เฉลยธรรมบัญญัติ 22:15

Study

                

15 บิดาของหญิงสาวคนนั้นและมารดาจะต้องนำของสำคัญอันเป็นพยานว่า หญิงนั้นเป็นพรหมจารีมาให้พวกผู้ใหญ่ของเมืองนั้นที่ประตูเมือง


Kommentar till denna vers  

By Alexander Payne

Verse 15. Then shall careful inquiry be made by the cardinal introductory truths of the Church into the principles of good and truth from which the affection originated; these shall show whether it was joined to evil or no: [Note. —The elders which sit at the gate seem to signify here the doctrines which discriminate between the things which enter into the mind by examination into the motives from which they spring.]
Many thanks to Philip Pope for the permission to use his 2003 translation of the English King James Version Bible into Thai. Here's a link to the mission's website: www.thaipope.org