Micheáš 3

Studovat vnitřní smysl

           

1 Protož pravím: Slyštež již přední v Jákobovi, a vůdcové domu Izraelského: Zdaliž vy nemáte povědomi býti soudu?

2 Nenávidí dobrého a milují zlé, sdírají s lidu kůži jejich, a maso jejich s kostí jejich.

3 A jedí maso lidu mého, a kůži jejich s nich svláčejí, i kosti jejich rozlamují, a rozdělují jako do hrnce, a jako maso do kotlíku.

4 Tehdy volati budou k Hospodinu, a nevyslyší jich, ale skryje tvář svou před nimi v ten čas, tak jakž oni vykonávali zlá předsevzetí svá.

5 Takto praví Hospodin o těch prorocích, kteříž v blud uvodí lid můj, a hryzouce zuby svými, vyhlašují pokoj, a proti tomu, kdož by jim nic do úst nedal, válku vyzdvihují.

6 A protož obrátí se vám vidění v noc, a předpovídání vaše v tmu; nebo zajde slunce těm prorokům, a zatmí se jim den.

7 I budou se hanbiti ti vidoucí, a styděti ti věštci, a zastrou bradu svou všickni napořád, proto že nebude žádné odpovědi Boží.

8 Ale já naplněn jsem silou Ducha Hospodinova, a soudem i udatností, abych oznámil Jákobovi zpronevěření jeho, a Izraelovi hřích jeho.

9 Slyštež již toto přední v domě Jákobově, a vůdcové domu Izraelského, kteříž v ošklivosti mají soud, a cožkoli jest pravého, převracejí:

10 Každý vzdělává Sion vraždami, a Jeruzalém nepravostí.

11 Jehož přední podlé darů soudí, a kněží jeho ze mzdy učí, a proroci jeho z peněz hádají, a však na Hospodina zpoléhají, říkajíce: Zdaliž Hospodina není u prostřed nás? Nepřijdeť na nás nic zlého.

12 A protož vaší příčinou Sion jako pole orán bude, a Jeruzalém v hromady obrácen bude, a hora domu toho v vysoké lesy.


Exploring the Meaning of Micheáš 3      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

In Micah 3:1-3, Micah speaks to the wicked leaders of Jacob and Israel: "Aren’t you supposed to know Judgment? You hate the good and love the evil."

Here, peoples' bones stand for the things they know. Their muscles represent the things they love. The flesh and skin are things about them that are more and more external. 1

And here, Micah is saying that if any of these things, no matter how external, are still good, the evil leaders wish to destroy them.

Micah 3:4. If those destructive leaders cry out to Jehovah for help, He will not hear them.

Micah 3:5-7. These verses are pretty plain as to what they are saying to those wicked leaders: They will end up in darkness. 2 They can prophesy nothing true, because they are so perverted that they know nothing about truth.

In 3:8, Micah says that he has the spirit of Jehovah and can truly prophesy.

In 3:9-11, Micah tells those "heads" and "captains" just how evil they have been, and that still they claim that God is with them. Because they have falsified all truth and good, they can’t tell the difference anymore.

Finally, in verse 12, because of all this, Zion and Jerusalem, meaning the whole of the Israelitish church, will cease to be a representative of the Lord’s ongoing church on earth. 3

Applying this, today... there are a couple of very powerful ideas in this chapter. One is that evil hates good, and wants to destroy even remnants of it. Another scary idea here is that human beings can get to the point of not being able to tell the difference between what's true, and what's false, or between what's good, and what's evil.

-----
Footnotes:

1. Arcana Coelestia 3812[5].
2. Apocalypse Explained 372[2].
3. Apocalypse Revealed 880.

-----

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Micah 3      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

In Micah 3:1-3, Micah speaks to the wicked leaders of Jacob and Israel: "Aren’t you supposed to know Judgment? You hate the good and love the evil."

Here, peoples' bones stand for the things they know. Their muscles represent the things they love. The flesh and skin are things about them that are more and more external. 1

And here, Micah is saying that if any of these things, no matter how external, are still good, the evil leaders wish to destroy them.

Micah 3:4. If those destructive leaders cry out to Jehovah for help, He will not hear them.

Micah 3:5-7. These verses are pretty plain as to what they are saying to those wicked leaders: They will end up in darkness. 2 They can prophesy nothing true, because they are so perverted that they know nothing about truth.

In 3:8, Micah says that he has the spirit of Jehovah and can truly prophesy.

In 3:9-11, Micah tells those "heads" and "captains" just how evil they have been, and that still they claim that God is with them. Because they have falsified all truth and good, they can’t tell the difference anymore.

Finally, in verse 12, because of all this, Zion and Jerusalem, meaning the whole of the Israelitish church, will cease to be a representative of the Lord’s ongoing church on earth. 3

Applying this, today... there are a couple of very powerful ideas in this chapter. One is that evil hates good, and wants to destroy even remnants of it. Another scary idea here is that human beings can get to the point of not being able to tell the difference between what's true, and what's false, or between what's good, and what's evil.

-----
Footnotes:

1. Arcana Coelestia 3812[5].
2. Apocalypse Explained 372[2].
3. Apocalypse Revealed 880.

-----

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 217


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 368, 2353, 3693, 3812, 4281, 5585, 5895, ...

Apocalypse Revealed 8, 53, 312, 435, 612, 939


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 183, 372, 401, 412, 556, 624, 850

Scriptural Confirmations 4, 57

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Leviticus 13:45

Numeri 22:7

Deuteronomium 31:17

1. Samuelova 8:3, 18

Nehejháš 13:17

Jób 27:9

Žalmy 14:4, 74:9, 79:1

Přísloví 17:23, 28:21, 30:14

Izajáš 3:12, 15, 5:20, 8:20, 10:2, 29:10, 32:14, 48:2, 56:11, 58:1, 59:3

Jeremiáše 5:5, 12, 6:4, 14, 7:4, 9:10, 14:12, 18:18, 22:5, 13, 23:17, 26:18

Pláč Jeremjášův 2:14

Ezechiel 7:26, 13:9, 19, 23, 22:3, 6, 27, 23:36, 24:17, 34:3

Ozeáš 4:5

Ámos 1, 5:7, 14, 15, 6:1, 8:4, 9:10

Micheáš 2:11

Sofonjáš 3:3, 4

Zacharjáš 13:4

Malachiáš 2:9

Lukáš 19:44, 21:6

Římanům 2:17

2. list Timoteovi 1:7

Významy biblických slov

Jákobovi
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

domu
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

maso
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

kosti
Kosti jsou silné a podpůrné, poskytují rámec pro naše těla a umožňují pohyb a akci. Jsou také nejméně „živou“ částí našeho těla, přičemž většina jejich...

hrnce
There is an interesting relationship between facts and truth. It's necessary to have facts if we want to know the truth, but facts on their...

tvář
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

před
Ve většině případů je význam slova „dříve“ docela přímočarý, a to jak jako způsob stanovení relativního času, tak ve smyslu použití „v něčí přítomnosti“. Při...

čas
Time is an aspect of the physical world, but according to Swedenborg is not an aspect of the spiritual world. The same is true of...

praví
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

hospodin
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

zuby
'Tooth,' as in Exodus 21:24, denotes the exterior understanding, and natural truth.

vidění
Vision is the innermost revelation, which is of perception. Visions are according to the state of humankind. The visions of people whose interiors are closed,...

noc
The sun in the Bible represents the Lord, with its heat representing His love and its light representing His wisdom. “Daytime,” then, represents a state...

slunce
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

den
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

hřích
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

Jeruzalém
Jerusalem, on Mount Zion, signifies the doctrine of love to the Lord, and how it governs your life. Jerusalem first comes to our attention in...

kněží
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

proroci
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

nás
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

pole
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

hora
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

lesy
Plants in general stand for facts, knowledge, ideas, so it makes sense that a forest in the Bible represents a collection or system of external,...


Přeložit: