มีคาห์ 5

Studovat vnitřní smysl

           

1 โอ บุตรสาวแห่งกองทัพทหารเอ๋ย บัดนี้เจ้าจงรวมกันเป็นกองทัพ ศัตรูมาล้อมเราทั้งหลายไว้ เขาจะเอาไม้ตีแก้มของผู้ปกครองอิสราเอล

2 โอ เบธเลเฮม เอฟราธาห์ แต่เจ้าผู้เป็นหน่วยเล็กในบรรดาคนยูดาห์ที่นับเป็นพันๆ จากเจ้าจะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อเรา เป็นผู้ที่จะปกครองในอิสราเอล ดั้งเดิมของท่านมาจากสมัยเก่า จากสมัยโบราณกาล

3 ดังนั้น พระองค์จะทรงมอบเขาไว้จนถึงเวลาที่หญิงผู้เจ็บครรภ์จะคลอดบุตร แล้วบรรดาพี่น้องที่เหลืออยู่จะกลับมายังคนอิสราเอล

4 และพระองค์จะทรงยืนมั่น ทรงเลี้ยงดูด้วยพระกำลังแห่งพระเยโฮวาห์ ด้วยสง่าราศีแห่งพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ และเขาทั้งหลายอยู่ได้ เพราะบัดนี้พระองค์จะทรงเป็นใหญ่ตลอดจนถึงที่สุดท้ายปลายพิภพ

5 พระองค์ผู้นี้จะเป็นสันติสุข คือเมื่อชาวอัสซีเรียจะยกเข้ามาในแผ่นดินของเราและเมื่อเขาจะเหยียบย่ำในปราสาททั้งหลายของเรา เราจะยกผู้เลี้ยงแกะเจ็ดคนและเจ้านายแปดคนมาต่อต้านเขา

6 เขาทั้งหลายจะทำลายแผ่นดินอัสซีเรียด้วยดาบ และแผ่นดินนิมโรดในทางเข้า และพระองค์จะทรงช่วยเราให้พ้นจากชาวอัสซีเรียเมื่อชาวอัสซีเรียยกเข้ามาในแผ่นดินของเรา และเหยียบย่ำภายในเขตแดนของเรา

7 แล้วคนยาโคบที่เหลืออยู่จะอยู่ท่ามกลางชนชาติทั้งหลายเป็นอันมาก เหมือนน้ำค้างจากพระเยโฮวาห์ เหมือนห่าฝนที่ตกบนหญ้า ซึ่งไม่อยู่คอยมนุษย์หรือคอยบุตรทั้งหลายของมนุษย์

8 และคนยาโคบที่เหลืออยู่จะอยู่ท่ามกลางประชาชาติ ในท่ามกลางชนชาติทั้งหลายเป็นอันมาก ดังสิงโตอยู่ท่ามกลางสัตว์เดียรัจฉานในป่า ดังสิงโตหนุ่มอยู่ท่ามกลางฝูงแพะแกะ ซึ่งเมื่อมันผ่านไป มันก็เหยียบย่ำลงและฉีกเสีย ไม่มีใครช่วยให้พ้นได้

9 มือของเจ้าจะถูกยกขึ้นเหนือคู่อริของเจ้า และศัตรูทั้งสิ้นของเจ้าจะถูกตัดขาดไป

10 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ต่อมาในวันนั้นเราจะขจัดม้าของเจ้าให้หมดไปจากท่ามกลางเจ้า และจะทำลายรถรบของเจ้า

11 และเราจะขจัดเมืองให้หมดไปจากแผ่นดินของเจ้า และจะโค่นที่กำบังเข้มแข็งของเจ้าทั้งสิ้น

12 เราจะขจัดวิทยาคมให้หมดไปจากมือของเจ้า เจ้าจะไม่มีหมอผีอีกต่อไป

13 เราจะขจัดรูปเคารพสลักของเจ้าออกเสียด้วย และทำลายเสาศักดิ์สิทธิ์จากท่ามกลางเจ้า เจ้าจะมิได้กราบลงไหว้ผลงานของมือของเจ้าอีกต่อไป

14 เราจะถอนเสารูปเคารพของเจ้าเสียจากท่ามกลางเจ้า และจะทำลายเมืองของเจ้าเสีย

15 เราจะแก้แค้นเพราะความโกรธและความกริ้วต่อประชาชาติ ดังที่ไม่เคยมีใครได้ยินเลย


Exploring the Meaning of มีคาห์ 5      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

In Micah 5:1, a troop means the good that comes from truth. But... what is a good that comes from truth? Here's a mundane example: you know that it's true that it's safer to buckle your seat belt, so you do it; it's a good action that comes from knowing a truth.

In this verse, a daughter means affection, so it's talking about an affection for doing such good actions. A siege against that would be bad ideas trying to get in, and to smite on the jaw with a rod means to destroy falsities. The prophecy in verse 2 has this in mind. This is what Jesus is being born to do, to lift the siege of false ideas.

In Micah 5:2, we find the familiar prophecy about where the Lord will be born.

Then, in Micah 5:3, 4, there's reference to the Lord gathering the people of His church and teaching them. The term used for the people of the church here is "brothers", as they all address the Lord as Father. The same is true of “the sons of Israel”. "She which travails" is a reference to the woman clothed with the sun spoken of in the book of Revelation.

In Micah 5:5, 6, Assyria means reasoning. Reasoning from the truths taught, as meant by the feeding in verse 4, can bring agreement and peace. But reasoning from the falsity that Assyria brings in must be destroyed. The seven shepherds and eight princely men means a total deliverance from their falsity. Seven means something holy, and eight means complete conjunction.

In Micah 5:7, some of the people left behind were good and had stayed apart from the idolatry of the Israelite kingdom. These remnants could come to the new church the Lord was establishing, where they could be saved. But the vast bulk of the people were led away to captivity not only to physical slavery, but - spiritually - to reasoning from falsity, which becomes a form of slavery, too.

Micah 5:8. The lion and young lion, trampling and tearing are the evil and falsity of the kingdom of Judah, and there will be no support there for the church the Lord will establish.

Micah 5:9. The Lord’s church will win.

Micah 5:10-15. The Lord will establish a new church when He "bows the heavens and comes down" but He will not destroy the physical things that are listed here. It will really be a desrtuction caused by people who operate from selfishness, greed, ignorance, indifference, and love of power.

Horses mean someone’s understanding, and chariots their own false doctrine. Cities mean more general doctrine, and fortresses symbolize their strong opinions. Graven images are idols, i.e. false gods.

The Lord’s anger and vengeance are only appearances in people's imaginations. It's the way they feel when they want what is evil. When evil loves conflict, everyone is going to get angry with everyone else. The Lord would greet them with love if only they would mend their ways.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Micah 5      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

In Micah 5:1, a troop means the good that comes from truth. But... what is a good that comes from truth? Here's a mundane example: you know that it's true that it's safer to buckle your seat belt, so you do it; it's a good action that comes from knowing a truth.

In this verse, a daughter means affection, so it's talking about an affection for doing such good actions. A siege against that would be bad ideas trying to get in, and to smite on the jaw with a rod means to destroy falsities. The prophecy in verse 2 has this in mind. This is what Jesus is being born to do, to lift the siege of false ideas.

In Micah 5:2, we find the familiar prophecy about where the Lord will be born.

Then, in Micah 5:3, 4, there's reference to the Lord gathering the people of His church and teaching them. The term used for the people of the church here is "brothers", as they all address the Lord as Father. The same is true of “the sons of Israel”. "She which travails" is a reference to the woman clothed with the sun spoken of in the book of Revelation.

In Micah 5:5, 6, Assyria means reasoning. Reasoning from the truths taught, as meant by the feeding in verse 4, can bring agreement and peace. But reasoning from the falsity that Assyria brings in must be destroyed. The seven shepherds and eight princely men means a total deliverance from their falsity. Seven means something holy, and eight means complete conjunction.

In Micah 5:7, some of the people left behind were good and had stayed apart from the idolatry of the Israelite kingdom. These remnants could come to the new church the Lord was establishing, where they could be saved. But the vast bulk of the people were led away to captivity not only to physical slavery, but - spiritually - to reasoning from falsity, which becomes a form of slavery, too.

Micah 5:8. The lion and young lion, trampling and tearing are the evil and falsity of the kingdom of Judah, and there will be no support there for the church the Lord will establish.

Micah 5:9. The Lord’s church will win.

Micah 5:10-15. The Lord will establish a new church when He "bows the heavens and comes down" but He will not destroy the physical things that are listed here. It will really be a desrtuction caused by people who operate from selfishness, greed, ignorance, indifference, and love of power.

Horses mean someone’s understanding, and chariots their own false doctrine. Cities mean more general doctrine, and fortresses symbolize their strong opinions. Graven images are idols, i.e. false gods.

The Lord’s anger and vengeance are only appearances in people's imaginations. It's the way they feel when they want what is evil. When evil loves conflict, everyone is going to get angry with everyone else. The Lord would greet them with love if only they would mend their ways.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 219


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 468, 1186, 2135, 2722, 3579, 4594, 5201, ...

Apocalypse Revealed 47, 81, 241, 291, 459

Doctrine of the Lord 4, 6, 37, 38

True Christian Religion 845


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 278, 482, 587, 687, 727, 746

On the Athanasian Creed 42

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 60

Scriptural Confirmations 2, 9, 12, 22, 76

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:  (see all)Skočit na podobné biblické verše

แหล่งกำเนิด 35:19, 49:10

เฉลยธรรมบัญญัติ 32:2, 33:27

ผู้พิพากษา 17:7

งาน 29:22

เพลงสดุดี 2:9, 67:3, 72:6, 110:3, 149:7, 9

สุภาษิต 8:23

อิสยาห์ 2:6, 8, 6:13, 7:14, 8:7, 9:5, 14:25, 27:9, 44:17, 49:6

เยเรมีย์ 12:17, 14:22, 23:5

เอเสเคียล 16:41, 21:32, 34:16, 36:25, 37:22

แดเนียล 9:25

มีคาห์ 4:4, 10, 13

เศฟันยาห์ 3:12

ฮักกัย 2:22

เศคาริยา 9:10, 13, 10:6, 11, 13:1, 2, 14:18

แมทธิว 2:6

ลุค 24:47

จอห์น 7:42, 8:12, 58

กาลาเทีย 4:4

โคโลสี 1:17

การเปิดเผย 9:20

Významy biblických slov

เรา
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

แก้ม
The cheek, referred to in Matthew 5:39, signifies the perception and understanding of interior truth. The right cheek signifies the affection, and thence perception, and...

อิสราเอล
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

เอฟราธา
Ephrata (Gen. 35:16, 19 and Psalms 132:6) signifies the spiritual of the celestial principle, in a former state, the new state succeeding that, is called...

ยูดาห์
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

พัน
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...

เวลา
Time is an aspect of the physical world, but according to Swedenborg is not an aspect of the spiritual world. The same is true of...

พี่น้อง
Brethren (Gen. 27:29) signify the affections of good.

กลับ
Everyone knows the phrase "the natural order of things." It means that everything is in its proper place, occupying the niche it is meant to...

พระ
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ยืน
'To stay with,' as in Genesis 32:4, relates to the life of truth when accompanied by good, and in this instance, it means to take...

เยโฮวาห์
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

พระเจ้า
When the Bible speaks of "Jehovah," it is representing love itself, the inmost love that is the essence of the Lord. That divine love is...

เจ้า
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

มา
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

เจ็ด
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...

แปด
According to Swedenborg, the number eight represents something that is complete within itself, in every respect. Two reasons are offered for this. First, eight is...

ดาบ
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

นิม
'Nimrod,' as in Genesis 10, signifies people who make internal worship external by depending upon external worship alone.

ทางเข้า
All changes of place in the Bible represent changes in spiritual state. “Entering” – usually used as entering someone’s house or “going in unto” someone...

มาก
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

น้ำค้าง
Dew, in Deut. 32:2 signifies the multiplication of truth from good, and the fructification of good by truth.

หญ้า
Every herb in the Word signifies some species of scientifics. 'Herb bearing seed,' as mentioned in Genesis 1:29, signifies every truth which regards use. 'Green...

สิงโต
'A lion' signifies the good of celestial love and the truth from that good.

สัตว์
"Beasts" represent the affection for doing good things, a true desire to do them from the heart. In the negative sense, "beasts" stand for the...

ป่า
Plants in general stand for facts, knowledge, ideas, so it makes sense that a forest in the Bible represents a collection or system of external,...

ฝูง
It’s pretty easy for most people to read the Bible and get a sense for what “sheep” means without any help. They are simple, peaceful,...

แกะ
It’s pretty easy for most people to read the Bible and get a sense for what “sheep” means without any help. They are simple, peaceful,...

ผ่านไป
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

ผ่าน
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

ฉีก
'Torn,' as in Genesis 31:38, signifies death caused by another, so evil without blame. 'Torn' relates to good, which falsity is injected into, which means...

มือ
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

ศัตรู
Foes, or adversaries, denote the falsities of evil. Foes, or adversaries, when predicate of the Lord, signifies to avert falsities derived from evil.

ตรัสว่า
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

วัน
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

ม้า
'A horse' signifies knowledges or understanding of the Word. In an opposite sense it signifies the understanding of the Word falsified by reasonings, and likewise...

เมือง
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

วิทยาคม
'A witch,' as in Exodus 22:18 and 2 Samuel 28, signifies the falsities of the evil of self-love, conjoined with the things pertaining to the...

กราบ
To bow, as in Genesis 18:2 signifies to humble.

งาน
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

ความโกรธ
Anger is an emotion so common to people that it requires no definition. However a couple of points of interest can be raised. 1) The...

โกรธ
Anger is an emotion so common to people that it requires no definition. However a couple of points of interest can be raised. 1) The...

ความกริ้ว
Fury is a receding from good, and anger is a receding from truth.

ได้ยิน
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Bethlehem, Out of You Shall He Come
Coloring Page | Ages 7 - 14


Many thanks to Philip Pope for the permission to use his 2003 translation of the English King James Version Bible into Thai. Here's a link to the mission's website: www.thaipope.org


Přeložit: