Osija第12章:11

学习

                 |

11 I govoriću preko proroka, i umnožiću utvare, i davaću priču preko proroka.