Readings for Christmas


Mary, Joseph, and the Baby Jesus. A painting by Richard J. Cook, whose work may be seen at www.americanportraitartist.com

Here's a set of readings that you can do before, during, and after Christmas.


Haba ng plano: 8 araw
Karaniwang oras ng pagbabasa araw-araw (sa minuto): 10
Katayuan: Hindi pa nagsisimula

Simulan