Exodus 7

Studie

         |

2 «Kay ad tannaɣ arat ketnet wa as kay-omara, amaran əməqqar-nak Harun ad t-issuɣəl i Firɣawna fəl ad ayyu Kəl-Israyil aglin.

3 «Mišan nak ad-əssəɣəra əwəl ən Firɣawna. Ad šata alɣalamaten-in, əd təlməɣjujaten-in daɣ akal ən Masar.

4 «Dər ig-a wen da wər dawan-z-issəsəm. Əddi da ad z-əmmazala əs tarna-nin fəl Masar əkkəsa du tamattay-nin ta n Israyil tənnizzam zun agan. Ad agaɣ aratan win den s-əlxəkuman əssohatnen.

5 «As əmmozala əs tarna-nin fəl Masar y ad d-əkkəsa Kəl-Israyil, ad-əssənan Kəl Masar as "nak a imosan Amaɣlol".»

6 Iga Musa əd Harun aratan win den s əmmək wa as tan-omar Amaɣlol.

7 Musa imos aləs əgmadnat əttamat təmərwen n awatay, amaran Harun əgmadnat-tu əttamat təmərwen n awatay əd karad, as əššewalan i Firɣawna.

Scroll to see more.