Psalmid 7:12

പഠനം

       

12 Jumal on õiglane kohtumõistja ja Jumal, kes iga päev ähvardab.