Psalmid 7:12

പഠനം

     

12 Jumal on õiglane kohtumõistja ja Jumal, kes iga päev ähvardab.