Dela apostolska 1:26

Studie

     

26 I baciše kocke za njih, i pade kocka na Matija i primiše ga među jedanaest apostola.