De Goddelijke Wijsheid (Zelling Janssens vertaling)


Это перевод: De Divina Sapientia по Emanuel Swedenborg

Оригинальная работа не была опубликована автором.

В переводе на Nederlands по Guus Janssens and Anton Zelling


Описание:

This draft is a precursor to "The Divine Love and Wisdom". It shows how Divine Wisdom provides forms or methods that Divine Love uses to take action.

Об этом переводе:

Dit ontwerp is een voorloper van "De Goddelijke Liefde en Wijsheid". Het laat zien hoe de Goddelijke Wijsheid vormen of methoden aanreikt die de Goddelijke Liefde gebruikt om actie te ondernemen.

Создано или переведено: Guus Janssens and Anton Zelling

Дата создания: 2007

Благодаря: Nederlandse tekst door Guus Janssens. Digitale uitgave - Swedenborg Boekhuis 2007.

Авторские права: Swedenborg Boekhuis NL

All rights reserved by the publisher.

Лицензия: Used with permission - Просмотрите условия

Получен из: http://swedenborg.nl


Рекомендуемые цитаты:

De Goddelijke Wijsheid. [Written in 1762-1763, not published by the author.] Translated by Guus Janssens and Anton Zelling. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back