Läsningar till jul


Mary, Joseph, and the Baby Jesus. A painting by Richard J. Cook, whose work may be seen at www.americanportraitartist.com

Här är en uppsättning läsningar som du kan göra före, under och efter jul.


Planens längd: 8 dagar
Genomsnittlig daglig lästid (i minuter): 10
Status: Ännu inte påbörjad

Starta