Joshua 23

Studie

           |

1 Efter længere Tids Forløb, da HE EN havde skaffet Israel o for alle dets Fjender rundt om, og Josua var blevet gammel og til Års,

2 lod Josua hele Israel, de Ældste, Overhovederne, Dommerne og Tilsynsmændene kalde til sig og sagde til dem: "Jeg er blevet gammel og til Års.

3 I har selv set alt, hvad HE EN eders Gud har gjort ved alle disse Folkeslag foran eder; thi det var HE EN eders Gud, som kæmpede for eder.

4 Se, jeg har tildelt eders Stammer som Arvelod disse Folk, som er tilbage af alle de Folkeslag, jeg udryddede fra Jordan til det store Hav vestpå;

5 og HE EN eders Gud vil trænge dem tilbage foran eder og drive dem bort foran eder, og I skal tage deres Land i Besiddelse, som HE EN eders Gud lovede eder.

6 Vær nu stærke og faste, så I giver Agt på og handler efter alt, hvad der står skrevet i Moses's Lovbog, og ikke viger derfra til højre eller venstre

7 og ikke indlader eder med disse Folk, som er tilbage iblandt eder; I må ikke påkalde deres Guders Navne eller sværge ved dem, ikke dyrke eller tilbede dem,

8 men I skal holde fast ved HE EN eders Gud som hidtil.

9 Derfor drev jo HE EN store og mægtige Folkeslag bort foran eder. Ingen har kunnet holde Stand over for eder til denne Dag;

10 een Mand iblandt eder jog tusinde på Flugt; thi det var HE EN eders Gud, som kæmpede for eder, som han havde lovet eder.

11 Våg da for eders Livs Skyld omhyggeligt over, at I elsker HE EN eders Gud!

12 Thi dersom I falder fra og slutter eder til Levningerne af disse Folk, som er tilbage iblandt eder, og, besvogrer eder med dem eller, indlader eder i Forbindelse med dem,

13 så skal I vide for vist, at HE EN eders Gud ikke mere vil drive disse Folkeslag bort fra eder, men de skal blive eder en Snare og en Fælde, en Svøbe i eders Sider og Torne i eders Øjne, indtil I selv bliver udryddet fra dette herlige Land, som HE EN eders Gud gav eder.

14 Se, jeg går nu al Støvets Gang; så betænk da med hele eders Hjerte og hele eders Sjæl, at ikke eet af alle de gode Ord, HE EN eders Gud talede til eder, faldt til Jorden; alle sammen er de gået i Opfyldelse for eder; ikke eet Ord deraf faldt til Jorden.

15 Men ligesom alle de gode Ord, HE EN eders Gud talede til eder, gik i Opfyldelse på eder, således vil HE EN også lade alle sine Trusler gå i Opfyldelse på eder, indtil han har udryddet eder fra dette herlige Land, som HE EN eders Gud gav eder.

16 Når I overtræder HE EN eders Guds Pagt, som han pålagde eder, og går hen og Dyrker andre Guder og tilbeder dem, så vil HE ENs Vrede blusse op imod eder, og I vil hastelig blive udryddet fra det herlige Land, han gav eder!"

Scroll to see more.

The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University