Joshua 22

Studovat vnitřní smysl

Danish         

← Joshua 21   Joshua 23 →

1 Derpå lod Josua ubeniterne, Gaditerne og Manasses halve Stamme kalde til sig

2 og sagde til dem: "I har holdt alt, hvad HE ENs Tjener Moses bød eder, og adlydt mig i alt, hvad jeg har påbudt eder.

3 I har ikke svigtet eders Brødre i denne lange Tid; indtil denne Dag har I holdt HE EN eders Guds Bud.

4 Men nu har HE EN eders Gud skaffet eders Brødre o, som han lovede dem; vend derfor nu tilbage til eders Telte i det Land, hvor eders Ejendom ligger, som HE ENs Tjener Moses gav eder hinsides Jordan.

5 Kun må I omhyggeligt agte på at holde det Bud og den Lov, HE ENs Tjener Moses pålagde eder, at elske HE EN eders Gud, vandre på alle hans Veje, holde hans Bud, holde fast ved ham og tjene ham af hele eders Hjerte og hele eders Sjæl!"

6 Og Josua velsignede dem og lod dem drage bort, og de begav sig til deres Telte.

7 Den ene Halvdel af Manasses Stamme havde Moses givet Land i Basan, den anden Halvdel derimod havde Josua givet Land sammen med deres Brødre i Landet vesten for Jordan. Og da Josua lod dem drage hver til sit efter at have velsignet dem,

8 vendte de tilbage til deres Telte med store igdomme, med Kvæg i Mængde, med Sølv og Guld, Kobber og Jern og Klæder i stor Mængde; og det Bytte, de havde taget fra deres Fjender, delte de med deres Brødre.

9 Så forlod ubeniterne, Gaditerne og Manasses halve Stamme Israeliterne i Silo i Kana'ans Land og vendte tilbage til Gilead, det Land, de havde fået i Eje, hvor de havde nedsat sig i Følge HE ENs Bud ved Moses;'

10 og da ubeniterne, Gaditerne og Manasses halve Stamme kom til Gelilot ved Jordan i Kana'ans Land, byggede de et Alter der ved Jordan, et stort Alter. der sås viden om.

11 Men det kom Israeliterne for Øre, at ubeniterne, Gaditerne og Manasses halve Stamme havde bygget et Alter på Grænsen af Kana'ans Land, ved Gelilot ved Jordan, på Israeliternes Side.

12 Og da Israeliterne hørte det, samledes hele Israeliternes Menighed i Silo for at drage i Kamp imod dem.

13 Da sendte Israeliterne Pinehas, Præsten Eleazars Søn, til ubeniterne, Gaditerne og Manasses halve Stamme i Gilead

14 tillige med ti Øverster, een Øverste for hver af alle Israels Stammer; hver af dem var Overhoved for sin Stamme iblandt Israels Tusinder;

15 og da de kom til ubeniterne, Gaditerne og Manasses halve Stamme i Gilead, talte de således til dem:

16 "Således siger hele HE ENs Menighed: Hvad er det for en Troløshed, I har begået mod Israels Gud, at I i Dag har vendt eder fra HE EN ved at bygge eder et Alter og vise Genstridighed mod HE EN?

17 Har vi ikke nok i Brøden med Peor, som vi endnu den Dag i Dag ikke har fået os renset for, og for hvis Skyld der kom Plage over Israels Menighed?

18 Og dog vender I eder i Dag fra HE EN! Når I i Dag er genstridige mod HE EN, vil hans Vrede i Morgen bryde løs over hele Israels Menighed.

19 Hvis det Land, I har fået i Eje, er urent, så gå over til det Land, der er HE ENs Ejendom, der, hvor HE ENs Bolig står, og nedsæt eder iblandt os; men vær ikke genstridige mod HE EN, ej heller mod os ved at bygge eder et Alter til foruden HE EN vor Guds Alter!

20 Dengang Akan, Zeras Søn, øvede Svig med det bandlyste, kom der da ikke Vrede over hele Israels Menighed, skønt han kun var en enkelt Mand? Måtte han ikke dø for sin Brøde?"

21 Da svarede ubeniterne, Gaditerne og Manasses halve Stamme overhovederne for Israels Tusinder således:

22 "Gud, Gud HE EN, Gud, Gud HE EN ved det, og Israel skal vide det: Hvis det er i Genstridighed eller Troløshed mod HE EN, i den Hensigt at vende os fra HE EN,

23 at vi har bygget os et Alter, gid han så må unddrage os sin Hjælp i Dag! Hvis det er for at bringe Brændofre og Afgrødeofre derpå eller for at bringe Takofre derpå, så straffe HE EN det!

24 Nej, vi har gjort det af Frygt for det Tilfælde, at eders Børn engang i Fremtiden skulde sige til vore: Hvad har I med HE EN, Israels Gud, at gøre?

25 HE EN har jo sat Jordan som Grænse imellem os, og eder, ubeniter og Gaditer; I har ingen Del i HE EN! Og således kunde eders Børn få vore til at høre op med at frygte HE EN.

26 Derfor tænkte vi: Lad os bygge dette Alter, ikke til Brændoffer eller Slagtoffer,

27 men for at det kan være Vidne mellem os og eder og mellem vore Efterkommere efter os om, at vi vil forrette HE ENs Tjeneste' for hans Åsyn med vore Brændofre, Slagtofre og Takofre, for at eders Børn ikke engang i Fremtiden skal sige til vore: I har ingen Del i HE EN!

28 Og vi tænkte: Hvis de i Fremtiden siger således til os og vore Efterkommere, så siger vi: Læg dog Mærke til, hvorledes det HE ENs Alter er bygget, som vore Forfædre rejste, ikke til Brændofre eller Slagtofre, men for at det kunne være Vidne mellem os og eder.

29 Det være langt fra os at være genstridige mod HE EN eller vende os fra HE EN i Dag ved at bygge et Alter til Brændoffer, Afgrødeoffer og Slagtoffer foruden HE EN vor Guds Alter, som står foran hans Bolig!"

30 Da Præsten Pinehas og Menighedens Øverster og Overhovederne for Israels Tusinder, som ledsagede ham, hørte de Ord, som ubeniterne, Gaditerne og Manassiterne talte, var de tilfredse,

31 og Pinehas, Præsten Eleazars Søn, sagde til ubeniterne, Gaditerne og Manassiterne: "I Dag erkender vi, at HE EN er iblandt os, siden I ikke har øvet denne Svig imod HE EN; derved har I frelst Israeliterne fra HE ENs Hånd!"

32 Derpå vendte Pinehas, Præsten Eleazars Søn, og Øversteme tilbage fra ubeniterne, Gaditerne og Manasses halve Stamme i Gilead til Israeliterne i Kana'ans Land og aflagde dem Beretning,

33 og Israeliterne var tilfredse ved Meddelelsen, og Israeliterne priste Gud og tænkte ikke mere på at drage i Kamp mod dem for at ødelægge det Land, ubeniterne, Gaditerne og Manasses halve Stamme boede i.

34 Og ubeniterne, Gaditerne og Manasses halve Stamme kaldte Alteret: Vidne; "thi," sagde de, "det skal være Vidne mellem os om, at HE EN er Gud!"

← Joshua 21   Joshua 23 →
   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Joshua 22      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth

Joshua 22: The tribes of Reuben, Gad and half Manasseh return.

With the land of Canaan now settled by Israel, the time had come for the men of Reuben, Gad, and one half of Manasseh to return to the other side of the Jordan, where their wives, children, cattle and sheep were left. The men of these two and a half tribes had been ordered to fight alongside the other tribes of Israel, and only then to return home.

They left, and when they came to the banks of the River Jordan, they built a large altar to the Lord. When the rest of Israel caught word of this, they wanted to go to war with these tribes, because they felt the altar was a sacrilege - Israel had the tabernacle for its worship of the Lord. They sent Phineas the priest to ask why they had built the altar. These tribes across the Jordan replied that in the future, the people of Israel may move against them, and reject them. They said the altar would serve as a witness to their worship of the Lord, just as the Israelites in Canaan worshiped. This answer pleased the priest, and when he told the leaders of Israel, it pleased them too.

The spiritual meaning of this episode is a very important one for us. The tribes living on the other side of the River Jordan stand for the worldly activities of our outward life, which in themselves are a very important part of our spiritual life. These actions make up the external part of spiritual life, in which we are able to do good (see Swedenborg’s work, Arcana Caelestia 9824[2]).

The tribes building an altar to God portrays our understanding that all the good we do, and all the use we provide, is possible because of the Lord. He is the giver of all good, which is why we must serve the Lord. Without use, spiritual thoughts and beliefs do not have a foundation (Arcana Caelestia 9473[3]).

Reuben, Gad and half of Manasseh said that the people of Israel might cut them off in the future. In spiritual terms, this would be to separate spiritual life and external life in daily living. This would result in such things as hypocrisy, and faith without charity, both of which are a threat to our spiritual well-being (see Swedenborg’s work, Doctrine of Life 4).

The altar, which was built on Canaan’s side of the Jordan before these tribes crossed over, was to stand as a witness to the union between the tribes within Canaan and the tribes across the Jordan, as one nation before the Lord (Arcana Caelestia 9714).

This unity means that we must be equally present in three areas of life: in the depths of our heart, in our worship and adoration of the Lord; in our mind, in our understanding and delight in the Lord’s Word with all its truth; and in our outward actions, where our acknowledgement of the Lord as our God leads us to be sincere, just, moral, fair, compassionate and dedicated to the service of God.

The answer from the three tribes pleased the priest and, in turn, the leaders of Israel. This reception represents our affirmation that ‘being spiritual’ does not take the place of helping others, but really demands that we serve the Lord in our daily actions (see Swedenborg’s work, Apocalypse Explained 325[4]).

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1298, 3875, 4192, 4197, 8301, 8623


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 434

Jiný komentář

  Příběhy:


Skočit na podobné biblické verše

Genesis 12:7, 8, 31:48, 52

Exodus 6:25, 15:17, 23:13, 39:43

Tredje Mosebog 17:8, 26:11

Numre 1:4, 16:22, 25:3, 5, 31:27, 32:1, 15, 18, 20, 22, 29, 33

5 Mosebog 3:18, 20, 4:3, 6:5, 10:17, 12:11, 13, 14, 18:19, 34:1

Joshua 1:12, 13, 15, 3:10, 7:1, 24, 12:6, 17:5, 6, 18:1, 21:44, 23:8, 24:16, 27, 28

Dommere 20:1, 2

1 Samuel 2:3, 10:25, 13:2, 20:16, 25:32

2 Samuel 6:18, 19

1 Konger 8:39, 66

1 Krønikebog 5:9, 9:20, 22:18

2 Krønikebog 24:22

Job 31:5, 8

Salmernes 16:5, 44:22, 136:2

Ordsprogene 25:25

Esajas 19:19

Daniel 2:47

Luke 24:50

John 21:17

Apostlenes handlinger 11:23

2 Korintere 7:11

Filipperne 2:12

Hebræerne 4:8

Významy biblických slov

Manasses
'Manasseh' signifies the will of the spiritual church.

stamme
'A tribe' signifies the church with respect to its truths and goods, and in the opposite sense, with respect to its falsities and evils. 'A...

sagde
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

holdt
"Keeping" in the Bible generally has to do with controlling the actual actions of life, though in some cases it can mean holding something away...

tjener
“Servant” literally means “a person who serves another,"" and its meaning is similar in reference to the spiritual meaninngs of the Bible. Our lives in...

moses
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

brødre
There are two ways "brother" is used in the Bible, ways that are still reflected in modern language. One denotes an actual blood relationship; the...

dag
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

Guds
When the Bible speaks of "Jehovah," it is representing love itself, the inmost love that is the essence of the Lord. That divine love is...

bud
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

Gud
The Lord is called "Jehovah" in the Bible when the text is referring to his essence, which is love itself. He is called "God" when...

telte
'Tent' is used in the Word to signify the celestial and holy aspects of love, because in ancient time they performed holy worship in their...

Land
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

jordan
The river Jordan separates the land of Canaan from the lands to the east. This separation represents the division of the human mind into an internal...

holde
"Keeping" in the Bible generally has to do with controlling the actual actions of life, though in some cases it can mean holding something away...

lov
All laws, even civil and judicial laws, which are in the Word, correspond to the laws of good and truth, which are in heaven.

tjene
Generally speaking, those who are at lower levels of an organization serve those at higher levels. Bosses boss and their employees serve; coaches devise strategy...

veje
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

sjæl
The nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of...

givet
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

velsignet
The Lord is perfect love expressed as perfect wisdom. He created us so that He could love us, could give us love and wisdom of...

tilbage
There are many instances in the Bible which describe people turning back, looking back or going back. In most cases it is a negative, sometimes...

kvæg
Animals in the Bible generally refer to spiritual activity, the things we actually do on a spiritual level. "Cattle," as typically used in the Bible,...

sølv
'Silver,' in the internal sense of the Word, signifies truth, but also falsity. 'Silver' means the truth of faith, or the truth acquired from selfhood,...

guld
Gold means good, and just as gold was the most precious metal known to ancient mankind so it represents the good of the highest and...

jern
'Iron,' in Deuteronomy 8:9, signifies natural or rational truth. Iron' signifies natural truth, and consequently, the natural sense of the Word. At the same time,...

klæder
Soft raiment,' as in Matthew 11:9, represents the internal sense of the Word.

fjender
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

kom
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

byggede
There are really two meanings for "build" in the Bible. When something is being built for the first time, or built in the most typical...

alter
The first altar mentioned in the Word was built by Noah after he came out of the ark. On that altar, he sacrificed clean animals...

bygget
There are really two meanings for "build" in the Bible. When something is being built for the first time, or built in the most typical...

side
'Side' signifies good or spiritual love.

søn
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

ti
Most places in Swedenborg identify “ten” as representing “all,” or in some cases “many” or “much.” The Ten Commandments represent all the guidance we get...

Israels
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

tusinder
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...

talte
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

siger
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

i dag
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

vendt
Swedenborg says that the Lord is the sun of heaven, and like the natural sun of our world shines on everyone, good or evil. What...

bygge
There are really two meanings for "build" in the Bible. When something is being built for the first time, or built in the most typical...

Nok
'Sufficiency' relates to the reception of good, because good is the spiritual nourishment of the soul, as natural food is the nourishment of the body.

os
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

i morgen
'Tomorrow' signifies eternity.

en
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

mand
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

børn
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

sige
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

grænse
A border as in Isaiah 54:12 signifies the scientific and sensual principle. "And thou shalt make unto it a border of an hand-breath round about."...

vidne
In court, a witness is someone who saw a crime being committed, or observed something that could help determine the guilt or innocence of the...

efter
According to Swedenborg, time and space don’t exist in spiritual reality; they are purely natural things that exist only on the physical plane. This means...

ord
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

hånd
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 The Eastern Tribes Return Home Review Questions
Read Joshua 22 to answer questions about the eastern tribes returning home across the Jordan river.
Activity | All Ages


Přeložit: