Reading Plans


Reading plans are a convenient way to stay motivated and on track as you read and study the Bible.

När Jesus talade i liknelser, uttryckte han eviga andliga sanningar med bilder av naturliga saker som hänför sig till denna värld. På detta figurativa språk imponerade han dessa sanningar vackrare och mer påverkande på sina hörare än han kunde ha gjort på något annat sätt.

Get Started

Här är en plan som hjälper dig att läsa hela Bibeln på 365 dagar. Den täcker alla böcker i den vanliga protestantiska bibeln.

Get Started

Denna bok, skriven av den stora profeten Daniel under sitt liv i Babylon, är full av historier som är fullpackade med mening. Om du kopplar ihop dessa med kommentaren från pastor Andy Dibb, finns det mycket att lära sig och använda.

Get Started

Vad säger Bibeln om frälsning? Här är en läsplan som berör nyckelpassagerna.

Get Started

I ny kristen teologi finns det fokus på Bibelns böcker som har en inre mening. Av de sju stora kristna bibelkanonerna är det den kortaste. Denna läsplan får dig igenom den på bara nio månader.

Get Started

Läs igenom 1 Mosebok i tio steg - en takt på 5 kapitel per dag. Varje kapitel är bara en sida eller två långa, om du läste i en bok, så det är inte så mycket text.

Get Started


Översätt: