Micheáš 1

Studovat vnitřní smysl

           

1 Slovo Hospodinovo, kteréž se stalo k Micheášovi Moraštickému za dnů Jotama, Achasa a Ezechiáše králů Judských, kteréž u vidění slyšel o Samaří a Jeruzalému.

2 Slyšte všickni lidé napořád, pozoruj země, i což na ní jest, a nechť jest Panovník Hospodin proti vám svědkem, Panovník z chrámu svatosti své.

3 Nebo aj, Hospodin vyjde z místa svého, a sstoupě, šlapati bude po vysokostech země.

4 I budou se rozplývati hory pod ním, a údolé se roztrhovati, tak jako vosk od ohně, a jako vody mající spád dolů,

5 A to všecko pro Jákobovo zpronevěření, a pro hříchy domu Izraelského. Kdo jest příčina zpronevěření Jákobova? Zdali ne Samaří? A kdo výsostí Judských: Zdali ne Jeruzalém?

6 Protož obrátím Samaří v hromadu rumu, k štípení vinic, a svalím do údolí kamení její, i základy její odkryji.

7 A všecky rytiny její ztlučeny budou, i všickni darové její ohněm spáleni, a všecky modly její obrátím v pustinu. Nebo ze mzdy nevěstčí toho nashromáždila, protož se zase ke mzdě nevěstčí to navrátí.

8 Nad čímž kvíliti a naříkati budu, chodě svlečený a nahý, vydám se v naříkání jako drakové, a v kvílení jako mladé sovy,

9 Proto že zneduživěla od ran svých, a že přišlo to až k Judovi, dosáhlo až k bráně lidu mého, až do Jeruzaléma.

10 Neoznamujtež v Gát, aniž hned plačte; v domě Ofra v prachu se válej.

11 Ty, kteráž bydlíš v Safir, zajdi, obnaženou majíc hanbu. Nevyjdeť ta, kteráž bydlí v Zaanan pro kvílení v Betezel, od vás maje živnost svou.

12 Bude, pravím, bolestiti pro dobré věci obyvatelkyně Marót, proto že sstoupí zlé od Hospodina až do brány Jeruzalémské.

13 Zapřáhni do vozu rychlé koně, obyvatelkyně Lachis, kteráž jsi původ hřícha dceři Sionské; nebo v tobě nalezena jsou přestoupení Izraelova.

14 Protož pošleš dary své s Morešet v Gát; domové Achzib zklamají krále Izraelské.

15 Ó obyvatelkyně Maresa, i toběť tudíž přivedu dědice; až do Adulam přijde, k slávě Izraelské.

16 Učiniž sobě lysinu, a ohol se pro syny rozkoší svých; rozšiř lysinu svou jako orlice, nebo stěhují se od tebe.


Exploring the Meaning of Micheáš 1      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

The prophet Micah lived in the days of Hezekiah, the King of Judah, and the kings that preceded him. In 722 BC, in the fourth year of Hezekiah's reign, Shalmaneser, the King of Assyria, conquered the kingdom of Israel. This was the northern kingdom that had begun with Jeroboam, after Solomon's death, based around Samaria. The Assyrians led away its people, as described in 2 Kings 18:9.

Perhaps the Assyrian victory and the dispersal of the 10 lost tribes are related to Micah's prophecy, but - as in the other books of prophecy - at heart Micah is predicting broader spiritual events, especially the Lord's advent.

In Micah 1:1, 2, Micah starts out by proclaiming that the Lord is coming down as a witness against the people of the earth. Here the earth, internally, means the church - the Lord’s church which forms a connection between God and man. 1

Micah 1:3 says that Jehovah Himself will come down and restructure the church (meant by the earth) and will form a new heaven for that church. 2

In Micah 1:4-7 shows us an internal picture of the judgment on the Israelitish and Jewish churches. Mountains, valleys, fire, and water are all mentioned; all are representations of spiritual realities. When people of the church remember what those realities are, they will come to mind when they worship on a mountain, or treat the fire on the altar as holy. But when the spiritual meanings are forgotten, the representative things are done away with. This was true of both Samaria and Judah (Micah 1:5). 3

Verses 6 and 7 show the wickedness of Samaria, and what will happen to the idols there. 4 From its inception, the northern kingdom of Israel never had a good king. It had, as idols, the two golden calves that Jeroboam set up. All this will be destroyed.

Micah 1:8, 9 tell of the mourning of the people who love what is good, as far as Judah and even Jerusalem, which represents heaven.

However, in Micah 1:10-11, there's a mourning over the punishment as witnessed in some cities, which mean those doctrines that are used to try to justify the idolatry. But the anger is misdirected: people are angry with Jehovah, and not with the sins of idolatry that cause the punishment.

Micah 1:12 describes the mourning about the devastation of the church, which extends through all the heavens, even up to the highest.

In Micah 1:13-15, he's saying that the sins that were widespread in Israel, or Samaria, have also spread to the kingdom of Judah. To come to Adullam means to turn oneself towards evil.

Finally, in Micah 1:16, baldness means a lack of truths. Delightful sons are truths from God. Making yourself bald by shearing off your hair means you are spiritually denying the truths from God, i.e. that you are exiling yourself from your delightful sons. Consequently, everyone suffers deprivation. 5

To apply this to our lives... here's what it looks like:
1. We should turn away from evil and actively seek spiritual truths.
2. We shouldn't set up false gods in our lives, e.g things that we "worship" that really aren't useful.
3. We should try to look for the Lord in the Word, and to connect with Him.

-----
Footnotes:

1. See the description in Arcana Coelestia 10373.

2. See Arcana Coelestia 1311

3. For reference, see Apocalypse Explained 405[42] and Arcana Coelestia 9156[2].

4. See Apocalypse Explained 587[15].

5. See Arcana Coelestia 9960[6].

-----

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Micah 1      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

The prophet Micah lived in the days of Hezekiah, the King of Judah, and the kings that preceded him. In 722 BC, in the fourth year of Hezekiah's reign, Shalmaneser, the King of Assyria, conquered the kingdom of Israel. This was the northern kingdom that had begun with Jeroboam, after Solomon's death, based around Samaria. The Assyrians led away its people, as described in 2 Kings 18:9.

Perhaps the Assyrian victory and the dispersal of the 10 lost tribes are related to Micah's prophecy, but - as in the other books of prophecy - at heart Micah is predicting broader spiritual events, especially the Lord's advent.

In Micah 1:1, 2, Micah starts out by proclaiming that the Lord is coming down as a witness against the people of the earth. Here the earth, internally, means the church - the Lord’s church which forms a connection between God and man. 1

Micah 1:3 says that Jehovah Himself will come down and restructure the church (meant by the earth) and will form a new heaven for that church. 2

In Micah 1:4-7 shows us an internal picture of the judgment on the Israelitish and Jewish churches. Mountains, valleys, fire, and water are all mentioned; all are representations of spiritual realities. When people of the church remember what those realities are, they will come to mind when they worship on a mountain, or treat the fire on the altar as holy. But when the spiritual meanings are forgotten, the representative things are done away with. This was true of both Samaria and Judah (Micah 1:5). 3

Verses 6 and 7 show the wickedness of Samaria, and what will happen to the idols there. 4 From its inception, the northern kingdom of Israel never had a good king. It had, as idols, the two golden calves that Jeroboam set up. All this will be destroyed.

Micah 1:8, 9 tell of the mourning of the people who love what is good, as far as Judah and even Jerusalem, which represents heaven.

However, in Micah 1:10-11, there's a mourning over the punishment as witnessed in some cities, which mean those doctrines that are used to try to justify the idolatry. But the anger is misdirected: people are angry with Jehovah, and not with the sins of idolatry that cause the punishment.

Micah 1:12 describes the mourning about the devastation of the church, which extends through all the heavens, even up to the highest.

In Micah 1:13-15, he's saying that the sins that were widespread in Israel, or Samaria, have also spread to the kingdom of Judah. To come to Adullam means to turn oneself towards evil.

Finally, in Micah 1:16, baldness means a lack of truths. Delightful sons are truths from God. Making yourself bald by shearing off your hair means you are spiritually denying the truths from God, i.e. that you are exiling yourself from your delightful sons. Consequently, everyone suffers deprivation. 5

To apply this to our lives... here's what it looks like:
1. We should turn away from evil and actively seek spiritual truths.
2. We shouldn't set up false gods in our lives, e.g things that we "worship" that really aren't useful.
3. We should try to look for the Lord in the Word, and to connect with Him.

-----
Footnotes:

1. See the description in Arcana Coelestia 10373.

2. See Arcana Coelestia 1311

3. For reference, see Apocalypse Explained 405[42] and Arcana Coelestia 9156[2].

4. See Apocalypse Explained 587[15].

5. See Arcana Coelestia 9960[6].

-----

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 215


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1311, 2327, 2606, 2851, 2921, 3901, 4816, ...

Apocalypse Revealed 47, 459, 537, 543, 612

O Písmu svatém 35

O životě 79


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 141, 405, 587, 695, 714, 724, 850, ...

De Verbo (The Word) 10, 25

Scriptural Confirmations 4, 57

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:  (see all)Skočit na podobné biblické verše

Genesis 38:1

Deuteronomium 28:41

Jozue 15:44, 18:23

Soudců 5:4

2. Samuelova 1:20

1 Královská 11:7, 16:24, 22:28

2. Královská 15:32, 17:23, 18:9, 10, 13

2. Paralipomenon 28:2, 4

Ester 4:1

Jób 30:29

Žalmy 49:2, 97:5

Přísloví 8:4

Izajáš 1:1, 2, 10:28, 32, 20:2, 22:4, 12, 26:21, 36:1, 2

Jeremiáše 2:17, 4:8, 6:19, 7:29, 23:13, 14, 26:18, 30:12, 15, 34:7

Pláč Jeremjášův 2:19

Ezechiel 6:6, 13:14, 16:46

Ozeáš 1:1, 2:14, 8:5, 6

Ámos 4:13, 6:8, 8:14, 9:5

Jonáš 2:8

Micheáš 6:1

Zacharjáš 14:4, 5

Malachiáš 3:5

Významy biblických slov

slovo
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

vidění
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

Samaří
'Samaria,' as in Amos 4:1. 6:1, signifies the spiritual church perverted.

země
„Země“ v Bibli může znamenat osobu nebo skupinu stejně smýšlejících lidí jako v kostele. Ale týká se to konkrétně vnější strany mysli člověka nebo obecné...

hospodin
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

chrámu
'A temple' represents heaven and the church. The sacred place where the ark was, represents the inmost, or third heaven, and the church among people...

hory
'Hills' signify the good of charity.

pod
In the Bible, things that are lower down, or under, physically, generally represent things that are lower or more external spiritually. In some cases, the...

vody
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

hříchy
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

domu
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

Jeruzalém
Jerusalem, on Mount Zion, signifies the doctrine of love to the Lord, and how it governs your life. Jerusalem first comes to our attention in...

nahý
Clothing in general represents day-to-day knowledge about spiritual things, held in the memory so it can be used for the goodness of life. For someone...

kvílení
To howl' signifies grief caused by vastation.

bráně
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

gát
Gath, a city of the Philistines, signifies the spiritual principle of the church.

Hospodina
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

brány
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

krále
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

izraelské
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

přijde
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

orlice
Eagle wings, referred to in Daniel 7:3, signify rational principles grounded in man's proprium.


Přeložit: