Nehemija第3章:2

学习

     

2 Kraj njih su gradili Jerihonci, a do njih je gradio Zakur, sin Imrijev.