Dela apostolska第1章:26

学习

                 |

26 I baciše kocke za njih, i pade kocka na Matija i primiše ga među jedanaest apostola.