your servants?

16. No straw is given to your servants, and they say to us, Make bricks. And behold, your servants are beaten, and your people have sinned.

17. And he said, You are slack, you are slack! Therefore you say, Let us go, let us sacrifice to Jehovah.

18. And now go, serve; 5 and no straw will be given you, and you shall deliver the tally of bricks.

19. And the officers of the children of Israel saw themselves to be in evil, 6 by saying, You shall not reduce your bricks at all, your stint each day. 7

20. And they met Moses and Aaron, who were standing in their way, as they came out from Pharaoh.

21. And they said to them, Let Jehovah see you 8 and judge, because you have caused our odour to stink in the eyes of Pharaoh and in the eyes of his servants, to put a sword in their hand to kill us.

22. And Moses returned to Jehovah and said, Lord, why have You done ill to this people? Why is this, that You have sent me?

23. And since I came to Pharaoh to speak in Your name, he has done ill to this people; and You have not delivered Your people at all.

CONTENTS

This chapter continues to deal in the internal sense with the molestation by falsities of those who belonged to the spiritual Church. First it describes how those who molested them paid no attention at all to an admonition from the Divine, and then how after this they molested them all the more by introducing misleading falsities which they had fabricated, falsities that those belonging to the spiritual Church were unable to dispel. And since as a result these people could not rid themselves of their molesters they groaned before the Divine.

Footnotes:

1. i.e. a three days journey

2. literally, works

3. literally, as yesterday three days ago

5. i.e. Get back to work!

6. i.e. they were in trouble

7. literally, by a day in his day

8. literally, see onto you (i.e. look upon)

(Odkazy: Exodus 5:1)

  
/ 10837  
  
   Prostudujte si tuto pasáž

Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: