De Goddelijke Wijsheid (Zelling Janssens vertaling)


Toto je překlad: De Divina Sapientia od Emanuel Swedenborg

Původní dílo nebylo autorem publikováno.

Přeloženo do Nederlands od Guus Janssens and Anton Zelling


Popis:

This draft is a precursor to "The Divine Love and Wisdom". It shows how Divine Wisdom provides forms or methods that Divine Love uses to take action.

O tomto překladu:

Dit ontwerp is een voorloper van "De Goddelijke Liefde en Wijsheid". Het laat zien hoe de Goddelijke Wijsheid vormen of methoden aanreikt die de Goddelijke Liefde gebruikt om actie te ondernemen.

Vytvořeno nebo přeloženo: Guus Janssens and Anton Zelling

Datum vytvoření: 2007

Kredit: Nederlandse tekst door Guus Janssens. Digitale uitgave - Swedenborg Boekhuis 2007.

Autorská práva: Swedenborg Boekhuis NL

All rights reserved by the publisher.

Licence: Used with permission - viz podmínky

Získané od: http://swedenborg.nl


Doporučená citace:

De Goddelijke Wijsheid. [Written in 1762-1763, not published by the author.] Translated by Guus Janssens and Anton Zelling. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back