มีคาห์ 7

Studovat vnitřní smysl

           

1 วิบัติแก่ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าเป็นเหมือนคนที่พบว่าเขาเก็บผลในฤดูร้อนหมดแล้ว และเล็มผลจากเถาองุ่นหมดแล้ว ไม่มีพวงองุ่นรับประทาน จิตใจข้าพเจ้าปรารถนาผลสุกรุ่นแรก

2 คนดีสูญหายไปจากโลก จะหาคนซื่อตรงท่ามกลางมนุษย์สักคนก็ไม่มี ต่างก็ซุ่มคอยจะเอาโลหิตกัน ต่างก็เอาตาข่ายดักพี่น้องของตน

3 มือทั้งสองของเขาคอยจ้องแต่สิ่งที่ชั่ว เพื่อจะกระทำด้วยความขยัน เจ้านายและผู้พิพากษาขอสินบน และคนใหญ่คนโตก็เอ่ยถึงความปรารถนาชั่วแห่งจิตใจของเขา ต่างก็สานสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกัน

4 คนที่ดีที่สุดของเขาก็เหมือนหนามย่อย คนที่ซื่อตรงที่สุดของเขาก็คมกว่ารั้วต้นไม้หนาม วันแห่งยามรักษาการณ์ของเจ้า และวันที่จะลงโทษเจ้า มาถึงแล้ว บัดนี้ ความยุ่งเหยิงของเขาก็อยู่ใกล้เต็มที

5 อย่าวางใจในสหาย อย่ามั่นใจในคนนำทาง จงเฝ้าประตูปากของเจ้าอย่าเผยอะไรแก่เธอที่อยู่ในอ้อมอกของเจ้า

6 เพราะว่าลูกชายดูหมิ่นพ่อ และลูกสาวลุกขึ้นต่อสู้แม่ของเธอ ลูกสะใภ้ต่อสู้แม่สามี ศัตรูของใครๆก็คือคนที่อยู่ร่วมเรือนของเขาเอง

7 เพราะฉะนั้นสำหรับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะมองดูพระเยโฮวาห์ ข้าพเจ้าจะเฝ้าคอยพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าจะทรงฟังข้าพเจ้า

8 ศัตรูของข้าพเจ้าเอ๋ย อย่าเปรมปรีดิ์เย้ยข้าพเจ้าเลย เมื่อข้าพเจ้าล้มลง ข้าพเจ้าจะลุกขึ้นอีก เมื่อข้าพเจ้านั่งอยู่ในความมืด พระเยโฮวาห์จะทรงเป็นความสว่างแก่ข้าพเจ้า

9 ข้าพเจ้าจะทนต่อพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ เพราะว่าข้าพเจ้ากระทำบาปต่อพระองค์ ข้าพเจ้าจะทนจนกว่าพระองค์จะทรงแก้คดีของข้าพเจ้า และกระทำการตัดสินเพื่อข้าพเจ้า พระองค์จะทรงนำข้าพเจ้าไปยังความสว่าง และข้าพเจ้าจะเห็นความชอบธรรมของพระองค์

10 แล้วเธอซึ่งเป็นศัตรูของข้าพเจ้าจะเห็น และความอับอายจะทับถมเธอที่กล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า "พระเยโฮวาห์ พระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหน" ตาของข้าพเจ้าจะเพ่งดูเธอให้สาแก่ใจ คราวนี้เธอจะถูกย่ำลงเหมือนเลนที่ในถนน

11 วันที่จะสร้างกำแพงเมืองของเจ้า ในวันนั้นคำบัญชาจะถูกปลดเปลื้องไป

12 ในวันนั้นเขาจะมาหาเจ้าคือมาจากอัสซีเรียและจากเมืองที่มีป้อมปราการ จากระหว่างป้อมปราการกับแม่น้ำ จากระหว่างทะเลนี้กับทะเลโน้น และจากระะหว่างภูเขานี้กับภูเขาโน้น

13 ถึงกระนั้นแผ่นดินก็จะรกร้างเพราะคนที่อาศัยในแผ่นดินนั้นเป็นเหตุ เนื่องด้วยผลแห่งการกระทำของเขา

14 ขอทรงเลี้ยงดูประชาชนของพระองค์ด้วยคทาของพระองค์ คือฝูงประชาชนที่เป็นมรดกของพระองค์ ผู้อาศัยโดดเดี่ยวอยู่ในป่า ในท่ามกลางคารเมล ขอทรงให้เขาหากินอยู่ในบาชานและกิเลอาดอย่างในโบราณกาล

15 ดังในสมัยเมื่อเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์ เราจะสำแดงสิ่งมหัศจรรย์แก่เขา

16 ประชาชาติทั้งหลายจะแลเห็นและอับอายด้วยอานุภาพทั้งสิ้นของเขาทั้งหลาย เขาทั้งหลายจะเอามือปิดปากไว้และหูของเขาจะหนวกไป

17 เขาทั้งหลายจะเลียผงคลีเหมือนอย่างงู เขาจะเคลื่อนตัวออกจากรูของเขาดุจหนอนบนแผ่นดินโลก เขาจะตระหนกตกใจพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา เนื่องด้วยเจ้า เขาทั้งหลายจะกลัว

18 ใครเล่าจะเป็นพระเจ้าเสมอเหมือนพระองค์ ผู้ทรงยกโทษความชั่วช้า และทรงให้อภัยการละเมิดแก่คนที่เหลืออยู่อันเป็นมรดกของพระองค์ พระองค์มิได้ทรงถือพระพิโรธเนืองนิตย์ เพราะว่าพระองค์ทรงพอพระทัยในความเมตตา

19 พระองค์จะทรงหันกลับมาอีก พระองค์จะทรงเมตตาเราทั้งหลาย พระองค์จะทรงเหยียบความชั่วช้าของเราไว้ พระองค์จะทรงเหวี่ยงบาปทั้งหลายของเขาลงไปในที่ลึกของทะเล

20 พระองค์จะทรงสำแดงความจริงให้ประจักษ์แก่ยาโคบ และความเมตตาต่ออับราฮัม ดังที่พระองค์ทรงปฏิญาณต่อบรรพบุรุษของเราตั้งแต่สมัยโบราณกาล


Exploring the Meaning of มีคาห์ 7      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

In this last chapter of his book, in Micah 7:1-4, the prophet is discouraged about the evil that he sees in the land. The cluster (of grapes ) that he doesn’t see means that there is no love of the neighbor there. 1 The firstfruits that his soul longs for mean the upright kind of ordinary life 2 , which he can’t find: “the faithful man has perished from the earth”.

The net in verse 2 is the twisting of truth into falsity and the other way round, to deceive. Those who should be faithful leaders are diving into evil, and take bribes. All this hellish behavior will in the end lead to punishment.

In Micah 7:5, 6, these two verses are really not talking about other people; friends, companions, wives or husbands, or in-laws. When Micah refers to a “man’s household” he is talking about the evil loves that live in our own will. That’s where the evil is that we must fear and stamp out. 3

Micah 7:7-9 shows the path away from evil. God will hear us. But we must see that we have sinned and admit it to the Lord 4 , and ask for His help in stopping. He will be a light in our “darkness”. Micah admits his own weakness and admits that only the Lord’s power can "bring him forth to the light".

In Micah 7:10, "She" represents the affection for doing some kind of evil. Everyone has some sort of affections that way. 5 Those affections will try to persuade us that Jehovah can’t help, but if we persist in calling on Him for help, those affections can be shamed and eventually be trampled into the mud.

Micah 7:11, 12 says that when the Lord comes to found a new church, it will spread. Assyria here means reasoning, and Egypt means natural science. Cities mean doctrine from truth, and mountains mean goods, so the picture is of the spreading of both truth and good from one boundary to the other, all the way from natural truths to reasoning about spiritual things -- our whole mind. 6

But the old church will be desolate, according to Micah 7:13.

In Micah 7:14,15, to pasture means to feed the flock as a shepherd 7 , or to teach the truths that the Lord provides. The forest means the church as to truth, and Carmel means the church as to good. 8 Bashan and Gilead mean the same ideas from the stories of the Word, the literal sense.

Nations, in Micah 7:16, 17, mean people outside who don’t know, and don’t want to hear. They will stay focused on physical and sensory things, and will be in dread about knowledge of God.

Then, in Micah 7:18-20, Micah ends on a positive note: God will continue to have compassion on everyone and try to bring them to walk in His ways. Although we are all in freedom to be evil, He will never stop trying to lead us out of it if we will listen.

-----
Footnotes:

1. See Arcana Coelestia 5117.
2. See Arcana Coelestia 1071.
3. See Arcana Coelestia 4563.
4. See Arcana Coelestia 3539.
5. See Arcana Coelestia 4563.
6. See Apocalypse Explained 510, Arcana Coelestia 4967, Apocalypse Revealed 455.
7. See John 21:15-17
8. See Arcana Coelestia 9011, 1971

-----

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Micah 7      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

In this last chapter of his book, in Micah 7:1-4, the prophet is discouraged about the evil that he sees in the land. The cluster (of grapes ) that he doesn’t see means that there is no love of the neighbor there. 1 The firstfruits that his soul longs for mean the upright kind of ordinary life 2 , which he can’t find: “the faithful man has perished from the earth”.

The net in verse 2 is the twisting of truth into falsity and the other way round, to deceive. Those who should be faithful leaders are diving into evil, and take bribes. All this hellish behavior will in the end lead to punishment.

In Micah 7:5, 6, these two verses are really not talking about other people; friends, companions, wives or husbands, or in-laws. When Micah refers to a “man’s household” he is talking about the evil loves that live in our own will. That’s where the evil is that we must fear and stamp out. 3

Micah 7:7-9 shows the path away from evil. God will hear us. But we must see that we have sinned and admit it to the Lord 4 , and ask for His help in stopping. He will be a light in our “darkness”. Micah admits his own weakness and admits that only the Lord’s power can "bring him forth to the light".

In Micah 7:10, "She" represents the affection for doing some kind of evil. Everyone has some sort of affections that way. 5 Those affections will try to persuade us that Jehovah can’t help, but if we persist in calling on Him for help, those affections can be shamed and eventually be trampled into the mud.

Micah 7:11, 12 says that when the Lord comes to found a new church, it will spread. Assyria here means reasoning, and Egypt means natural science. Cities mean doctrine from truth, and mountains mean goods, so the picture is of the spreading of both truth and good from one boundary to the other, all the way from natural truths to reasoning about spiritual things -- our whole mind. 6

But the old church will be desolate, according to Micah 7:13.

In Micah 7:14,15, to pasture means to feed the flock as a shepherd 7 , or to teach the truths that the Lord provides. The forest means the church as to truth, and Carmel means the church as to good. 8 Bashan and Gilead mean the same ideas from the stories of the Word, the literal sense.

Nations, in Micah 7:16, 17, mean people outside who don’t know, and don’t want to hear. They will stay focused on physical and sensory things, and will be in dread about knowledge of God.

Then, in Micah 7:18-20, Micah ends on a positive note: God will continue to have compassion on everyone and try to bring them to walk in His ways. Although we are all in freedom to be evil, He will never stop trying to lead us out of it if we will listen.

-----
Footnotes:

1. See Arcana Coelestia 5117.
2. See Arcana Coelestia 1071.
3. See Arcana Coelestia 4563.
4. See Arcana Coelestia 3539.
5. See Arcana Coelestia 4563.
6. See Apocalypse Explained 510, Arcana Coelestia 4967, Apocalypse Revealed 455.
7. See John 21:15-17
8. See Arcana Coelestia 9011, 1971

-----

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 221


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 120, 249, 348, 1071, 1165, 1178, 1186, ...

Apocalypse Revealed 383, 413, 444, 455, 485, 501, 503, ...

Doctrine of the Lord 4

Doctrine of the Sacred Scripture 85

True Christian Religion 51


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 482, 526, 538, 569, 581, 632, 652, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56

Marriage 51

Scriptural Confirmations 4, 9, 57, 76

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

แหล่งกำเนิด 3:14, 22:16

พระธรรม 15:11

เบอร์ 23:9, 32:1, 4

เฉลยธรรมบัญญัติ 30:3

โจชัว 7:9

ผู้พิพากษา 10:16, 14:17

1 ซามูเอล 25:39

2 ซามูเอล 22:43, 46, 23:6, 24:14

2 กษัตริย์ 9:33

2 พงศาวดาร 17:10

เนหะมีย์ 2:17

งาน 21:5, 35:14

เพลงสดุดี 10:9, 12:2, 25:5, 27:1, 35:26, 37:24, 62:6, 65:4, 72:9, 11, 85:3, 5, 92:12, 95:7, 103:9, 12, 105:8, 119:154, 130:4, 143:3

สุภาษิต 20:6, 24:17

อิสยาห์ 3:5, 6:11, 8:17, 17:9, 19:23, 26:11, 27:13, 33:24, 38:17, 44:22, 50:10, 51:9, 10, 22, 54:2, 58:12, 61:4

เยเรมีย์ 3:12, 4:22, 5:1, 26, 9:3, 14:7, 21:14, 23:7, 8, 31:34, 33:6, 50:19, 51:10

คร่ำครวญ 3:22, 24

เอเสเคียล 2:6, 12:19, 33:16, 34:13, 21, 39:29

โฮเชยา 6:9, 9:7, 14:5

โจเอล 2:17

โอบาดีห์ 1:19

ฮาบากุก 2:3, 3:18

เศฟันยาห์ 15

เศคาริยา 10:10, 11:7

แมทธิว 10:21

เครื่องหมาย 11:13, 13:12

ลุค 1:55, 73, 15:21

ชาวโรมัน 8

Významy biblických slov

ฤดูร้อน
Summer' signifies the full state of the church, the same as 'noon.'

โลก
"Earth" in the Bible can mean a person or a group of like-minded people as in a church. But it refers specifically to the external...

พี่น้อง
There are two ways "brother" is used in the Bible, ways that are still reflected in modern language. One denotes an actual blood relationship; the...

ผู้พิพากษา
It’s easy to see the connection between judging and truth. In a court of law, the judge’s whole purpose is to find the truth. In...

ดี
It seems rather circular to say that “good” in the Bible represents good, but in a general sense it’s true! The case is this: The...

วัน
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

ยาม
'A watchman,' as in Isaiah 21:11, in an internal sense, signifies someone who observes the states of the church and its changes, which applies to...

มา
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

สหาย
In the Bible, there is a careful distinction between the word “brother” and the word “companion” or “friend.” That’s partly because the people of Israel...

ประตู
In a general sense, doors in the Bible represent the initial desires for good and concepts of truth that introduce people to new levels of...

ปาก
In most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. The reason...

อก
"Bosom" in general terms means the chest, but more as the seat of the emotions than simply as part of the body. You'd think of...

ลูกชาย
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

ชาย
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

พ่อ
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...

ลูกสาว
Marriages among people – both in the Bible and in life – represent spiritual marriage. Women represent the desire to be good and to do...

ลุกขึ้น
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

แม่
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

สามี
In general, men are driven by intellect and women by affections, and because of this men in the Bible generally represent knowledge and truth and...

ศัตรู
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

เจ้า
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

พระ
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

เยโฮวาห์
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

พระเจ้า
When the Bible speaks of "Jehovah," it is representing love itself, the inmost love that is the essence of the Lord. That divine love is...

ฟัง
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

เปรมปรีดิ์
To make glad signifies influx and reception from joy of heart.

ล้มลง
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

ล้ม
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

นั่งอยู่
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...

นั่ง
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...

ความมืด
"Darkness" is a state without light. "Light" is truth from the Lord, so "darkness" represents a state where truth is lacking. Here's a cogent passage...

มืด
"Darkness" is a state without light. "Light" is truth from the Lord, so "darkness" represents a state where truth is lacking. Here's a cogent passage...

การตัดสิน
Judgement' pertains to the Lord's divine human and holy proceeding. Judgment' has two sides, a principle of good, and a principle of truth. The faithful...

เห็น
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

ความชอบธรรม
'Justice' signifies both good and truth.

ชอบธรรม
The word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. That may be because we hear it most often as part...

กล่าว
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

ตา
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

ดู
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

ถนน
The phrase 'in the streets and synagogues' in Matthew 6:2, 5, and Luke 8:26-27, refers to a representative rite amongst the Jews to teach in...

สร้าง
There are really two meanings for "build" in the Bible. When something is being built for the first time, or built in the most typical...

เมือง
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

ป้อมปราการ
Fortifications denote truths so far as they defend good. Fortifications signify defense against falsities and evils.

ป้อม
Fortifications denote truths so far as they defend good. Fortifications signify defense against falsities and evils.

แม่น้ำ
'Rivers' signify truths in abundance serving the rational self, and so, the understanding, for the purpose of doctrine and life. 'Rivers' or 'floods' signify temptations....

ทะเล
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

ภูเขา
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

ฝูง
A flock, as in Genesis 26, denotes interior or rational good. A flock signifies those who are in spiritual good. A flock signifies natural interior...

มรดก
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

ป่า
Plants in general stand for facts, knowledge, ideas, so it makes sense that a forest in the Bible represents a collection or system of external,...

ท่ามกลาง
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

กลาง
'Middle' denotes what is primary, principal, or inmost.

อียิปต์
'Mizraim' signifies the same thing as Egypt.

เรา
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

มือ
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

ผง
'Powder' or 'dust' refers to love of self and the world.

งู
Serpents in the Bible represent reasoning that is based on what we know through our senses. This is the lowest and most outward mode of...

กลัว
Fear of the unknown and fear of change are both common ideas, and together cover a broad spectrum of the fears we tend to have...

ทรงยก
The idea of "lifting" is used in a number of different ways in the Bible. In general, it means connecting with a higher spiritual state...

ยก
Like many verbs, the spiritual meaning of "bearing" something depends greatly on context – what it is that's being borne, and why. It is further...

ความชั่วช้า
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

การละเมิด
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

ละเมิด
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

ความเมตตา
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...

เมตตา
In regular language, "mercy" means being caring and compassionate toward those who are in poor states. That's a position we are all in relative to...

กลับ
Everyone knows the phrase "the natural order of things." It means that everything is in its proper place, occupying the niche it is meant to...

บาป
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

ลึก
The deeps mentioned in Psalms 148:7 signify the ultimate heavens, in which the spiritual natural angels are ; also divine truths in abundance, and arcana...

ความจริง
There's a great deal of talk in Swedenborg about "truth" as a concept – it's how we learn the Lord's will, what we must seek...

ให้
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

อับราฮัม
Abraham (or Abram, as he is named in the beginning of his story) was the ancestor of all the Children of Israel, through his son...

ปฏิญาณ
'To sware' is a binding.

บรรพบุรุษ
Father in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. In...


Many thanks to Philip Pope for the permission to use his 2003 translation of the English King James Version Bible into Thai. Here's a link to the mission's website: www.thaipope.org


Přeložit: