Våra vänner och partners


Bryn Athyn College Swedenborgs verk har givits till oss av STAIRS project of Bryn Athyn College. The Carpenter Fund har stått bakom bearbetningen av Swdenborgs latinska verk, imoporten av hebreiska och grekiska Bibelöversättningar, m.m.

General Church of the New Jerusalem The General Church of the New Jerusalem har gett tillstånd att använda många av dess översättningar av Swedenborgs verk.

The Lord's New Church Herrens nya kyrka har försett oss med nykyrkliga adresser och behörigheter att använda några översättningar av Swedenborgs verk.

General Conference of the New Church The General Conference of the New Church, som är baserad i Storbritannien, har gett ekonomiskt stöd till projektet och rättigheterna att använda deras prästers predikningar.

New Church in Australia The New Church in Australia har givit rättigheterna att användaderas prästers predikningar.

General Convention of the New Jerusalem The General Convention of the New Jerusalem, har genom sin Iungerich-fond gett stöd för importen av hundratals predikningar.

Swedenborg Publishers International Swedenborg Publishers International har givit ekonomiskt stöd för att importera icke-engelska översättningar av Swedenborgs verk.

Swedenborg Foundation Swedenborg Foundation har gett tillstånd att använda New Century Edition och andra översättningar.

Kempton Project Kempton Project har gett användbar information om Swedenborgs skriftliga referenser

Swedenborg Society Swedenborg Society har gett tillstånd att använda översättningar av Swedenborgs verk.

Center for Swedenborgian Studies Center for Swedenborgian Studies i Berkeley, Kalifornien, har givit predikningar från sina arkiv för att förklara bibelhistorier.

Pittsburgh Society of the New Church Det nykyrkliga Bibelstudieprojektet inleddes under ledning av Pittsburgh Society of the New Church.

New Church Education Det nykyrkliga pedagogiska materialet har kommit från New Church Education.

GrandMan Search Software Walter Weiss, från GrandMan Search, har levererat viktiga uppgifter om korsreferenser och fotnoter som han och hans far, Jan Weiss, sammanställde.

SkyMark Corporation Hemsidan skapades av SkyMark Corporation.