Bible

 

คร่ำครวญ 1

Studovat vnitřní smysl

Další →         

1 กรุงที่คับคั่งด้วยพลเมืองมาอ้างว้างอยู่ได้หนอ กรุงที่รุ่งเรืองอยู่ท่ามกลางประชาชาติมากลายเป็นดั่งหญิงม่ายหนอ กรุงที่เป็นดั่งเจ้าหญิงท่ามกลางเมืองทั้งหลายก็กลับเป็นเมืองขึ้นเขาไป

2 กรุงนั้นร่ำไห้สะอื้นในราตรีกาล และน้ำตาของเธอก็อาบแก้ม เธอจะหาใครท่ามกลางคนที่รักเธอให้มาปลอบเธอก็หาไม่พบ บรรดาพวกเพื่อนของเธอสิ้นทุกคนได้ทรยศต่อเธอ เขาทั้งปวงกลับเป็นศัตรูของเธอ

3 ยูดาห์ได้ถูกกวาดไปเป็นเชลย ได้รับความทุกข์ใจ ต้องทำงานอย่างทาส เธอต้องพำนักอยู่ท่ามกลางประชาชาติทั้งหลาย เธอไม่พบที่หยุดพักสงบเลย บรรดาผู้ข่มเหงได้ไล่ทันเธอเมื่อเวลาเธอทุกข์ใจ

4 ถนนหนทางที่เข้าเมืองศิโยนก็คร่ำครวญอยู่ เพราะไม่มีผู้ใดเดินไปในงานเทศกาลที่เคร่งครัดทั้งหลายนั้น บรรดาประตูเมืองของเธอก็รกร้างเสียแล้ว พวกปุโรหิตของเธอได้พากันถอนใจ สาวพรหมจารีทั้งหลายของเธอก็ต้องทนทุกข์ และตัวเธอเองก็ได้รับความขมขื่นยิ่งนัก

5 พวกคู่อริของเธอกลายเป็นหัวหน้า พวกศัตรูของเธอได้จำเริญขึ้น ด้วยว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทำให้เธอทนทุกข์ เพราะความทรยศอันมหันต์ของเธอ ลูกเต้าทั้งหลายของเธอตกไปเป็นเชลยต่อหน้าคู่อริ

6 และความโอ่อ่าตระการได้พรากไปจากธิดาแห่งศิโยนเสียแล้ว พวกเจ้านายของเธอก็กลับเป็นดุจฝูงกวางที่หาทุ่งหญ้าเลี้ยงชีวิตไม่ได้ และได้วิ่งป้อแป้หนีไปข้างหน้าผู้ไล่ติดตาม

7 เยรูซาเล็มเมื่อตกอยู่ในยามทุกข์ใจและยามลำเค็ญก็ได้หวนระลึกถึงสิ่งประเสริฐที่ตนเคยมีในครั้งกระโน้น เมื่อพลเมืองของเธอตกอยู่ในมือของคู่อริ และหามีผู้ใดจะสงเคราะห์เธอไม่ พวกคู่อริเห็นเธอแล้วก็เยาะเย้ยวันสะบาโตทั้งหลายของเธอ

8 เยรูซาเล็มได้ทำบาปอย่างใหญ่หลวง เหตุฉะนี้เธอจึงถูกไล่ออก บรรดาคนที่เคยให้เกียรติเธอก็ลบหลู่เธอ เพราะเหตุเขาทั้งหลายเห็นความเปลือยเปล่าของเธอ เออ เธอเองได้ถอนใจยิ่งและหันหน้าของเธอไปเสีย

9 มลทินของเธอก็กรังอยู่ในกระโปรงของเธอ และเธอหาได้คำนึงถึงอนาคตของเธอไม่ ดังนั้นเธอจึงได้เสื่อมทรามลงเร็วอย่างน่าใจหาย เธอก็ไม่มีผู้ใดจะเล้าโลม "ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทอดพระเนตรความทุกข์ใจของข้าพระองค์ เพราะพวกศัตรูได้พองตัวขึ้นแล้ว"

10 พวกศัตรูได้ยื่นมือของเขายึดเอาบรรดาของประเสริฐของเธอ ด้วยเธอได้เห็นบรรดาประชาชาติบุกรุกเข้ามาในสถานบริสุทธิ์ของเธอ คือคนที่พระองค์ได้ทรงห้ามไม่ให้เข้ามาในชุมนุมชนของพระองค์

11 บรรดาพลเมืองของเธอได้ถอนใจใหญ่ เขาทั้งหลายเสาะหาอาหาร และพวกเขาได้เอาของประเสริฐของตัวออกแลกอาหารกิน เพื่อจะได้ประทังชีวิต "ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงทอดพระเนตรและพิจารณา เพราะข้าพระองค์เป็นที่เหยียดหยามเสียแล้ว"

12 "ดูก่อน ท่านทั้งหลายที่เดินผ่านไป ท่านไม่เกิดความรู้สึกอะไรบ้างหรือ ดูเถิด จงดูซิว่ามีความทุกข์อันใดบ้างไหมที่เหมือนความทุกข์ที่มาสู่ข้าพเจ้า เป็นความทุกข์ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทำแก่ข้าพเจ้าในวันที่พระองค์ทรงกริ้วข้าพเจ้าอย่างเกรี้ยวกราดนั้น

13 พระองค์ได้ทรงส่งเพลิงลงมาจากเบื้องบนให้เข้าไปเหนือกระดูกทั้งหลายของข้าพเจ้า และเพลิงนั้นก็มีชัยชนะต่อกระดูกเหล่านั้น พระองค์ได้ทรงกางตาข่ายไว้ดักเท้าของข้าพเจ้า พระองค์ได้ทรงกระทำให้ข้าพเจ้าต้องหันกลับ พระองค์ได้ทรงกระทำให้ข้าพเจ้าโดดเดี่ยวอ้างว้าง และอ่อนระอาตลอดทั้งวัน

14 แอกแห่งการละเมิดทั้งมวลของข้าพเจ้าก็ถูกรวบเข้าโดยพระหัตถ์ของพระองค์ทรงรวบมัดไว้ แอกนั้นรัดรึงรอบคอข้าพเจ้า พระองค์ได้ทรงกระทำให้กำลังข้าพเจ้าถอยไป องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงมอบข้าพเจ้าไว้ในมือของเขาทั้งหลาย ซึ่งข้าพเจ้าไม่สามารถต่อต้านได้

15 องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเหยียบบรรดาผู้มีกำลังแข็งแกร่งของข้าพเจ้าไว้ใต้พระบาทท่ามกลางข้าพเจ้า พระองค์ได้ทรงเกณฑ์ชุมนุมชนเข้ามาต่อสู้ข้าพเจ้า เพื่อจะขยี้ชายฉกรรจ์ของข้าพเจ้าให้แหลกไป องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงย่ำบุตรสาวพรหมจารีแห่งยูดาห์ ดั่งเหยียบผลองุ่นลงในบ่อย่ำองุ่น

16 เพราะเรื่องเหล่านี้ข้าพเจ้าจึงร้องไห้ นัยน์ตาของข้าพเจ้า เออ นัยน์ตาของข้าพเจ้ามีน้ำตาไหลลงมา เพราะผู้ปลอบโยนที่ควรจะปลอบประโลมใจข้าพเจ้าก็อยู่ไกลจากข้าพเจ้า ลูกๆของข้าพเจ้าก็โดดเดี่ยวอ้างว้าง เพราะพวกศัตรูได้ชัยชนะ"

17 มืองศิโยนได้เหยียดมือทั้งสองออก แต่ก็ไม่มีใครที่เล้าโลมเธอได้ พระเยโฮวาห์ทรงมีพระบัญชาเรื่องยาโคบว่า ให้พวกคู่อริล้อมยาโคบไว้ เยรูซาเล็มเป็นดั่งผู้หญิงเมื่อมีประจำเดือนท่ามกลางเขาทั้งหลาย

18 "พระเยโฮวาห์ทรงชอบธรรมแล้ว เพราะข้าพเจ้าได้กบฏต่อพระบัญญัติของพระองค์ ดูก่อนบรรดาชนชาติทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอท่านได้ฟังและขอมามองดูความทนทุกข์ของข้าพเจ้า สาวพรหมจารีของข้าพเจ้า และหนุ่มๆของข้าพเจ้าตกไปเป็นเชลยแล้ว

19 ข้าพเจ้าได้ร้องเรียกบรรดาคนรักของข้าพเจ้า แต่เขาทั้งหลายได้หลอกลวงข้าพเจ้า พวกปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ของข้าพเจ้าก็ตายที่กลางเมือง ขณะเมื่อเขาออกหาอาหารเพื่อประทังชีวิตของตน

20 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ โปรดทอดพระเนตร เพราะข้าพระองค์มีความทุกข์ จิตใจของข้าพระองค์มีความทุรนทุราย จิตใจของข้าพระองค์ยุ่งเหยิงเพราะข้าพระองค์มักกบฏอย่างร้ายกาจ นอกบ้านมีคนต้องคมดาบตาย ในบ้านก็เหมือนมฤตยู

21 เขาทั้งหลายได้ยินว่า ข้าพระองค์ถอนใจอย่างไร หามีผู้ใดปลอบโยนข้าพระองค์ไม่ บรรดาศัตรูของข้าพระองค์ได้ยินถึงเหตุร้ายที่ตกแก่ข้าพระองค์ เขาทั้งหลายก็พากันดีใจที่พระองค์ได้ทรงกระทำอย่างนี้ พระองค์จะทรงนำวารที่พระองค์ทรงประกาศไว้นั้นให้มาถึง และเขาทั้งหลายจะเป็นอย่างที่ข้าพระองค์เป็นอยู่นี้

22 ขอให้บรรดาการชั่วของเขาทั้งหลายมาปรากฏต่อพระพักตร์พระองค์ และขอทรงกระทำแก่เขาทั้งหลาย เหมือนที่พระองค์ได้ทรงกระทำแก่ข้าพระองค์ เพราะการละเมิดทั้งสิ้นของข้าพระองค์เถิด ด้วยความสะท้อนถอนใจของข้าพระองค์นั้นมากมายหลายครั้ง และจิตใจของข้าพระองค์ก็อ่อนเพลียเต็มทีแล้ว"

Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 119


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 248, 680, 2362, 2606, 2851, 2930, 3081, ...

Apocalypse Revealed 213, 350, 543, 591, 612, 620, 652, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 100

Doctrine of the Lord 64

True Christian Religion 782


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 240, 270, 357, 484, 622, 724, 750, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 58

Scriptural Confirmations 4, 9, 59, 78

Jiný komentář

  Příběhy:

Skočit na podobné biblické verše

พระธรรม 9:27

เลวีนิติ 26:22, 31, 33, 40

เฉลยธรรมบัญญัติ 23:3, 4, 28:41, 43, 44, 48, 65, 32:25

1 กษัตริย์ 9:6, 7

2 กษัตริย์ 21:15, 24:2

2 พงศาวดาร 36:18

เนหะมีย์ 9:33

งาน 19:6

เพลงสดุดี 25:18, 69:21, 79:1, 4, 10, 106:42

สุภาษิต 5:22

ปัญญาจารย์ 4:1

อิสยาห์ 3:26, 47:7, 49:21, 51:19, 54:11, 63:3, 64:10

เยเรมีย์ 4:17, 19, 31, 5:31, 10:19, 13:17, 26, 14:18, 20, 15:5, 27:19, 21, 30:14, 16, 44:2, 6, 50:29, 51:35, 51, 52:6, 28

คร่ำครวญ 1:1, 2, 5, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 2:1, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 3:11, 49, 4:4, 5, 15, 19, 5:1, 5, 14, 16, 17

เอเสเคียล 7:15, 12:13, 23:29, 25:3, 6, 26:2, 39:23

แดเนียล 9:12, 14

โฮเชยา 2:13

ฮาบากุก 3:16

เศคาริยา 1:6

การเปิดเผย 14:20, 19:15

Významy biblických slov

เมือง
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

มาก
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

น้ำตา
'A tear' signifies grief because of a lack of understanding of truth.

แก้ม
The cheek, referred to in Matthew 5:39, signifies the perception and understanding of interior truth. The right cheek signifies the affection, and thence perception, and...

รัก
To some degree, there really is no spiritual meaning to the word “love” in the Bible. Why? Because if you truly love another, that is...

เพื่อน
In the Bible, there is a careful distinction between the word “brother” and the word “companion” or “friend.” That’s partly because the people of Israel...

ศัตรู
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

ยูดาห์
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

ความทุกข์
Matthew 24:21 mentions an affliction "such as was not from the beginning of the world, no nor ever shall be". There, the affliction means the...

พบ
To not to be found any more, signifies not to rise again.

ถนน
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

ทาง
'To set a way,' as in Genesis 30:36, signifies being separated.

ประตู
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

ปุโรหิต
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

พรหมจารี
A ‘virgin’ in the Word means those who are in the Lord’s kingdom. –Secrets of Heaven 3081...

หัว
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

พระ
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

เยโฮวาห์
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ธิดา
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

หา
To not to be found any more, signifies not to rise again.

ทุ่งหญ้า
Plants in the Bible generally represent facts, knowledge that can be gleaned from the world. Plants that can serve animals as food represent facts that...

หญ้า
Plants in the Bible generally represent facts, knowledge that can be gleaned from the world. Plants that can serve animals as food represent facts that...

ติดตาม
'To pursue,' as in Genesis 14:16, signifies a state of purification, because 'to pursue enemies' is the expulsion of evils and falsities which were with...

เยรูซาเล็ม
Jerusalem, on Mount Zion, signifies the doctrine of love to the Lord, and how it governs your life. Jerusalem first comes to our attention in...

ตก
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

ระลึก
'To remember,' as in Genesis 41:9, signifies conjunction. 'Remembering' denotes conjunction because the remembrance of anyone in the other life joins them together, because as...

มือ
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

เห็น
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

วัน
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

ให้เกียรติ
'Honor' signifies the good of love. 'To honor,' as mentioned in Isaiah 24:15, signifies worship and adoration. 'To honor thy father and thy mother,' as...

เกียรติ
'Honor' signifies the good of love. 'To honor,' as mentioned in Isaiah 24:15, signifies worship and adoration. 'To honor thy father and thy mother,' as...

ความเปลือยเปล่า
Clothing in general represents day-to-day knowledge about spiritual things, held in the memory so it can be used for the goodness of life. For someone...

เปลือย
Clothing in general represents day-to-day knowledge about spiritual things, held in the memory so it can be used for the goodness of life. For someone...

หัน
Swedenborg says that the Lord is the sun of heaven, and like the natural sun of our world shines on everyone, good or evil. What...

มลทิน
Uncleanness and scum, as in Ezekiel 24:11, signifies evil and falsity.

กระโปรง
In Isaiah 6:1, 'the train of the Lord' signifies in general the divine proceeding, and specifically the divine truth which is in the extremities of...

ลง
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

มา
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

อาหาร
Just as natural food feeds the natural body, so spiritual food feeds the spiritual body. And since our spiritual body is the expression of what...

ดู
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

ผ่าน
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

ผ่านไป
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

เจ้า
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ส่ง
'Being sent' everywhere signifies, in an internal sense, going forth, as in John 17:8. In similar manner, it is said of the holy of the...

ให้
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

กระดูก
Bones are strong and supportive, providing a framework for our bodies and making motion and action possible. They are also the least "alive" part of...

เท้า
The foot, as in Deuteronomy 33:3, signifies an inferior principle. To set the right foot on the sea and the left on the earth, as...

ทำให้
'To reward' signifies meting out punishment.

กลับ
Swedenborg says that the Lord is the sun of heaven, and like the natural sun of our world shines on everyone, good or evil. What...

การละเมิด
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

ละเมิด
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

คอ
'The neck' signifies influx and the communication of interior and exterior levels and the following conjunction. The inmost or third heaven has reference to the...

ตา
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

น้ำ
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

ปลอบโยน
When the Bible talks about someone being comforted or consoled, it generally means that they are being offered ideas that will help bring them to...

บัญชา
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

ชอบธรรม
The word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. That may be because we hear it most often as part...

กบฏ
'Rebel,' as in Genesis 14:4, relates to evils pertaining to a person, or to evil spirits, when they begin to arise and infest, after they...

ฟัง
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

คนรัก
To some degree, there really is no spiritual meaning to the word “love” in the Bible. Why? Because if you truly love another, that is...

บ้าน
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

ดาบ
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

ได้ยิน
Thanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. The ears collect vibrations in the air and...

นำ
As with common verbs in general, the meaning of “bring” is highly dependent on context, but in general it represents an introduction to a new...

ประกาศ
'To proclaim' signifies exploration from influx of the Lord.


Many thanks to Philip Pope for the permission to use his 2003 translation of the English King James Version Bible into Thai. Here's a link to the mission's website: www.thaipope.org

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 7668

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

7668. 'Go now, you young men, and serve Jehovah' means that those guided by truths that have been corroborated will be left alone, in order that they may worship the Lord. This is clear from the meaning of the command 'go' as the intimation that they will be left alone, as above in 7658; from the meaning of 'young men' as corroborated truths, dealt with below; and from the meaning of 'serving Jehovah' as worshipping the Lord, as above in 7654, 7664. The reason why 'young men' means those guided by truths that have been corroborated is that by sons, boys, young men, men, and old men' are meant aspects of intelligence and wisdom in their true order. Such aspects instead of those male persons are understood in heaven; for those in heaven possess spiritual ideas which are such that images from the purely natural order or the world cannot enter them without being instantly sloughed off and transformed into the kinds of images that are more in keeping with the wisdom of heaven and with angelic thought. This is why 'sons, boys, young men, men, and old men' cannot in the spiritual sense mean those male persons, only corresponding spiritual realities, which are aspects of intelligence and wisdom. The fact that these are meant is plainly evident from the internal sense of the places in the Word where they are mentioned.

[2] In the Word 'young men' is used to mean those who have intelligence, or - on the level of abstract ideas on which angels think - intelligence itself. And since intelligence is meant by them, so is firmly established truth since this belongs to intelligence. Also the expression which is used here in the original language to denote young men is derived from strength and power, which truth receives from good, and so which firmly established truth receives. And this name is therefore applied to the Lord in Zechariah,

O sword, rise up against My shepherd, and against the (young) man, My neighbour. Strike the shepherd, and the sheep are scattered. Zechariah 13:7.

These words were spoken in reference to the Lord, see Matthew 26:31. And also in Jeremiah,

How long do you wander around, O estranged daughter? Jehovah has created a new thing on the earth, a woman has surrounded a (young) man. Jeremiah 31:22.

(Odkazy: Jeremiah 30:1)


[3] Another word for 'young men in the original language stands for intelligence, and so for the truth that belongs to it, in Amos,

I have sent the pestilence upon you in the way of Egypt, I have killed your young men with the sword, along with captured horses. 1 Amos 4:10.

'The way of Egypt' stands for perverted factual knowledge, young men who have been killed' for truths which have as a result been destroyed, and 'captured horses' for an understanding that has been led into error.

[4] In the same prophet,

They will wander from sea to sea, and from the north even to the east; they will run to and fro to seek the Word of Jehovah, and will not find it. On that day the beautiful virgins and the young men will faint from thirst. Amos 8:12-13.

'The beautiful virgins' stands for the affection for truth, 'the young men' for intelligence, and 'fainting from thirst' for being deprived of truth; and this is why it says 'they will run to and fro to seek the Word of Jehovah, and will not find it'. The fact that neither beautiful virgins, nor young men, nor fainting because of thirst are meant here is self-evident.

In Jeremiah,

Death has come up through our windows, it has entered our palaces, cutting off the young child from the street, young men from the lanes. Jeremiah 9:11.

In the same prophet,

How is the city of glory not forsaken, the city of My joy? Therefore her young men will fall in her streets. Jeremiah 49:25-26; 50:30.

In the same prophet,

Hear now, all peoples, see my sorrow; my virgins and my young men have gone into captivity. Lamentations 1:18.

In these places 'young men' stands for the truths that belong to intelligence.

-----
Footnotes:

1. literally, the captivity of horses

-----

(Odkazy: Exodus 10:11; Jeremiah 9:21)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z vydaných prací:

Arcana Coelestia 7724, 8902, 10458

The White Horse 8


Odkazy z nepublikovaných prací E. Swedenborga:

Apocalypse Explained 242, 386


   Studijní pomůcky

Další novokřesťanský komentář

Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.

Bible

 

อิสยาห์ 51:19

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →         

19 สองสิ่งนี้ได้มาถึงเจ้า ผู้ใดเล่าจะเศร้าโศกเสียใจเพื่อเจ้า ได้แก่การล้างผลาญและการทำลาย การกันดารอาหารและดาบ

   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Isaiah 51      

Napsal(a) Rev. John H. Smithson

THE EXPLANATION of Isaiah Chapter 46

(Note: Rev. Smithson's translation of the Isaiah text is appended below the explanation.)

1. HEARKEN unto Me, you that pursue justice, you that seek Jehovah: look unto the rock whence you were hewn, and to the excavation of the pit, whence you were digged.

VERSE 1. By the "rock." is understood the Lord as to Divine Truth; and by the "pit" is here signified the Word, as also in other places. To be "hewn out of the rock, and digged out of the pit", signifies to be regenerated from divine Truths and divine Goods, thus by Truths from Good from the Lord; for "stones" which are cut out of a rock signify Truths from the Lord, and "ground" which is dug out of the pit signifies Good from the Lord, wherefore it is called "the excavation [effossio] out of the pit." Apocalypse Explained 411.

Verses 1-3. Look unto the rock whence you were hewn, and to the excavation of the pit whence you were digged; etc. - These things are said concerning the Lord, and concerning the New Church from Him. The Lord as to Divine Truth, and as to the doctrine of Truth, is understood by "the rock whence you were hewn", and by "the pit whence you were digged", see above, n.411; but the Lord as to the Divine, from which comes reformation, is understood by "Abraham, to whom they should look", and by "Sarah, who bare them;'' for by "Abraham", "Isaac", and "Jacob", in the Word, are not understood those persons, but the Lord as to His Divine Itself, and the Divine Human, as may be seen in the Arcana Coelestia 1893, 2833, 3245. But the heavenly marriage, which is of Divine Good and Divine Truth, from which comes all reformation, and. thence the church, is signified by "Abraham" and, "Sarah, who bare them."

Inasmuch as the Lord is understood by "Abraham", therefore it is said, "I called, him alone [or when he was but one], and, I blessed him, and I multiplied him"; and afterwards that "Jehovah will comfort Zion, and all her waste places"; "Zion" signifying the New Church, "waste places" Truths destroyed, and "comfort" or "consolation" the restoration of the church. That they who will be of that church will acknowledge the Lord, and receive love to Him, and thence wisdom, is signified by "He shall make her wilderness like Eden, and her desert like the garden of Jehovah"; "Eden" denoting love to the Lord, and the "garden of Jehovah" wisdom thence derived. Apocalypse Explained 721.

That the Lord, and the Divine Truth, as well as a true faith, is signified by a "Rock", see Chapter 16:1, : Exposition;

2. Look unto Abraham your father, and unto Sarah who bare you: for I called him alone, and I blessed him, and I multiplied him.

Verse 2. The Lord, as to Divine Truth, is called a "rock" and a "pit", and as to Divine Good, "Abraham the father"; and because the marriage of Goodness and Truth is represented by "Abraham and Sarah", as may be seen Arcana Coelestia 1468, 1901, Abraham is called "father", and of Sarah it is said; "she bare you.'" That "Abraham", as father, signifies the Lord as to Divine Good, may be seen in John 8:38, 39; Matthew 3:9, 10; Luke 16:19-31. Arcana Coelestia 3703 Arcana Coelestia 3703[1-23].

3. For Jehovah will comfort Zion: He will comfort all her waste places; and He will make her wilderness like Eden, and her desert like the garden of Jehovah; joy and gladness shall be found therein, thanksgiving, and the voice of singing.

Verse 3. Speaking of the advent of the Lord, and of the establishment of the church, which at that time was devastated or destroyed. By "Zion" is signified the church where the Lord is to be worshipped; by her "waste places" are signified the defect of Truth and Good from a want of knowledge.

By "making her wilderness like Eden, and her desert like the garden of Jehovah", is signified that they shall have Truth and Good in abundance; "wilderness" is predicated of the want of Good, and "desert" of the want of Truth :

"Eden" signifies Good in abundance, and the "garden of Jehovah" Truth in abundance. Inasmuch as a "song" and "singing" signify thanksgiving [confession] from joy of heart, therefore it is said, "Joy and gladuess shall be found therein, thanksgiving, and the voice of singing"; the "voice of singing"; denoting the same as a "song." Apocalypse Explained 326.

As to "thanksgiving" (or confession), see Chapter 12:1, the Exposition.

He shall make her wilderness like Eden, and her desert like the garden of Jehovah, etc. - The spiritual meaning of a "garden" is grounded in the nature of representations in the spiritual world, in which world gardens and paradises appear where dwell the angels who excel in intelligence and wisdom. The intelligence and wisdom which they receive from the Lord form themselves into such representations around them, and this takes place from correspondence; all things that exist in the spiritual world being correspondences. True Christian Religion 467.

Hence it is that man is so often compared to a "tree", and the church to a "garden", as in Isaiah 51:3; 58:11; Jeremiah 31:12. Coronis 27.

4. Attend unto Me, O My people; and give ear unto Me, O My nation: for the law shall proceed from Me, and My judgment will I cause to break forth for a light to the peoples.

5. My justice is near; My salvation is gone forth; and Mine arms shall judge the peoples: the islands shall hope in Me, and on Mine arm shall they trust.

Verses 4, 5. These things are also said concerning the Lord. "Attend unto Me, O My people, and give ear unto Me, O My nation", signifies all of the church who are in Truths and Goods; "people" those who are In Truths, and "nation" those who are in Goods; it is said "attend you" and "give ear" in the plural number, because all are understood. "The law shall proceed from Me, and My judgment will I cause to break forth for a light to the peoples, "signifies that from Him is Divine Good and Divine Truth, from which is illustration; "law" signifies the Divine Good of the Word, and "judgment" the Divine Truth of the Word; and "for a light to the peoples" denotes illustration. "My justice is near, My salvation is gone forth", signifies judgment, when they are saved who are in the Good of love, and who are in Truths thence derived; "justice" is predicated of the salvation of those who are in Good at the day of judgment, and "salvation" of the salvation of those who are in Truths. "Mine arms shall judge the peoples", signifies judgment upon those of the church who are in falsities; "peoples" here being taken in an opposite sense. "The islands shall hope in Me, and on Mine arm shall they trust" signifies the access of those to the church who are remote from the Truths of the church, and their trust in the Lord; "islands" denoting those who are remote from the Truths of the church, because they are in natural light, and not yet in spiritual light from the Word; and to "trust in His arm" signifying confidence in the Lord, who has all power, - "arm", when predicated of the Lord, denoting Omnipotence. Apocalypse Explained 406. See also Arcana Coelestia 9857.

6. Lift up unto the heavens your eyes, and look unto the earth beneath: for the heavens shall vanish away like smoke; and the earth shall wax old like a garment, and its inhabitants shall die in like manner: but My salvation shall be for ever, and My justice shall not be broken.

Verse 6. The heavens shall vanish away like smoke, etc. - By "the heavens which shall vanish away, and the earth which shall wax old like a garment", is understood the church, which successively falls away, and at length is desolated, but not the visible heaven and the habitable earth; wherefore it is said, "and its inhabitants shall die in like manner", - to "die" signifying spiritually to die. Apocalypse Explained 304.

By "smoke" is signified what is false, by which those in the former heaven would perish; and by "a garment waxing old" is signified Truth destroyed by the falsities of evil. A comparison is made between "smoke vanishing away" and "a garment waxing old", because comparisons in the Word are also correspondences, and equally signify. Apocalypse Explained 539.

7. Hearken unto Me, you that know justice; the people in whose heart is My law: fear you not the reproach of men, neither be you dismayed by their revilings.

8. For the moth shall eat them up like a garment, and the worm shall eat them up like wool: but My justice shall be for ever, and My salvation from generation to generation.

Verses 7, 8. Fear you not the reproach of men, neither be you dismayed by their revilings; for the moth shall eat them up like a garment, and the worm shall eat them up like wool, etc. - The "moth" stands for falsities in the extremes of man, and the "worm" for evils therein; for "a garment which the moth eats" signifies inferior or exterior Truths, which are of the sensual man; (see Arcana Coelestia 2576, 5248) and "the wool which the worm eats" signifies inferior or exterior Goods, which are of the sensual man, as is evident from many passages, and also from the signification of a "sheep", from which wool is derived, and which signifies the Good of charity, n. 4169. Arcana Coelestia 9331.

9. Awake, awake, clothe yourself with strength, O arm of Jehovah! awake, as in the days of antiquity, in the generations of old. Art you not the same that smote Rahab, that wounded the dragon?

Verses 9, 10. The "arm of Jehovah "is the Lord as to the Divine Human. The "days of antiquity" [or of eternity] signify the state of the most ancient church; "eternity" is predicated of that church, because it was in the Good of love to the Lord, of which Good, because immediately from the Lord, "eternity" is predicated; the "generations of old" [or eternities] signify Goods in the ancient church hence derived. "The waters of the great deep and the depths of the sea" is the hell, where those are who are in faith separate from charity, and in a life of evil; "the waters of the sea", under which they are, signify falsities; for falsities, in the other life, appear as dense and dark clouds, and as inundations of waters; "the redeemed, who pass over", are those who are liberated by the Lord. Arcana Coelestia 8099. See also 6239, 9789.

Verse 9. Art you not the same that smote Rahab, etc. - See above, as to "Rahab", Chapter 30:7, note; and as to the "dragon", see Chapter 27:1, the Exposition.

10. Art you not the same that dried up the sea, the waters of the great deep? that made the depths of the sea a path for the redeemed to pass over?

Verses 10, 15. By "the sons of Israel, before whom the Red Sea [Suph] was dried up, so that they passed through safe", are understood all who are in Truths from Good, whom the Lord, defends, lest the falsities of evil which ascend continually from the hells should injure them. This is what is understood by "drying up the sea, the waters of the great deep", and by "making the depths thereof into a path for the redeemed to pass over"; likewise by "leading them through the abysses or depths"; for the falsities exhaled from the hells continually cling to man, consequently the hells; for, whether we speak of falsities from the hells, or of the hells themselves, it is the same thing; but the Lord continually dissipates them with those who are in Truths originating in Good from Himself. This, then, is what is signified by "drying up the sea, and leading them through the abysses." They who are in Truths grounded in Good from the Lord; are understood by the "redeemed." Apocalypse Explained 538.

11. Thus shall the ransomed of Jehovah return, and come to Zion with singing; and everlasting joy shall be upon their heads: joy and gladness shall they obtain, and sorrow and sighing shall flee away.

Verse 11. Joy and gladness shall they obtain, etc. - It is said "joy and gladness" on account of the marriage of what is Good and True; for "joy" is predicated of what is Good, because from love, as it is properly of the heart and of the will; and "gladness" is predicated of Truth, because of the love thereof, for it is properly of the mind [animi] and of its thoughts; wherefore it is said, "joy of heart and gladness of mind." There are everywhere in the Word two expressions, of which one relates to what is Good and the other to what is True and this because the conjunction of what is Good and True makes heaven and the church; hence both heaven and the church are compared to a "marriage", and the Lord is said to be "the Bridegroom and the Husband", and heaven and the church "the bride and wife"; Wherefore every one who is not in that marriage is not an angel of heaven or a man of the church. The reason is, because no Good can be given with anyone except it is formed by Truths, nor can Truth be given with anyone except it live from Good; for all Truth is the form of Good, and all Good is the esse of Truth; and because one cannot be given without the other, it follows that the marriage of what is Good and True must necessarily exist with the man of the church as with an angel of heaven. All intelligence and wisdom come from this marriage, for from it there constantly spring forth Goods and Truths from which the intellect and the will are formed. Apocalypse Explained 660.

12. I, even I, am He that comforts you: who art you, that you should fear man that shall die, and the son of man that shall become as the grass?

Verse 12. By these words is signified that all things are from the Lord, and nothing from self-derived intelligence and wisdom. "Man" signifies man as to wisdom, and the "son of man" the same as to intelligence; that this latter is only science is understood by "becoming as grass." Apocalypse Explained 507.

13. And forgets Jehovah your Maker, who stretched out the heavens, and founded the earth; and fears continually every day because of the fury of the oppressor, as if he were ready to destroy? but where is the fury of the oppressor?

Verse 13. Here by the "heavens" and the "earth" is signified the church as to its internal or spiritual things, and as to its external or natural things; and by "stretching out" and "laying at the foundation thereof", is signified to establish them. Apocalypse Explained 1057.

14. He that leads out shall hasten to open; and [the captive] shall not die in the pit, and his bread shall not fail.

Verse 14. Treating concerning the Lord. His advent is understood by "He that leads out shall hasten." Liberation from the falsities of ignorance is signified by "not dying in the pit"; wherefore the same is here understood by "pit", as by the "'pit" mentioned above, (Chapter 24:22) in which were the bound, Supply of spiritual instruction and nourishment is signified by "his bread not failing"; for by "bread", is understood all spiritual food, and by spiritual "food" is meant instruction in Truths and Goods, whence come intelligence and wisdom. Apocalypse Explained 537.

15. For I am Jehovah your God, who rebukes the sea, when the waves thereof roar: Jehovah of Hosts is His name,

Verse 15. Who rebukes the sea, etc. - To "rebuke the sea" is to dissipate falsities; the "waves roaring" are noisy ratiocinations from falsities against the Truths of the Word. Apocalypse Explained 304.

16. I have put My words in your mouth: and with the shadow of My hand have I covered you: to plant the heavens, and to found the earth; and to say unto Zion, You art My people.

Verses 16, 17. Here by "planting the heavens, and founding the earth", is manifestly meant to establish the church; for this is said unto the prophet" that "the Word should be put into his mouth, and that he should be covered with the shadow of the hand, to plant the heavens, and to found or to lay the foundation of the earth", whereas the foundation of the earth cannot be laid by a prophet, but that of the church may; wherefore also it is added, "to say unto Zion, You art My people"; likewise, "Awake, awake; arise, O Jerusalem" for by "Zion" and by "Jerusalem", in the Word, is understood the church. Apocalypse Explained 1057.

17. Arouse yourself, arouse yourself; arise, O Jerusalem! who have drunk from the hand of Jehovah the cup of His fury: the dregs of the cup of trembling have you drunk, you have sucked them out.

18. There is none to lead her, of all the sons she has brought forth; neither is there any to take her by the hand, of all the sons she has brought up.

Verses 17, 18. The restoration of the church which was fallen into mere falsities of evil, is signified by "Arouse, or stir up yourself; arise, O Jerusalem I who have drunk from the hand of Jehovah the cup of His fury: the dregs of the cup of trembling have you drunk, you have sucked them out." "Jerusalem" denotes the church as to doctrine; to "awake or stir up" and to "arise" denotes the restoration thereof; to "drink the cup of fury" denotes the false, and "the dregs of the cup" mere falsities, from which are evils; and to attract them is signified by "drinking and sucking them out." "There is none to lead her, of all the sons she has brought forth; neither is there any to take her by the hand, of all the sons she has brought up", signifies that no Truths of the Word which she has learned and imbibed withdraw her from falsities; "sons" here denoting Truths. Apocalypse Explained 724.

19. These two things have befallen you; who shall bemoan you? desolation, and destruction; the famine, and the sword: by whom shall I comfort you ?

Verse 19. By "famine" is here understood the deprivation of the knowledges of Good, even until Good is no more; and by the "sword", the deprivation of the knowledges of Truth, until Truth is no more; therefore mention is also made of "devastation" and "breaking up" [confractio], the former having relation to Good being no more, and the latter to Truth being no more. Apocalypse Explained 386. See also A. O. 2799.

20. Your sons have fainted; they lie at the head of all the streets, like a wild bull in a net: they are full of the fury of Jehovah, the rebuke of your God.

Verse 20. Speaking of "Jerusalem", that is, of the church, devastated as to doctrine. By "sons" are meant those who are in Truths of doctrine; to "faint" and to "lie at the head of all the streets", signifies to be deprived of all Truth; the "head" or beginning of the streets denoting the entrance to Truth, consequently. all Truth.Apocalypse Explained 652.

As to "streets", etc., see Chapter 24:10-12; 35:8, the Exposition.

Your sons have fainted, etc. - These words signify that Truths are dissipated by falsities of every kind. Inasmuch as "sons" denote Truths, by "fainting" is signified to be dissipated; and by" lying at the head of all the streets", is signified by falsities of every kind; for the "streets" of a city signify doctrinal Truths, but here doctrinal falsities. Apocalypse Explained 724.

Like a wild bull in a net. - [The antelope or some wild animal is meant, which, being caught in a net, struggles to emancipate itself, but is not able; in like manner Truths in bondage to the natural man struggle, as it were, to come forth and to make him spiritual and free, but, in the perverse state of the church and of the unregenerate mind here depicted, are not able. Swedenborg has quoted the sentence in Apocalypse Explained 652, but has not. explained it.]

21. Wherefore hear now this, O you afflicted, and drunken, but not with wine:

22. Thus says your Lord, Jehovah, and your God, who pleads for His people, Behold, I will take from your hand the cup of trembling, the dregs of the cup of My fury; you shalt drink of it no more:

23. But I will put it into the hand of them that afflicted you; who have said to your soul, Bow down, that we may pass over: and you didst lay down your back, as the ground; and as the street, to them that passed over.

Verse 21. By "the drunken, but not with wine", are here understood those who are in falsities from ignorance of Truth. Apocalypse Explained 376 Apocalypse Explained 376[1-40].

---
Isaiah Chapter 51.

1. HEARKEN unto Me, you that pursue justice, you that seek Jehovah: look unto the rock whence you were hewn, and to the excavation of the pit, whence you were digged.

2. Look unto Abraham your father, and unto Sarah who bare you: for I called him alone, and I blessed him, and I multiplied him.

3. For Jehovah will comfort Zion: He will comfort all her waste places; and He will make her wilderness like Eden, and her desert like the garden of Jehovah; joy and gladness shall be found therein, thanksgiving, and the voice of singing.

4. Attend unto Me, O My people; and give ear unto Me, O My nation: for the law shall proceed from Me, and My judgment will I cause to break forth for a light to the peoples.

5. My justice is near; My salvation is gone forth; and Mine arms shall judge the peoples: the islands shall hope in Me, and on Mine arm shall they trust.

6. Lift up unto the heavens your eyes, and look unto the earth beneath: for the heavens shall vanish away like smoke; and the earth shall wax old like a garment, and its inhabitants shall die in like manner: but My salvation shall be for ever, and My justice shall not be broken.

7. Hearken unto Me, you that know justice; the people in whose heart is My law: fear you not the reproach of men, neither be you dismayed by their revilings.

8. For the moth shall eat them up like a garment, and the worm shall eat them up like wool: but My justice shall be for ever, and My salvation from generation to generation.

9. Awake, awake, clothe yourself with strength, O arm of Jehovah! awake, as in the days of antiquity, in the generations of old. Art you not the same that smote Rahab, that wounded the dragon?

10. Art you not the same that dried up the sea, the waters of the great deep? that made the depths of the sea a path for the redeemed to pass over?

11. Thus shall the ransomed of Jehovah return, and come to Zion with singing; and everlasting joy shall be upon their heads: joy and gladness shall they obtain, and sorrow and sighing shall flee away.

12. I, even I, am He that comforts you: who art you, that you should fear man that shall die, and the son of man that shall become as the grass?

13. And forgets Jehovah your Maker, who stretched out the heavens, and founded the earth; and fears continually every day because of the fury of the oppressor, as if he were ready to destroy? but where is the fury of the oppressor?

14. He that leads out shall hasten to open; and [the captive] shall not die in the pit, and his bread shall not fail.

15. For I am Jehovah your God, who rebukes the sea, when the waves thereof roar: Jehovah of Hosts is His name,

16. I have put My words in your mouth: and with the shadow of My hand have I covered you: to plant the heavens, and to found the earth; and to say unto Zion, You art My people.

17. Arouse yourself, arouse yourself; arise, O Jerusalem! who have drunk from the hand of Jehovah the cup of His fury: the dregs of the cup of trembling have you drunk, you have sucked them out.

18. There is none to lead her, of all the sons she has brought forth; neither is there any to take her by the hand, of all the sons she has brought up.

19. These two things have befallen you; who shall bemoan you? desolation, and destruction; the famine, and the sword: by whom shall I comfort you ?

20. Your sons have fainted; they lie at the head of all the streets, like a wild bull in a net: they are full of the fury of Jehovah, the rebuke of your God.

21. Wherefore hear now this, O you afflicted, and drunken, but not with wine:

22. Thus says your Lord, Jehovah, and your God, who pleads for His people, Behold, I will take from your hand the cup of trembling, the dregs of the cup of My fury; you shalt drink of it no more:

23. But I will put it into the hand of them that afflicted you; who have said to your soul, Bow down, that we may pass over: and you didst lay down your back, as the ground; and as the street, to them that passed over.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 51


Další odkazy Swedenborga k tomuto verši:

Arcana Coelestia 2799, 5376

Apocalypse Revealed 323


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 386

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56

Scriptural Confirmations 4, 44

Jiný komentář

  Příběhy:


  Související Knihy  (see all)


Skočit na podobné biblické verše

เยเรมีย์ 15:5

คร่ำครวญ 1:9, 3:47

เอเสเคียล 14:15, 21

นาฮูม 3:7

Významy biblických slov

สอง
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

ดาบ
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...


Many thanks to Philip Pope for the permission to use his 2003 translation of the English King James Version Bible into Thai. Here's a link to the mission's website: www.thaipope.org


Přeložit: