De Goddelijke Wijsheid (Zelling Janssens vertaling)


Dit is een vertaling van: De Divina Sapientia door Emanuel Swedenborg

Het originele werk werd niet door de auteur gepubliceerd.

Vertaald in Nederlands door Guus Janssens en Anton Zelling


Beschrijving:

This is one of two pre-cursor drafts of the work entitled "The Divine Love and Wisdom". It's a philosophically oriented treatment of how Divine Wisdom provides the forms or methods for Divine Love to operate in a useful way.


Gemaakt of vertaald door: Guus Janssens en Anton Zelling

Aanmaakdatum: 2007

Credit: Nederlandse tekst door Guus Janssens. Digitale uitgave - Swedenborg Boekhuis 2007.

Auteursrechten: All rights reserved.

De Divina Sapientia (Over de Goddelijke Wijsheid), door Emanuel Swedenborg - Amsterdam in 1763. Deze titel vormt een geheel met het werk over de Goddelijke Liefde, waarvan de tekst eveneens online beschikbaar is. De eerste Nederlandse vertaling: Over de Goddelijke Liefde en de Goddelijke Wijsheid door Anton Zelling dateert uit 1969. Zelling vertaalde het grootste deel van de geschriften van Swedenborg die in het Nederlands beschikbaar zijn. Bij zijn latere vertalingen, zoals dit boek, streefde hij er naar om de vertaling zo nauwkeurig mogelijk in lijn te houden met het originele Latijn. Dat leverde taalkundig perfecte volzinnen op in archaïsch Nederlands, maar hield tevens in dat lange zinnen met vele bijzinnen zich uitstrekken over meer dan een hele pagina. In deze nieuwe Nederlandse tekst is niet alleen de spelling gemoderniseerd, maar zijn ook korte zinnen toegepast, om de leesbaarheid te bevorderen. Dit boek over de Goddelijke Wijsheid is ook als hier te kopiëren.

Licentie: Used with permission - Zie voorwaarden

Verkregen van: http://www.swedenborg.nl


Publicatie data:


Voorgesteld Citaat:

Swedenborg, Emanuel. De Goddelijke Wijsheid. [Written in 1762-1763, not published by the author.] Translated by Guus Janssens en Anton Zelling. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Lezen vanaf het begin ||
Ga naar sectie / 12  

Vertalen: