Micheáš 2

Studovat vnitřní smysl

           

1 Běda těm, kteříž vymýšlejí nepravost a ukládají zlé na ložcích svých, a na úsvitě ráno vykonávají je, když jest v moci rukou jejich.

2 Požádají polí, i vydírají, takž i domů, a odjímají; a tak provozují moc nad mužem i domem jeho, nad jedním každým i dědictvím jeho.

3 Protož takto praví Hospodin: Aj, já myslím proti čeledi té věc zlou, odkudž nevyňmete hrdel vašich, aniž budete choditi vysokomyslně; nebo čas zlý bude.

4 V ten den užívati budou o vás přísloví, a naříkati budou naříkáním žalostným, řkouce: Do cela zpuštěni jsme, podíl lidu mého proměnil. Jaktě mi jej odjal, a vzav pole naše, rozdělil!

5 Protož nebudeš míti, kdožť by vztáhl provazec na los v shromáždění Hospodinovu.

6 Neprorokujte. Budou prorokovati, ale nebudou těmto prorokovati, a neponesou pohanění.

7 Ó kteráž sloveš domem Jákobovým, zdali do těsna vehnán býti má duch Hospodinův? To-liž by skutkové jeho byli? Zdaliž slova má nejsou dobrá tomu, kdož upřímě chodí?

8 Včera byl lidem mým, již jako nepřítel povstává. Majíce oděv, plášť strhujete s těch, kteříž chodí bezpečně, vyhýbajíce se bitvě.

9 Manželky lidu mého vyháníte z domu rozkoší jejich, od dítek jejich odjímáte slávu mou na věky.

10 Vstaňte a odejděte, neboť tato není sídlem pro nečistotu. Ztratí vás, a to ztracením jistým.

11 Jestliže za proroka se vydávaje a lež mluvě, říká: Budu tobě prorokovati o víně aneb o nápoji opojujícím, takový bývá prorokem lidu tohoto.

12 Jistotně zberu tě, Jákobe, docela, jistotně shromáždím ostatky Izraele, a seženu je v hromadu jako ovce v Bozra, jako stádo do prostřed ovčince jeho, i vzejde hluk od lidu.

13 Vstoupí ten, kterýž prolamovati bude před nimi. Prolomí, a projdou bránu, a vyjdou skrze ni; ano i král jejich půjde před nimi, a Hospodin na špici jejich.Exploring the Meaning of Micheáš 2      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

Premeditated evil is worse than evil done on the spur of the moment, because the will to do evil is more involved. In Micah 2:1, 2, the hand represents power 1 , and when the evildoer treats his power as his god, the penalty is great. The planning that goes into coveting is a similar thing.

In Micah 2:3-5, the family means the church - the state of spiritual life - as it was in both kingdoms, Israel and Judah. The words here tell that both these parts of the church will be devastated, first one and then the other. Thus, in the end, there will be none left in the land of Canaan, and there will be no choosing of inheritance, as was done with Joshua back when the land was first divided amongst the 12 tribes. (See Joshua 13 through 16). To cast a cord is to use a measuring cord to plot out a piece of land.

Micah 2:6, 7. To drop down means to drop knowledge down to one who does not know, that is, to teach. Those who are in evil are not humble enough to be taught. Only those who “walk uprightly” profit from teaching about the Lord and His Word.

Micah 2:8,9. People who are not humble enough to learn truths become enemies to good people. They will try to argue away the truths from someone who uses them to fight temptations. In these verses, the stolen garment means truths 2 . The war means temptations. The gentle love of feeling close to the Lord, and the love of innocence 3 , will be attacked by evil people who will try to destroy them by scoffing and denial.

Micah 2:10, 11. The unteachable people of that dying church will perish. They will only accept teachings from a prophet who promises wine and strong drink. In a good sense, wine in the Word represents truth, as when it's used in the holy supper. But, like all natural things, the meaning can sometimes be used in the opposite way, as here, where it means the falsities of evil. 4

Micah 2:12, 13. There will still be a few people who remain good, and true. These will be gathered by the Lord as a flock to its fold. From their speaking they can be judged, and then led on to the new church established by Jehovah.

The takeaways for us, reading this text 2600 years later, could be boiled down to these truths:
- Don't premeditate evil.
- We need to be humble enough to learn truths about the Lord.
- If we walk uprightly, we have a chance to receive truth, and practice it, and benefit from what we learn.
- If we remain good and true, the Lord can lead us.

-----
Footnotes:

1. For reference, see Arcana Coelestia 4402[9].

2. See Arcana Coelestia 8942.

3. See Arcana Coelestia 5608[8].

4. See Apocalypse Explained 376[18].

-----

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Micah 2      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

Premeditated evil is worse than evil done on the spur of the moment, because the will to do evil is more involved. In Micah 2:1, 2, the hand represents power 1 , and when the evildoer treats his power as his god, the penalty is great. The planning that goes into coveting is a similar thing.

In Micah 2:3-5, the family means the church - the state of spiritual life - as it was in both kingdoms, Israel and Judah. The words here tell that both these parts of the church will be devastated, first one and then the other. Thus, in the end, there will be none left in the land of Canaan, and there will be no choosing of inheritance, as was done with Joshua back when the land was first divided amongst the 12 tribes. (See Joshua 13 through 16). To cast a cord is to use a measuring cord to plot out a piece of land.

Micah 2:6, 7. To drop down means to drop knowledge down to one who does not know, that is, to teach. Those who are in evil are not humble enough to be taught. Only those who “walk uprightly” profit from teaching about the Lord and His Word.

Micah 2:8,9. People who are not humble enough to learn truths become enemies to good people. They will try to argue away the truths from someone who uses them to fight temptations. In these verses, the stolen garment means truths 2 . The war means temptations. The gentle love of feeling close to the Lord, and the love of innocence 3 , will be attacked by evil people who will try to destroy them by scoffing and denial.

Micah 2:10, 11. The unteachable people of that dying church will perish. They will only accept teachings from a prophet who promises wine and strong drink. In a good sense, wine in the Word represents truth, as when it's used in the holy supper. But, like all natural things, the meaning can sometimes be used in the opposite way, as here, where it means the falsities of evil. 4

Micah 2:12, 13. There will still be a few people who remain good, and true. These will be gathered by the Lord as a flock to its fold. From their speaking they can be judged, and then led on to the new church established by Jehovah.

The takeaways for us, reading this text 2600 years later, could be boiled down to these truths:
- Don't premeditate evil.
- We need to be humble enough to learn truths about the Lord.
- If we walk uprightly, we have a chance to receive truth, and practice it, and benefit from what we learn.
- If we remain good and true, the Lord can lead us.

-----
Footnotes:

1. For reference, see Arcana Coelestia 4402[9].

2. See Arcana Coelestia 8942.

3. See Arcana Coelestia 5608[8].

4. See Apocalypse Explained 376[18].

-----

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 216


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 248, 878, 2851, 3305, 3542, 4281, 4286, ...

Apocalypse Revealed 137, 328, 434, 899

O Pánu 4, 48

True Christian Religion 156


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 395, 555

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 58

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Exodus 14:19, 20:17

Deuteronomium 12:9

Jozue 3:6

1 Královská 21:7

2. Královská 17:23

Jób 15:35

Žalmy 18:26, 36:5, 58:3

Přísloví 6:14

Izajáš 3:14, 5:8, 29:20, 30:10, 32:7, 48:1, 52:12

Jeremiáše 5:31, 9:16, 22:17, 23:3

Pláč Jeremjášův 2:14

Ezechiel 34:13, 36:17, 19, 37, 45:9

Ozeáš 2:2, 7:6

Ámos 2:12, 4:1, 5:13

Micheáš 3:5, 4:6, 7, 6:12

Abakuk 2:6

Sofonjáš 3:20

Zacharjáš 7:10, 10:8

Lukáš 6:26

Významy biblických slov

ráno
Morning comes with the rising of the sun, and the sun – which gives life to the earth with its warmth and light – represents...

domů
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

praví
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

hospodin
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

čas
Time is an aspect of the physical world, but according to Swedenborg is not an aspect of the spiritual world. The same is true of...

den
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

pole
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

shromáždění
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

slova
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

nepřítel
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

povstává
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

manželky
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

domu
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

ovce
It’s pretty easy for most people to read the Bible and get a sense for what “sheep” means without any help. They are simple, peaceful,...

stádo
A flock, as in Genesis 26, denotes interior or rational good. A flock signifies those who are in spiritual good. A flock signifies natural interior...

před
Ve většině případů je význam slova „dříve“ docela přímočarý, a to jak jako způsob stanovení relativního času, tak ve smyslu použití „v něčí přítomnosti“. Při...

král
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...


Přeložit: