Nehemija 3:2

Studie

     

2 Kraj njih su gradili Jerihonci, a do njih je gradio Zakur, sin Imrijev.