Osija 12:11

pag-aaral

                 |

11 I govoriću preko proroka, i umnožiću utvare, i davaću priču preko proroka.