မြည်တမ်းစကား 2:18

പഠനം

       

18 သူတို့သ်စိတ်နှလုံးထဲက ထာဝရဘုရားကို အော်ဟစ်ကြ၏။ အိုဇိအုန်သတို့သမီး၏မြို့ရိုး၊ သင်၏ မျက်ရ်သမြစ်ရေစီးသကဲ့သို့ နေ့ဉ့်မပြတ်စီးစေ လော့။ ကိုယ်ကိုမငြိမ်းစေနှင့်။ သင်၏မျက်ဆန်ကိုလ်း မငြိမ်းစေနှင့်။