มีคาห์ 6

Studovat vnitřní smysl

           

1 จงฟังสิ่งที่พระเยโฮวาห์ตรัส จงลุกขึ้น แถลงคดีของเจ้าต่อหน้าภูเขาทั้งหลาย จงให้เนินเขาฟังเสียงของเจ้า

2 โอ ภูเขาทั้งหลาย ทั้งรากฐานที่ทนทานของพิภพเอ๋ย จงฟังคดีของพระเยโฮวาห์เถิด เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงมีคดีกับประชาชนของพระองค์ และพระองค์จะทรงสู้ความกับอิสราเอล

3 "โอ ประชาชนของเราเอ๋ย เราได้กระทำอะไรแก่เจ้า เราได้ให้เจ้าอ่อนเพลียในกรณีใด จงตอบมา

4 ด้วยว่าเราได้นำเจ้าขึ้นมาจากแผ่นดินอียิปต์ และไถ่เจ้ามาจากเรือนทาส และเราใช้ให้โมเสส อาโรน และมิเรียม นำหน้าเจ้าไป

5 โอ ประชาชนของเราเอ๋ย จงระลึกว่า บาลาคกษัตริย์โมอับคิดอุบายประการใด และบาลาอัมบุตรชายเบโอร์ได้ตอบเขาอย่างไรจากชิทธิมถึงกิลกาล มีอะไรเกิดขึ้น เพื่อเจ้าจะได้ทราบความชอบธรรมของพระเยโฮวาห์"

6 "ข้าพเจ้าจะนำอะไรเข้ามาเฝ้าพระเยโฮวาห์ และกราบไหว้ต่อพระพักตร์พระเจ้าเบื้องสูง ควรข้าพเจ้าเข้าเฝ้าพระองค์ด้วยเครื่องเผาบูชาหรือ ด้วยลูกวัวอายุหนึ่งขวบหลายตัวหรือ

7 พระเยโฮวาห์จะทรงพอพระทัยการถวายแกะเป็นพันๆตัว และธารน้ำมันหลายหมื่นสายหรือ ควรที่ข้าพเจ้าจะถวายบุตรหัวปีชำระการละเมิดของข้าพเจ้าหรือ คือถวายผลแห่งกายของข้าพเจ้าชำระบาปแห่งวิญญาณของข้าพเจ้า"

8 โอ มนุษย์เอ๋ย พระองค์ทรงสำแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดี และพระเยโฮวาห์ทรงมีพระประสงค์อะไรจากเจ้า นอกจากให้กระทำความยุติธรรม และรักความเมตตา และดำเนินด้วยความถ่อมใจไปกับพระเจ้าของเจ้า

9 พระสุรเสียงพระเยโฮวาห์ประกาศแก่นครนั้น คนที่มีสติปัญญาจะพิจารณาดูพระนามของพระองค์ จงฟังคทา และผู้ที่ทรงตั้งมันไว้เถิด

10 ยังมีทรัพย์สมบัติแห่งความชั่วร้ายในเรือนของคนชั่ว และเครื่องตวงที่พร่องไปซึ่งน่าสะอิดสะเอียนนั้นอยู่อีกหรือ

11 เราจะถือพวกที่มีตาชั่งที่ชั่วร้าย และมีถุงเต็มด้วยลูกตุ้มขี้โกงว่า ไม่มีความผิดได้หรือ

12 บรรดาคนมั่งมีของเจ้าก็เต็มไปด้วยความทารุณ และชาวเมืองของเจ้าก็พูดมุสา และลิ้นของเขาก็ล่อลวงอยู่ในปากของเขา

13 เพราะฉะนั้นเราจะกระทำให้เจ้าเจ็บป่วยด้วยการเฆี่ยนตีเจ้า ด้วยการกระทำให้เจ้ารกร้างไปเพราะเหตุบาปของเจ้า

14 เจ้าจะรับประทาน แต่จะไม่รู้จักอิ่ม และส่วนภายในของเจ้าก็จะมีแต่ความหิว เจ้าจะเก็บไว้ แต่ก็ไม่สั่งสม อะไรที่เจ้าสั่งสม เราก็จะให้แก่ดาบ

15 เจ้าจะหว่าน แต่เจ้าจะไม่ได้เกี่ยว เจ้าจะย่ำบีบมะกอกเทศ แต่จะไม่ได้ชโลมตัวเองด้วยน้ำมัน เจ้าจะย่ำองุ่น แต่จะไม่ได้ดื่มน้ำองุ่น

16 เพราะได้มีการถือรักษากฎเกณฑ์ของอมรี และบรรดากิจการแห่งวงศ์วานของอาหับ และเจ้าได้ดำเนินตามคำแนะนำของคนพวกนี้ เพื่อเราจะกระทำให้เจ้าเป็นที่รกร้าง และชาวเมืองที่อาศัยอยู่ในนั้นจะเป็นที่เย้ยหยัน ฉะนั้นเจ้าจะต้องทนรับการดุด่าว่ากล่าวจากชนชาติของเรา


Exploring the Meaning of มีคาห์ 6      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

In Micah 6:1-4, the Lord speaks of all that He has done for Israel, getting them out of Egypt where they were slaves. In Micah 6:5, he relates how He protected them from Balak, king of Moab (in Numbers 22-24).

Then, in Micah 6:6-8, the Lord asks, rhetorically, how the people should worship Him: “With calves of a year old?” and then goes on with a reference to the idol Moloch, “shall I give my firstborn for my transgression?” Obviously these external acts do no good at all without internal repentance and a stopping of any transgressions.

Then He answers the question. Micah says, “He has told thee oh man, what is good,” and continues the stirring, familiar words; "do justly, love mercy, and walk humbly with thy God". 1

Micah 6:9 is about humility. It's a really important idea that started to be a problem for humankind all the way back in the story of the Garden of Eden. To eat of the tree of “the knowledge of good and evil” is to take to oneself the right/ability to decide which is which, and not listen to what God says about it. To walk “humbly” is to listen to God. That’s the meaning of “hear ye the rod and who has appointed it.”

Micah 6:10-11 points out that there is still some falsification with these people. The lean ephah is a cheating on the amount of liquid in a pitcher, and liquids refer to truth. Stones are used as weights to balance a scale that weighs out a purchase of food, and deceitful stones will cheat the buyer. Food means a form of good.

In Micah 6:12, 13, the rich mean people who, because they know a lot about natural things, believe they are also wise about spiritual things. 2 Here they are wicked and love the life of evil and falsity, nor can they be changed.

Then, in Micah 6:14-16, the chapter ends with a list of the problems such people will face. To eat, in the good sense, is to take in good. However, the gifts given by people who are immersed in evils and falsities turn out to be false gifts. People try to get things that will make them happy, but it doesn’t happen. Olives and their oil mean good, and grapes and their juice mean truth. 3

What are the laws of Omri? Omri was one of the wickeder kings of Israel, and Ahab was the wickedest king of all. To follow them means desolation and reproach.

In some ways, this chapter is a lot like many others in the books of the prophets. And yet, for centuries it has stood out, because it contains one of the Word's most powerful, concise, statements of how we should live: "Do justly, love mercy, and walk humbly with thy God."

-----
Footnotes:

1. See Arcana Coelestia 2895
2. See Heaven and Hell 365.
3. Regarding olives and olive oil, seeArcana Coelestia 986. For the signification of grapes their juice, Apocalypse Explained 918.

-----

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Micah 6      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

In Micah 6:1-4, the Lord speaks of all that He has done for Israel, getting them out of Egypt where they were slaves. In Micah 6:5, he relates how He protected them from Balak, king of Moab (in Numbers 22-24).

Then, in Micah 6:6-8, the Lord asks, rhetorically, how the people should worship Him: “With calves of a year old?” and then goes on with a reference to the idol Moloch, “shall I give my firstborn for my transgression?” Obviously these external acts do no good at all without internal repentance and a stopping of any transgressions.

Then He answers the question. Micah says, “He has told thee oh man, what is good,” and continues the stirring, familiar words; "do justly, love mercy, and walk humbly with thy God". 1

Micah 6:9 is about humility. It's a really important idea that started to be a problem for humankind all the way back in the story of the Garden of Eden. To eat of the tree of “the knowledge of good and evil” is to take to oneself the right/ability to decide which is which, and not listen to what God says about it. To walk “humbly” is to listen to God. That’s the meaning of “hear ye the rod and who has appointed it.”

Micah 6:10-11 points out that there is still some falsification with these people. The lean ephah is a cheating on the amount of liquid in a pitcher, and liquids refer to truth. Stones are used as weights to balance a scale that weighs out a purchase of food, and deceitful stones will cheat the buyer. Food means a form of good.

In Micah 6:12, 13, the rich mean people who, because they know a lot about natural things, believe they are also wise about spiritual things. 2 Here they are wicked and love the life of evil and falsity, nor can they be changed.

Then, in Micah 6:14-16, the chapter ends with a list of the problems such people will face. To eat, in the good sense, is to take in good. However, the gifts given by people who are immersed in evils and falsities turn out to be false gifts. People try to get things that will make them happy, but it doesn’t happen. Olives and their oil mean good, and grapes and their juice mean truth. 3

What are the laws of Omri? Omri was one of the wickeder kings of Israel, and Ahab was the wickedest king of all. To follow them means desolation and reproach.

In some ways, this chapter is a lot like many others in the books of the prophets. And yet, for centuries it has stood out, because it contains one of the Word's most powerful, concise, statements of how we should live: "Do justly, love mercy, and walk humbly with thy God."

-----
Footnotes:

1. See Arcana Coelestia 2895
2. See Heaven and Hell 365.
3. Regarding olives and olive oil, seeArcana Coelestia 986. For the signification of grapes their juice, Apocalypse Explained 918.

-----

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 220


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 519, 886, 922, 2180, 2906, 6435, 9024, ...

Apocalypse Revealed 206, 287, 316, 336, 503, 589, 624, ...

True Christian Religion 322


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 328, 336, 373, 375, 376, 405, 638, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56

Scriptural Confirmations 19, 99

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:  (see all)Skočit na podobné biblické verše

พระธรรม 6:27, 23:15

เลวีนิติ 26:16

เบอร์ 25:1, 2

เฉลยธรรมบัญญัติ 5:6, 10:12, 23:6, 25:16, 28:40, 32:25

โจชัว 5:9, 24:9, 10, 14

ผู้พิพากษา 6:4

1 ซามูเอล 12:7

1 กษัตริย์ 16:25

2 กษัตริย์ 3:27

2 พงศาวดาร 22:4

เพลงสดุดี 44:14, 51:18, 78:36, 101:1, 116:12, 120:2

สุภาษิต 15:8, 20:10, 21:3

อิสยาห์ 3:13, 5:3, 43:23, 59:3

เยเรมีย์ 2:5, 5:27, 6:20, 9:23, 19:8, 22:16

คร่ำครวญ 5:16

เอเสเคียล 6:3, 7:9, 22:29

โฮเชยา 4:1, 10, 5:9, 6:6, 12:3

เอมัส 3:9, 10, 5:11

มีคาห์ 1:2, 2:1, 2

เศฟันยาห์ 1:9

เศคาริยา 5:6, 7:9

เครื่องหมาย 12:33

ฮีบรู 10:4, 11

1 ปีเตอร์ 5:5

Významy biblických slov

ฟัง
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

พระ
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

เยโฮวาห์
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ลุกขึ้น
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

เจ้า
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ภูเขา
'Hills' signify the good of charity.

เนินเขา
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

ฐาน
The foundations of a wall signify the knowledges of truth, whereupon doctrinals are founded.

อิสราเอล
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

ตอบ
To "answer" generally indicates a state of spiritual receptivity. Ultimately this means being receptive to the Lord, who is constantly trying to pour true ideas...

อียิปต์
'Mizraim' signifies the same thing as Egypt.

ทาส
'A slave' means people who do not think for themselves but from others.

โมเสส
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

อาโรน
Aaron was the brother of Moses. He symbolizes two things, at different stages of the story. During the first part of the exodus, when he...

มิเรียม
'Miriam,' as in Exodus 15:20, signifies the good of faith.

ระลึก
'To remember,' as in Genesis 41:9, signifies conjunction. 'Remembering' denotes conjunction because the remembrance of anyone in the other life joins them together, because as...

กษัตริย์
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

โมอับ
'Moab,' in a positive sense, signifies people who are in natural good, and allow themselves to be easily seduced, but in an opposite sense, it...

บาลาอัม
The Children of Israel entered the country of Moab during their long journey from Egypt toward the land of Canaan. Moab's king, Balak, was afraid...

บุตรชาย
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

กิลกาล
Gilgal signifies the doctrine of natural truth, serving for introduction into the church.

เกิด
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

ทราบ
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

ความชอบธรรม
'Justice' signifies both good and truth.

ชอบธรรม
He is said to be 'just' in a spiritual sense, who lives according to divine laws. They on the right hand being called 'just,' as...

พระเจ้า
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

สูง
'Height' signifies what is inward, and also heaven.

ลูกวัว
Calves of the lips (Hos 14:2) are confessions from the affection of truth.

วัว
Calves of the lips (Hos 14:2) are confessions from the affection of truth.

แกะ
'A ram' signifies the Lord’s divine spiritual nature pertaining to a person. 'A ram' signifies the good of innocence and charity in the internal self....

พัน
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...

น้ำมัน
Oil – typically olive oil – was an extremely important product in Biblical times, for food preparation, medicinal ointment and for burning in lamps. As...

หัว
When the Bible talks about generations or birth order, the internal meaning has to do with the progression of spiritual states and their relative importance....

การละเมิด
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

ละเมิด
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

บาป
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

สำแดง
To "declare" something means to say it formally, publicly and with emphasis; you might say what you think, but you only declare things you're sure...

ดี
It seems rather circular to say that “good” in the Bible represents good, but in a general sense it’s true! The case is this: The...

ความยุติธรรม
He is said to be 'just' in a spiritual sense, who lives according to divine laws. They on the right hand being called 'just,' as...

ความเมตตา
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...

เมตตา
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...

ดำเนิน
To walk in the Bible represents living, and usually means living according to the true things taught to us by the Lord -- to "walk...

ประกาศ
'To proclaim' signifies exploration from influx of the Lord.

ดู
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

สมบัติ
'Treasuries' denote knowledges of good and truth, and, in the opposite sense, evil and falsity.

ความชั่วร้าย
Swedenborg several times associates the “wicked” with “malevolence,” defines “malevolence” as “destroying good, interior and exterior,” and says that the wicked do this by disowning...

ชั่วร้าย
Swedenborg several times associates the “wicked” with “malevolence,” defines “malevolence” as “destroying good, interior and exterior,” and says that the wicked do this by disowning...

ตาชั่ง
The balances mentioned in Revelation 6:5 signify the estimation of goodness and truth.

เต็ม
'To satiate' relates to the extent of a person's will, for good or evil.

เต็มไปด้วย
There are two ways something can be filled: It can be filled with something bad against the wishes of its owner, or it can be...

พูด
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

ลิ้น
'The tongue,' as an organ, signifies doctrine, but as speech, or language, it signifies religion. 'Tongue' signifies perception of truth with respect to speech, and...

ปาก
In most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. The reason...

ป่วย
'The sick,' as in Matthew 25:35, signify people in evil, and those who acknowledge that in themselves there is nothing but evil.

รับ
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

ประทาน
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

อิ่ม
'What satisfies' is what nourishes the soul.

ให้
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

ดาบ
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

มะกอก
'An olive,' as in Isaiah 17:6, signifies celestial remains. 'An olive' signifies love and charity, because 'the olive tree' signifies the celestial church, and so...

ดื่ม
To be drunken without wine (Isa. 29:9), are they who are unconcerned about the Word, and the truths of faith, and thus have no inclination...

กฎเกณฑ์
All laws, even civil and judicial laws, which are in the Word, correspond to the laws of good and truth, which are in heaven.

อาหับ
('1 Kings 22:39') signifies man as to the rational principle

นำ
"Leading" people in the Bible is, in the inner meaning, about leading people in spiritual things, not natural ones. When it talks about the Lord...

ที่อาศัยอยู่
'Inhabit' refers to good.

อาศัยอยู่
'Inhabit' refers to good.

เย้ย
To revile something – or "reproach," as it is often translated – represents making a direct and deliberate attack on what is spiritually true, in...

Videa od Swedenborg Foundation

Zde uvedená videa jsou poskytnuta se svolením našich přátel ze Swedenborg Foundation. Více se o nich dozvíte zde: swedenborg.com.


The Difference Between Grace and Mercy

Grace and mercy are mentioned a lot in the Bible and both come from God, but what's the difference? We dig into the spiritual difference between these two divine auras and how we can open ourselves up to them.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 He Has Shown You (sheet music)
Song | Ages 4 - 14

 Lifeline to the Lord
God reveals Himself to humankind in His Word.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Memory Verse: I Am the Vine
Activity | Ages 4 - 14

 Memory Verse: The Ten Blessings
Activity | Ages 4 - 14

 Natural Charity
Worship Talk | Ages over 18

 Not So Difficult to Go to Heaven Poster
Make a poster that illustrates or "advertises" this idea. You might picture someone rejecting what he knows to be unjust or someone "living the life of heaven" by finding ways to make the world a better place.
Project | Ages 15 - 17

 The Life After Death--Introduction
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 The Prophet Micah
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Prophet Micah (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Prophet Micah (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Prophet Micah (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 What Are Covenants?
God longs for partnership with humanity. The Word of God teaches actions that bring us into covenant with Him.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 What Does the Lord Require?
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 What Does the Lord Require of You?
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 What Is Charity?
New Church teachings extend the idea of charity, making it more than compassionate actions towards others.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 What You Can Give the Lord
But what can you do or give to the Lord that will truly make Him happy? Micah gave the answer to this question, the same answer that all the angels in heaven understand and practice.
Worship Talk | Ages 7 - 14


Many thanks to Philip Pope for the permission to use his 2003 translation of the English King James Version Bible into Thai. Here's a link to the mission's website: www.thaipope.org


Přeložit: