Bible

 

คร่ำครวญ 1

Studovat vnitřní smysl

Další →         

1 กรุงที่คับคั่งด้วยพลเมืองมาอ้างว้างอยู่ได้หนอ กรุงที่รุ่งเรืองอยู่ท่ามกลางประชาชาติมากลายเป็นดั่งหญิงม่ายหนอ กรุงที่เป็นดั่งเจ้าหญิงท่ามกลางเมืองทั้งหลายก็กลับเป็นเมืองขึ้นเขาไป

2 กรุงนั้นร่ำไห้สะอื้นในราตรีกาล และน้ำตาของเธอก็อาบแก้ม เธอจะหาใครท่ามกลางคนที่รักเธอให้มาปลอบเธอก็หาไม่พบ บรรดาพวกเพื่อนของเธอสิ้นทุกคนได้ทรยศต่อเธอ เขาทั้งปวงกลับเป็นศัตรูของเธอ

3 ยูดาห์ได้ถูกกวาดไปเป็นเชลย ได้รับความทุกข์ใจ ต้องทำงานอย่างทาส เธอต้องพำนักอยู่ท่ามกลางประชาชาติทั้งหลาย เธอไม่พบที่หยุดพักสงบเลย บรรดาผู้ข่มเหงได้ไล่ทันเธอเมื่อเวลาเธอทุกข์ใจ

4 ถนนหนทางที่เข้าเมืองศิโยนก็คร่ำครวญอยู่ เพราะไม่มีผู้ใดเดินไปในงานเทศกาลที่เคร่งครัดทั้งหลายนั้น บรรดาประตูเมืองของเธอก็รกร้างเสียแล้ว พวกปุโรหิตของเธอได้พากันถอนใจ สาวพรหมจารีทั้งหลายของเธอก็ต้องทนทุกข์ และตัวเธอเองก็ได้รับความขมขื่นยิ่งนัก

5 พวกคู่อริของเธอกลายเป็นหัวหน้า พวกศัตรูของเธอได้จำเริญขึ้น ด้วยว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทำให้เธอทนทุกข์ เพราะความทรยศอันมหันต์ของเธอ ลูกเต้าทั้งหลายของเธอตกไปเป็นเชลยต่อหน้าคู่อริ

6 และความโอ่อ่าตระการได้พรากไปจากธิดาแห่งศิโยนเสียแล้ว พวกเจ้านายของเธอก็กลับเป็นดุจฝูงกวางที่หาทุ่งหญ้าเลี้ยงชีวิตไม่ได้ และได้วิ่งป้อแป้หนีไปข้างหน้าผู้ไล่ติดตาม

7 เยรูซาเล็มเมื่อตกอยู่ในยามทุกข์ใจและยามลำเค็ญก็ได้หวนระลึกถึงสิ่งประเสริฐที่ตนเคยมีในครั้งกระโน้น เมื่อพลเมืองของเธอตกอยู่ในมือของคู่อริ และหามีผู้ใดจะสงเคราะห์เธอไม่ พวกคู่อริเห็นเธอแล้วก็เยาะเย้ยวันสะบาโตทั้งหลายของเธอ

8 เยรูซาเล็มได้ทำบาปอย่างใหญ่หลวง เหตุฉะนี้เธอจึงถูกไล่ออก บรรดาคนที่เคยให้เกียรติเธอก็ลบหลู่เธอ เพราะเหตุเขาทั้งหลายเห็นความเปลือยเปล่าของเธอ เออ เธอเองได้ถอนใจยิ่งและหันหน้าของเธอไปเสีย

9 มลทินของเธอก็กรังอยู่ในกระโปรงของเธอ และเธอหาได้คำนึงถึงอนาคตของเธอไม่ ดังนั้นเธอจึงได้เสื่อมทรามลงเร็วอย่างน่าใจหาย เธอก็ไม่มีผู้ใดจะเล้าโลม "ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทอดพระเนตรความทุกข์ใจของข้าพระองค์ เพราะพวกศัตรูได้พองตัวขึ้นแล้ว"

10 พวกศัตรูได้ยื่นมือของเขายึดเอาบรรดาของประเสริฐของเธอ ด้วยเธอได้เห็นบรรดาประชาชาติบุกรุกเข้ามาในสถานบริสุทธิ์ของเธอ คือคนที่พระองค์ได้ทรงห้ามไม่ให้เข้ามาในชุมนุมชนของพระองค์

11 บรรดาพลเมืองของเธอได้ถอนใจใหญ่ เขาทั้งหลายเสาะหาอาหาร และพวกเขาได้เอาของประเสริฐของตัวออกแลกอาหารกิน เพื่อจะได้ประทังชีวิต "ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงทอดพระเนตรและพิจารณา เพราะข้าพระองค์เป็นที่เหยียดหยามเสียแล้ว"

12 "ดูก่อน ท่านทั้งหลายที่เดินผ่านไป ท่านไม่เกิดความรู้สึกอะไรบ้างหรือ ดูเถิด จงดูซิว่ามีความทุกข์อันใดบ้างไหมที่เหมือนความทุกข์ที่มาสู่ข้าพเจ้า เป็นความทุกข์ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทำแก่ข้าพเจ้าในวันที่พระองค์ทรงกริ้วข้าพเจ้าอย่างเกรี้ยวกราดนั้น

13 พระองค์ได้ทรงส่งเพลิงลงมาจากเบื้องบนให้เข้าไปเหนือกระดูกทั้งหลายของข้าพเจ้า และเพลิงนั้นก็มีชัยชนะต่อกระดูกเหล่านั้น พระองค์ได้ทรงกางตาข่ายไว้ดักเท้าของข้าพเจ้า พระองค์ได้ทรงกระทำให้ข้าพเจ้าต้องหันกลับ พระองค์ได้ทรงกระทำให้ข้าพเจ้าโดดเดี่ยวอ้างว้าง และอ่อนระอาตลอดทั้งวัน

14 แอกแห่งการละเมิดทั้งมวลของข้าพเจ้าก็ถูกรวบเข้าโดยพระหัตถ์ของพระองค์ทรงรวบมัดไว้ แอกนั้นรัดรึงรอบคอข้าพเจ้า พระองค์ได้ทรงกระทำให้กำลังข้าพเจ้าถอยไป องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงมอบข้าพเจ้าไว้ในมือของเขาทั้งหลาย ซึ่งข้าพเจ้าไม่สามารถต่อต้านได้

15 องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเหยียบบรรดาผู้มีกำลังแข็งแกร่งของข้าพเจ้าไว้ใต้พระบาทท่ามกลางข้าพเจ้า พระองค์ได้ทรงเกณฑ์ชุมนุมชนเข้ามาต่อสู้ข้าพเจ้า เพื่อจะขยี้ชายฉกรรจ์ของข้าพเจ้าให้แหลกไป องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงย่ำบุตรสาวพรหมจารีแห่งยูดาห์ ดั่งเหยียบผลองุ่นลงในบ่อย่ำองุ่น

16 เพราะเรื่องเหล่านี้ข้าพเจ้าจึงร้องไห้ นัยน์ตาของข้าพเจ้า เออ นัยน์ตาของข้าพเจ้ามีน้ำตาไหลลงมา เพราะผู้ปลอบโยนที่ควรจะปลอบประโลมใจข้าพเจ้าก็อยู่ไกลจากข้าพเจ้า ลูกๆของข้าพเจ้าก็โดดเดี่ยวอ้างว้าง เพราะพวกศัตรูได้ชัยชนะ"

17 มืองศิโยนได้เหยียดมือทั้งสองออก แต่ก็ไม่มีใครที่เล้าโลมเธอได้ พระเยโฮวาห์ทรงมีพระบัญชาเรื่องยาโคบว่า ให้พวกคู่อริล้อมยาโคบไว้ เยรูซาเล็มเป็นดั่งผู้หญิงเมื่อมีประจำเดือนท่ามกลางเขาทั้งหลาย

18 "พระเยโฮวาห์ทรงชอบธรรมแล้ว เพราะข้าพเจ้าได้กบฏต่อพระบัญญัติของพระองค์ ดูก่อนบรรดาชนชาติทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอท่านได้ฟังและขอมามองดูความทนทุกข์ของข้าพเจ้า สาวพรหมจารีของข้าพเจ้า และหนุ่มๆของข้าพเจ้าตกไปเป็นเชลยแล้ว

19 ข้าพเจ้าได้ร้องเรียกบรรดาคนรักของข้าพเจ้า แต่เขาทั้งหลายได้หลอกลวงข้าพเจ้า พวกปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ของข้าพเจ้าก็ตายที่กลางเมือง ขณะเมื่อเขาออกหาอาหารเพื่อประทังชีวิตของตน

20 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ โปรดทอดพระเนตร เพราะข้าพระองค์มีความทุกข์ จิตใจของข้าพระองค์มีความทุรนทุราย จิตใจของข้าพระองค์ยุ่งเหยิงเพราะข้าพระองค์มักกบฏอย่างร้ายกาจ นอกบ้านมีคนต้องคมดาบตาย ในบ้านก็เหมือนมฤตยู

21 เขาทั้งหลายได้ยินว่า ข้าพระองค์ถอนใจอย่างไร หามีผู้ใดปลอบโยนข้าพระองค์ไม่ บรรดาศัตรูของข้าพระองค์ได้ยินถึงเหตุร้ายที่ตกแก่ข้าพระองค์ เขาทั้งหลายก็พากันดีใจที่พระองค์ได้ทรงกระทำอย่างนี้ พระองค์จะทรงนำวารที่พระองค์ทรงประกาศไว้นั้นให้มาถึง และเขาทั้งหลายจะเป็นอย่างที่ข้าพระองค์เป็นอยู่นี้

22 ขอให้บรรดาการชั่วของเขาทั้งหลายมาปรากฏต่อพระพักตร์พระองค์ และขอทรงกระทำแก่เขาทั้งหลาย เหมือนที่พระองค์ได้ทรงกระทำแก่ข้าพระองค์ เพราะการละเมิดทั้งสิ้นของข้าพระองค์เถิด ด้วยความสะท้อนถอนใจของข้าพระองค์นั้นมากมายหลายครั้ง และจิตใจของข้าพระองค์ก็อ่อนเพลียเต็มทีแล้ว"

Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 119


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 248, 680, 2362, 2606, 2851, 2930, 3081, ...

Apocalypse Revealed 213, 350, 543, 591, 612, 620, 652, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 100

Doctrine of the Lord 64

True Christian Religion 782


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 240, 270, 357, 484, 622, 724, 750, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 58

Scriptural Confirmations 4, 9, 59, 78

Jiný komentář

  Příběhy:

Skočit na podobné biblické verše

พระธรรม 9:27

เลวีนิติ 26:22, 31, 33, 40

เฉลยธรรมบัญญัติ 23:3, 4, 28:41, 43, 44, 48, 65, 32:25

1 กษัตริย์ 9:6, 7

2 กษัตริย์ 21:15, 24:2

2 พงศาวดาร 36:18

เนหะมีย์ 9:33

งาน 19:6

เพลงสดุดี 25:18, 69:21, 79:1, 4, 10, 106:42

สุภาษิต 5:22

ปัญญาจารย์ 4:1

อิสยาห์ 3:26, 47:7, 49:21, 51:19, 54:11, 63:3, 64:10

เยเรมีย์ 4:17, 19, 31, 5:31, 10:19, 13:17, 26, 14:18, 20, 15:5, 27:19, 21, 30:14, 16, 44:2, 6, 50:29, 51:35, 51, 52:6, 28

คร่ำครวญ 1:1, 2, 5, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 2:1, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 3:11, 49, 4:4, 5, 15, 19, 5:1, 5, 14, 16, 17

เอเสเคียล 7:15, 12:13, 23:29, 25:3, 6, 26:2, 39:23

แดเนียล 9:12, 14

โฮเชยา 2:13

ฮาบากุก 3:16

เศคาริยา 1:6

การเปิดเผย 14:20, 19:15

Významy biblických slov

เมือง
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

มาก
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

น้ำตา
'A tear' signifies grief because of a lack of understanding of truth.

แก้ม
The cheek, referred to in Matthew 5:39, signifies the perception and understanding of interior truth. The right cheek signifies the affection, and thence perception, and...

รัก
To some degree, there really is no spiritual meaning to the word “love” in the Bible. Why? Because if you truly love another, that is...

เพื่อน
In the Bible, there is a careful distinction between the word “brother” and the word “companion” or “friend.” That’s partly because the people of Israel...

ศัตรู
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

ยูดาห์
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

ความทุกข์
Matthew 24:21 mentions an affliction "such as was not from the beginning of the world, no nor ever shall be". There, the affliction means the...

พบ
To not to be found any more, signifies not to rise again.

ถนน
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

ทาง
'To set a way,' as in Genesis 30:36, signifies being separated.

ประตู
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

ปุโรหิต
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

พรหมจารี
A ‘virgin’ in the Word means those who are in the Lord’s kingdom. –Secrets of Heaven 3081...

หัว
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

พระ
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

เยโฮวาห์
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ธิดา
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

หา
To not to be found any more, signifies not to rise again.

ทุ่งหญ้า
Plants in the Bible generally represent facts, knowledge that can be gleaned from the world. Plants that can serve animals as food represent facts that...

หญ้า
Plants in the Bible generally represent facts, knowledge that can be gleaned from the world. Plants that can serve animals as food represent facts that...

ติดตาม
'To pursue,' as in Genesis 14:16, signifies a state of purification, because 'to pursue enemies' is the expulsion of evils and falsities which were with...

เยรูซาเล็ม
Jerusalem, on Mount Zion, signifies the doctrine of love to the Lord, and how it governs your life. Jerusalem first comes to our attention in...

ตก
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

ระลึก
'To remember,' as in Genesis 41:9, signifies conjunction. 'Remembering' denotes conjunction because the remembrance of anyone in the other life joins them together, because as...

มือ
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

เห็น
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

วัน
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

ให้เกียรติ
'Honor' signifies the good of love. 'To honor,' as mentioned in Isaiah 24:15, signifies worship and adoration. 'To honor thy father and thy mother,' as...

เกียรติ
'Honor' signifies the good of love. 'To honor,' as mentioned in Isaiah 24:15, signifies worship and adoration. 'To honor thy father and thy mother,' as...

ความเปลือยเปล่า
Clothing in general represents day-to-day knowledge about spiritual things, held in the memory so it can be used for the goodness of life. For someone...

เปลือย
Clothing in general represents day-to-day knowledge about spiritual things, held in the memory so it can be used for the goodness of life. For someone...

หัน
Swedenborg says that the Lord is the sun of heaven, and like the natural sun of our world shines on everyone, good or evil. What...

มลทิน
Uncleanness and scum, as in Ezekiel 24:11, signifies evil and falsity.

กระโปรง
In Isaiah 6:1, 'the train of the Lord' signifies in general the divine proceeding, and specifically the divine truth which is in the extremities of...

ลง
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

มา
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

อาหาร
Just as natural food feeds the natural body, so spiritual food feeds the spiritual body. And since our spiritual body is the expression of what...

ดู
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

ผ่าน
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

ผ่านไป
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

เจ้า
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ส่ง
'Being sent' everywhere signifies, in an internal sense, going forth, as in John 17:8. In similar manner, it is said of the holy of the...

ให้
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

กระดูก
Bones are strong and supportive, providing a framework for our bodies and making motion and action possible. They are also the least "alive" part of...

เท้า
The foot, as in Deuteronomy 33:3, signifies an inferior principle. To set the right foot on the sea and the left on the earth, as...

ทำให้
'To reward' signifies meting out punishment.

กลับ
Swedenborg says that the Lord is the sun of heaven, and like the natural sun of our world shines on everyone, good or evil. What...

การละเมิด
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

ละเมิด
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

คอ
'The neck' signifies influx and the communication of interior and exterior levels and the following conjunction. The inmost or third heaven has reference to the...

ตา
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

น้ำ
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

ปลอบโยน
When the Bible talks about someone being comforted or consoled, it generally means that they are being offered ideas that will help bring them to...

บัญชา
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

ชอบธรรม
The word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. That may be because we hear it most often as part...

กบฏ
'Rebel,' as in Genesis 14:4, relates to evils pertaining to a person, or to evil spirits, when they begin to arise and infest, after they...

ฟัง
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

คนรัก
To some degree, there really is no spiritual meaning to the word “love” in the Bible. Why? Because if you truly love another, that is...

บ้าน
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

ดาบ
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

ได้ยิน
Thanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. The ears collect vibrations in the air and...

นำ
As with common verbs in general, the meaning of “bring” is highly dependent on context, but in general it represents an introduction to a new...

ประกาศ
'To proclaim' signifies exploration from influx of the Lord.


Many thanks to Philip Pope for the permission to use his 2003 translation of the English King James Version Bible into Thai. Here's a link to the mission's website: www.thaipope.org

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 7668

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

7668. 'Go now, you young men, and serve Jehovah' means that those guided by truths that have been corroborated will be left alone, in order that they may worship the Lord. This is clear from the meaning of the command 'go' as the intimation that they will be left alone, as above in 7658; from the meaning of 'young men' as corroborated truths, dealt with below; and from the meaning of 'serving Jehovah' as worshipping the Lord, as above in 7654, 7664. The reason why 'young men' means those guided by truths that have been corroborated is that by sons, boys, young men, men, and old men' are meant aspects of intelligence and wisdom in their true order. Such aspects instead of those male persons are understood in heaven; for those in heaven possess spiritual ideas which are such that images from the purely natural order or the world cannot enter them without being instantly sloughed off and transformed into the kinds of images that are more in keeping with the wisdom of heaven and with angelic thought. This is why 'sons, boys, young men, men, and old men' cannot in the spiritual sense mean those male persons, only corresponding spiritual realities, which are aspects of intelligence and wisdom. The fact that these are meant is plainly evident from the internal sense of the places in the Word where they are mentioned.

[2] In the Word 'young men' is used to mean those who have intelligence, or - on the level of abstract ideas on which angels think - intelligence itself. And since intelligence is meant by them, so is firmly established truth since this belongs to intelligence. Also the expression which is used here in the original language to denote young men is derived from strength and power, which truth receives from good, and so which firmly established truth receives. And this name is therefore applied to the Lord in Zechariah,

O sword, rise up against My shepherd, and against the (young) man, My neighbour. Strike the shepherd, and the sheep are scattered. Zechariah 13:7.

These words were spoken in reference to the Lord, see Matthew 26:31. And also in Jeremiah,

How long do you wander around, O estranged daughter? Jehovah has created a new thing on the earth, a woman has surrounded a (young) man. Jeremiah 31:22.

(Odkazy: Jeremiah 30:1)


[3] Another word for 'young men in the original language stands for intelligence, and so for the truth that belongs to it, in Amos,

I have sent the pestilence upon you in the way of Egypt, I have killed your young men with the sword, along with captured horses. 1 Amos 4:10.

'The way of Egypt' stands for perverted factual knowledge, young men who have been killed' for truths which have as a result been destroyed, and 'captured horses' for an understanding that has been led into error.

[4] In the same prophet,

They will wander from sea to sea, and from the north even to the east; they will run to and fro to seek the Word of Jehovah, and will not find it. On that day the beautiful virgins and the young men will faint from thirst. Amos 8:12-13.

'The beautiful virgins' stands for the affection for truth, 'the young men' for intelligence, and 'fainting from thirst' for being deprived of truth; and this is why it says 'they will run to and fro to seek the Word of Jehovah, and will not find it'. The fact that neither beautiful virgins, nor young men, nor fainting because of thirst are meant here is self-evident.

In Jeremiah,

Death has come up through our windows, it has entered our palaces, cutting off the young child from the street, young men from the lanes. Jeremiah 9:11.

In the same prophet,

How is the city of glory not forsaken, the city of My joy? Therefore her young men will fall in her streets. Jeremiah 49:25-26; 50:30.

In the same prophet,

Hear now, all peoples, see my sorrow; my virgins and my young men have gone into captivity. Lamentations 1:18.

In these places 'young men' stands for the truths that belong to intelligence.

-----
Footnotes:

1. literally, the captivity of horses

-----

(Odkazy: Exodus 10:11; Jeremiah 9:21)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z vydaných prací:

Arcana Coelestia 7724, 8902, 10458

The White Horse 8


Odkazy z nepublikovaných prací E. Swedenborga:

Apocalypse Explained 242, 386


   Studijní pomůcky

Další novokřesťanský komentář

Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.

Bible

 

อิสยาห์ 49:21

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →         

21 แล้วเจ้าจะกล่าวในใจของเจ้าว่า `ใครหนอได้ให้กำเนิดคนเหล่านี้แก่ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าสูญเสียลูกๆไปแล้ว และข้าพเจ้าก็โดดเดี่ยว ถูกกวาดไปเป็นเชลยและย้ายไปโน่นมานี่ แต่ใครหนอชุบเลี้ยงคนเหล่านี้ ดูเถิด ข้าพเจ้าถูกทิ้งอยู่ตามลำพัง แล้วคนเหล่านี้มาจากไหนกัน'"

   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Isaiah 49      

Napsal(a) Rev. John H. Smithson

THE EXPLANATION of Isaiah Chapter 49

(Note: Rev. Smithson's translation of the Isaiah text is appended below the explanation.)

1. ATTEND, O islands, unto Me; and hearken, you peoples, from afar: Jehovah has called me from the womb; from the bowels of my mother has He made mention of my name.

VERSE 1. "Islands" signify those who are in Truths, and "peoples from afar" those who are in Goods, and, abstractedly, Truths and Goods, both in the natural man; "from afar" is predicated of Goods which are in the natural man, but what is "near" of Goods in the spiritual man. "Peoples" here signify Goods, because in the original it is a different term from that by which Truths are signified. Apocalypse Explained 406. See also Arcana Coelestia 1158, 2709.

Verses 1, 12. By the "islands", and by the "peoples from afar", and "from the north and from the sea", are understood the Gentiles or nations with whom the church was to be established. Hence it is evident that externals are distant from internals, and stand, as it were, afar off; hence it is that, in the Word, by "afar off" is signified the external, or what is removed from the internal, as in the above passage, and in the following:

"Hear, O you that are afar off, what I have done; and acknowledge, O you that are near, My power." (Isaiah 33:13)

By those who are "afar off" are there understood the nations or Gentiles, because remote from internal Truths; and by the "near" are understood those who are of the church, and in Truths from the Word. Apocalypse Explained 1133.

As to "islands", see Chapter 41:5, the Exposition.

Verses 1, 5. The Lord, in many parts of the Word, is called "Creator", "Maker", and " Former from the womb", and also "Redeemer", by reason that He creates man anew, reforms, regenerates; and redeems. It may be supposed that the Lord is so called because He created man, and forms him in the womb, but still it is a spiritual creation and formation which is here understood; for the Word is not only natural, but also spiritual, - natural for men, who are natural, and spiritual for the angels, who are spiritual, as may also appear from this consideration, that the things here said are said concerning Israel, and, in the supreme sense, concerning the Lord.

By "Israel" is understood the church, thus every man of the church; and inasmuch as the Lord knows the quality of every one as to the Good of love and the Truth of faith, therefore it is said "Jehovah has called me from the womb; from the bowels of my mother has He made mention of my name."

By "calling and knowing the name" of anyone, is signified to know his quality; "from the womb" denotes as to the Good of love, and "from the bowels of my mother", as to Truths from that Good. By "Jacob", who shall be brought back unto Him, and "Israel", who shall be gathered unto Him, is signified the church; by "Jacob" the external church, and by "Israel" the internal, - the latter being in the spiritual man, the former in the natural. Apocalypse Explained 710.

These words also treat of the Lord. To "make mention of His name" is to instruct as to His quality. Arcana Coelestia 2009.

2. And He has set my mouth like a sharp sword; in the shadow of His hand has He concealed me, and He has made me a polished shaft; in His quiver has He hid me;

Verse 2. Where by the "mouth" of the prophet is signified Divine Truth, wherefore it is compared to a "sharp sword", whereby is understood its penetrating power, and dispersing and destroying the false. Apocalypse Explained 908.

In the shadow of His hand has He concealed me, etc. - Treating also concerning the Lord. By the "sharp sword" is signified Truth dispersing the false; by the "polished shaft" is denoted Truth dispersing the evil; and by the "quiver" is signified the Word. Hence it is evident what is meant by "He has set my mouth like a sharp sword, and has made me a polished shaft, and in His quiver has He hid me", that is, that in Him and from Him is Divine Truth, by which falsities and evils are dispersed, and that in Him and from Him is the Word, where and whence those Truths are. Apocalypse Explained 357.

The "sharp sword" is Truth fighting; and the "polished shaft" is the Truth of doctrine. Arcana Coelestia 2799.

3. And He has said unto me, You art My servant, O Israel, in whom I will be glorified.

Verses 3, 6. Israel, in whom I will be glorified. - Meaning the Divine Human of the Lord. Arcana Coelestia 3441.

4. And I said, I have laboured in vain; for nought, and for vanity, I have spent my strength: nevertheless my judgment is with Jehovah, and the recompense of my work with my God.

5. And now [thus] says Jehovah, my Former from the womb to be His servant, to bring back Jacob unto Him, and that Israel unto Him may be gathered: then shall I be glorious in the eyes of Jehovah, and my God will be my strength:

Verse 4. Speaking of the establishment of the New Church from the Lord. That it could not be established with the Jewish nation, because Truths could not be received by that nation from any spiritual affection, is understood by "I said, I have laboured in vain; for nought [or emptiness], and for vanity, I have spent my strength." That still a spiritual church is provided by the Lord, that is, with the Gentiles, is signified by "My judgment is with Jehovah, and the recompense of my work with my God."

By "recompense" is here signified the church, which is in the spiritual affection of Truth; by "labour" and 'by "work" is understood the combat of the Lord against the hells; and the subjugation of them, whereby the Lord restored the equilibrium between heaven and hell, in which man can receive Truth and become spiritual; concerning which equilibrium, see the work on Heaven and Hell 589-603, and in the small work on the Last Judgrnent, n. 33, 34, 73, 74. Apocalypse Explained 695.

6. And He said, It is a light thing that You should be My Servant, to raise up the tribes of Jacob, and to restore the preserved of Israel: [but] I will also give You for a light to the nations, to be My salvation to the end of the earth.

7. Thus says Jehovah, the Redeemer of Israel, his Holy One; to Him who is despised in soul, whom the nation abhors; to the Servant of rulers: Kings shall see Him, and shall rise up; princes also, and they shall bow themselves down; for the sake of Jehovah, who is faithful; of the Holy One of Israel, for He has chosen You.

Verse 6. [These words seem to imply that the Lord, or Jehovah in His Humanity, would not only" raise up the tribes of Israel", etc., that is, establish the true church, but that from Him should come the "light" and "salvation" for all nations and peoples, and for the entire universe. That the tribes of Israel and the Jews will not again, in a literal sense, be gathered to their own land, as is supposed by many from not knowing the spiritual sense of the Word, can be abundantly proved. See the Exposition of Isaiah Chapter 66:20.]

My salvation to the end of the earth. - See above, Chapter 42:10-12, the Exposition.

8. Thus says Jehovah, In the time of acceptance have I answered You, and in the day of salvation have I helped You; and I will preserve You, and give You for a covenant of the people; to restore the land, to give possession of the desolate heritages:

Verse 8. I will give You for a covenant of the people, etc. - To "give for a covenant of the people", signifies that conjunction may be with the Lord and by Him; to "restore the land", is to restore the church; and to "give possession of the desolate heritages", signifies to restore the Goods and Truths of the church which were destroyed. Apocalypse Explained 701.

As to the "Covenant", see above, Chapter 42:6, the Exposition.

Verses 8, 13. I will give You for a covenant of the people, to restore the land. Sing, O you heavens; and rejoice, O earth; you mountains, break forth into song, etc.

- Treating of the Lord and of His advent. The establishment of the church by Him is signified by "I will give You for a covenant of the people, to restore the land"; to "restore the land" denoting to re-establish the church. It is well known that the Lord did not restore the land to the Jewish people, but that He established the church amongst the Gentiles. The joy in consequence thereof is described by "Sing, O you heavens; rejoice, O earth; you mountains, break forth into song." By the "heavens" are understood the heavens where are the angels who are in the interior Truths of the church; by the "earth" is understood the church with men; and by the "mountains", those who are in the Good of love to the Lord. Apocalypse Explained 304.

9. Saying to the prisoners, Go forth; to those that are in darkness, Show yourselves. They shall feed in the ways, and on all the eminences shall be their pasture.

Verse 9. These words treat manifestly of the Lord. The "prisoners" [or the bound] are, in particular, those who were detained in the lower earth until the advent of the Lord, and who were then elevated into heaven; and, in general, those who are in Good, and kept, as it were, bound by falsities, from which, however, they endeavour to come forth. To "feed in the ways" is to be instructed in Truths; that "ways" are Truths, see Arcana Coelestia 627, 2333; and that to "feed" is to be instructed, n. 5201. "On all eminences shall be their pasture", signifies to be nourished in Good; for "eminences", like mountains, are the Goods of love. Arcana Coelestia 6854. See also 6078.

By "the bound [or prisoners], to whom He shall say, Go forth", and by "those that are in darkness, to whom He shall say, Show yourselves", are signified the Gentiles who have lived in Good according to their religion, and yet were in falsities from ignorance, who are called "bound" when they are in temptations; "darkness" denotes falsities from ignorance. Apocalypse Explained 481.

As to the "lower earth" in the world of spirits, and the "prisoners", or the "bound", who are detained there until they are devastated of their false principles, see Chapter 24:22, the Exposition.

10. They shall not hunger, neither shall they thirst; neither shall, the heat nor the sun smite them: for He that has mercy on them shall lead them, and, shall guide them to springs of water.

Verse 10. Any one who thinks deeply may see that hunger and thirst for natural meat and drink are not here meant, neither the natural sun and heat which shall not smite them, nor natural springs of water to which they shall be led; by "hunger" and "thirst", therefore, is signified to hunger and thirst for such things as belong to eternal life, or which communicate that life, which, in general, have reference to the Good of love and the Truth of faith", hunger" relating to the former, and "thirst" to the latter. The "heat" and the "sun" signify the heat derived from false principles and the love of evil; for these take away all spiritual hunger and thirst. The "springs of water, to which the Lord will lead them", signify illustration in all Truth; a "spring" or "fountain" denoting the Word and doctrine from the Word; "water" denoting Truth; and to "lead", when predicated of the Lord, denoting to illustrate. From these considerations it may appear what is signified by the words of the Lord in John:

"I am the Bread of Life: He who cometh to Me shall never hunger; and he who believes on Me shall never thirst"; (John 6:35) where that to "hunger" is to come to the Lord; and that to "thirst" is to believe on Him, is evident; to "come to the Lord" is to do His commandments, Apocalypse Explained 386.

That "the heat shall not smite them", signifies that the false originating in concupiscence shall not affect them. Apocalypse Explained 481.

11. And I will make all My mountains a way, and My highways shall be exalted.

Verse 11, 13. By "mountains", in the plural number, are understood both mountains and hills, thus both the Good of love and the Good of charity. The "mountains and hills being made into a way, and the highways being exalted", signifies that they who are in those Goods shall be in genuine Truths, - to be "made or set into a way" signifying to be in Truths; and for "the highways to be exalted", is meant to be in genuine Truths, for "ways" and "highways" signify Truths, which are said to be "exalted" by Good; and Truths derived from Good are genuine Truths. Their joy of heart in consequence thereof is signified by "Sing, O you heavens; and rejoice, O earth; "internal joy by "Sing, O you heavens", and external joy by "Rejoice, O earth." Confessions from joy originating in the Good of love, are signified by "You mountains, break forth into song." That this was on account of reformation and regeneration, is signified by "for Jehovah has comforted His people." That the mountains in the world are not here understood, is evident, for to what purpose would it be for "mountains to be made into a way", for "the highways to be exalted", and likewise for" the mountains to break forth into singing"? Apocalypse Explained 405.

12. Lo! these shall come from afar; and lo! these from the north and from the sea; and these from the land of Sinim.

Verse 12. The "north" signifies those who are in obscurity as to Truth; the "west" [or the sea], those who are in obscurity as to Good; and they are said to "come from afar" who are remote from the light which is from the Lord. Arcana Coelestia 3708 Arcana Coelestia 3708[1-23].

As to the "east", "west", "north", and "south", see Chapter 43:5, 6, the Exposition.

From the land of Sinim. - [It is not known what country "Sinim" designated, but it is probable that it was adopted as an appellation for the south, as the "sea" in this verse, and frequently elsewhere, is for the west. In this way the four quarters are designated, - "from afar" denoting the east, or those who are remote from the acknowledgement and love of the Lord; and "Sinim", those who are remote from the light or intelligence of Truth proceeding from that love.]

13. Sing, O you heavens; and rejoice, O earth; you mountains, break forth into song: for Jehovah has comforted His people, and will have mercy on His afflicted.

Verse 13. See the Exposition of Isaiah Chapter 44:23.

14. But Zion says, Jehovah has forsaken me, and the Lord has forgotten me,

15. Can a woman forget her sucking child, that she should not have compassion on the son of her womb? yea, these may forget; but I will not forget you.

Verses 14, 15. Can a woman forget her sucking child, that she should not have compassion. on the son of her womb?-This is said because in the spiritual sense regeneration is understood, wherefore comparison is made with a "woman" and "her love towards her infant." The case is the same with those who are regenerated by the Lord. Apocalypse Explained 710.

16. Behold, on the palms of My hands have I graven you; your walls are continually before Me.

Verse 16. To "engrave" or to "write on stone", also on the "palms of the hands", signifies perpetual remembrance. "Your walls are continually before Me;"-"walls" are the Truths of faith. (Arcana Coelestia 6419, 9841)

See, as to the meaning of a "city", "walls", "bulwarks", etc., Chapter 26:1, the Exposition.

17. They shall hasten your sons; your destroyers and your devastators shall depart from you.

Verses 17, 18. These things are said of "Zion", by which is signified the celestial church. By "the sons who shall make haste" are understood the Truths of that church. That "sons" are Truths has been frequently shown above; hence it is said that "she [Zion] should clothe herself with them all, as with an ornament; and should bind them about her, as a bride [her jewels]", -which words can be said of, the Truths of the church, but not of the "sons" of Zion. Arcana Coelestia 10540.

Verses 17, 22. They shall hasten your sons; your destroyers and your devastators shall depart from you, etc. - The establishment of a New Church by the Lord is treated of in these words. By "the sons whom they shall hasten, and whom they shall bring in their bosom", and by "the daughters whom they shall carry upon their shoulder", are understood all who are in Truths and in the affection thereof and abstractedly from persons, Truths themselves, and their affections, with those who will be of the New Church. "Your destroyers and your devastators" signify the falsities of evil; that these will be removed is signified: by "they shall depart from you." Apocalypse Explained 724.

18. Lift up thine eyes round about, and see: all these gather themselves together, they come to you. As I live, says Jehovah, surely you shalt clothe yourself with them all, as with an ornament; and shalt bind them on you, as a bride [her jewels],

19. For your wastes and your desolate places, and the land of your destruction, shall even now be too narrow for the inhabitants; and they that swallowed you up shall be far away.

20. The sons, of whom you wast bereaved, shall yet say in thine ears, This place is too narrow for me; make room for me that I may dwell.

21. And you shalt say in thine heart, Who has begotten me these? I was bereaved [of my sons], and solitary; an exile, and an outcast; and these, who has nourished them up? Lo! I was forsaken, and alone; these, where were they?

Verses 18, 20, 21. These words treat of "Zion", or of the celestial church and of its fructification after vastation. The "sons of bereavement." stand for Truths, of which in vastation she was deprived, but which were afterwards restored and immensely increased. (Arcana Coelestia 5536 Arcana Coelestia 5536[1-5])

In the whole of this chapter the desolation of those who are regenerated is treated of, and of their regeneration and fructification after desolation and at length, [in verse 26] of the punishment of those who desolate or oppress. Arcana Coelestia 5376.

22. Thus says the Lord Jehovih, Behold, I will lift up My hand to the nations, and to the peoples will I exalt My standard: and they shall bring your sons in their bosom, and your daughters shall be borne on their shoulder.

Verses 22, 23. These words treat of the Lord, and of those who worship and adore Him. To "lift up the hand to the nations and to the peoples a standard", is to bring to Himself all who are in the Goods of love and in Truths hence derived; of them it is said that "they should bring their sons in the bosom, and their daughters on the shoulder"; "sons" are the affections of Truth, and "daughters" are affections of Good; of them it is also said that "kings should be their nursing fathers [or nourishers], and their queens [or princesses]their nursing mothers"; "kings" are the veriest Truths and "queens" their Goods; and because man is regenerated and also nourished by these Truths and Goods, it is said they shall be your nourishers and your nurses [giving suck]. This is the internal sense of these words; who, without that sense, could understand them? That man is regenerated by Truths, and by a life according to them, see Chapter 1:2; 8:3, the Exposition. Apocalypse Explained 175.

The whole of this chapter treats of the advent of the Lord and of the salvation of those who receive Him, as is evident from verses 6-9; consequently it is not the salvation of the Jews which is here treated of much less their restoration to the land of Canaan. That the Jewish nation was not understood in the passages here adduced, may also appear from this circumstance, that it was the worst, of all nations, and idolatrous in heart; and that they were not introduced into the land of Canaan on account of any goodness and justice of heart, but on account of the promise made to their fathers; likewise that there were no Truths and Goods of the church with them, but falsities and evils; and that they were therefore rejected and expelled from the land of Canaan, as may appear from all those passages in the Word wherever that nation is described. Apocalypse Explained 433. See Chapter 66:20, 22, the Exposition.

Verse 22. For the meaning of a "standard", see Chapter 13:2, the Exposition.

23. And kings shall be your nursing fathers, and their queens your nursing mothers: with their faces to the earth they shall bow down unto you, and shall lick the dust of your feet; and you shalt know that I am Jehovah, and that they who trust in Me shall not be ashamed.

Verse 23. Because "kings" signify those who are in Truths derived from the Good of love to the Lord, therefore it became a custom from ancient times that "kings", when they were crowned; should be distinguished by certain insignia, which signify Truths derived from Good, as that a "king" should be anointed with oil, that he should wear a crown of gold, that he should hold a sceptre in his right hand, that he should be clothed with a purple robe, that he should sit upon a throne of silver, and that he should ride with his insignia upon a white horse; for "oil" signifies Good, from which is Truth, see Arcana Coelestia 886 Arcana Coelestia 886[1-2], 4638; a "crown of gold" upon the head [is wisdom, and] has a similar signification, n. 9930; a "sceptre", which is a staff, is the power of Truth from Good, Arcana Coelestia 4581, 4876; the "robe", divine Truths in the spiritual kingdom, 9825; and "purple", the spiritual love of Good, 9467 ; a "throne", the kingdom of Truth derived from Good, 5315, 6397; "silver", that Truth itself, 1551, 1552; and a "white horse", the understanding illustrated therefrom, as may be seen in the work concerning the White Horse 1-5. (See also above, Chapter 31:1, the Exposition.) That rituals about the coronation of "kings" involve such things, but that the knowledge thereof is at this day lost, see also Arcana Coelestia 4581, 4966. Apocalypse Explained 31.

24. Shall the prey be taken away from the mighty? or shall the captivity of the just be delivered?

25. Yea, thus says Jehovah, Even the captivity of the mighty shall be taken away, and the spoil of the terrible shall be delivered: for with him that contends with you I will contend, and your sons I will save.

Verses 24, 25. These words treat of the Lord, and of the bringing back of the sons of Zion from captivity, but by the "sons of Zion" are meant those who are in love to the Lord, and thence in Truths. That they were secluded from Truths by those who strenuously confirmed falsities, and that still they were liberated by the Lord, is signified by " Shall the prey be taken away from the mighty? or shall the captivity of the just be delivered? Yea, thus says Jehovah, Even the captivity of the mighty shall be taken away, and the spoil of the terrible shall be delivered: for with him that contends with you I will contend, and your sons I will save." Apocalypse Explained 811.

[The "prey of the mighty", the "captivity of the just", and the "spoil of the terrible", would seem specifically to denote those who are held captive in the lower earth of the spiritual world, or in vastations, to whom the Lord, after His resurrection, "went to preach"; (1 Peter 3:19) and whom He delivered from those who are here called the "mighty" and the "terrible", that is, the evils and falsities by which they had been held captive. The "captivity of the just" denotes those who, although in false principles, were nevertheless in good intentions, of which "justice" is here predicated. See, as to the further meaning of "vastations", and the nature of those who undergo them, Chapter 24:22, the Exposition.]

26. And I will feed thine oppressors with their own flesh; and with their own blood, as with new wine, shall they be drunken: and all flesh shall know that I Jehovah am your Saviour, and your Redeemer, the Mighty One of Jacob.

Verse 26. That by "flesh", in a bad sense, is signified the proprium of man's will which, viewed in itself, is evil, may appear from the above and from the following passages:

"A man shall eat the flesh of his own arm." (Isaiah 9:20)

And in Jeremiah:

"I will feed you with the flesh of their sons, and with the flesh of their daughters; and they shall devour every man the flesh of his companion." (Jeremiah 19:9)

And in Zechariah: "The rest shall eat everyone the flesh of another." (Zechariah 11:9) Apocalypse Explained 1082. See Chapter 9:19-21, the Exposition.

To "feed oppressors with their own flesh" is to feed thrm with their own evil. Arcana Coelestia 8409.

---
Isaiah Chapter 49.

1. ATTEND, O islands, unto Me; and hearken, you peoples, from afar: Jehovah has called me from the womb; from the bowels of my mother has He made mention of my name.

2. And He has set my mouth like a sharp sword; in the shadow of His hand has He concealed me, and He has made me a polished shaft; in His quiver has He hid me;

3. And He has said unto me, You art My servant, O Israel, in whom I will be glorified.

4. And I said, I have laboured in vain; for nought, and for vanity, I have spent my strength: nevertheless my judgment is with Jehovah, and the recompense of my work with my God.

5. And now [thus] says Jehovah, my Former from the womb to be His servant, to bring back Jacob unto Him, and that Israel unto Him may be gathered: then shall I be glorious in the eyes of Jehovah, and my God will be my strength:

6. And He said, It is a light thing that You should be My Servant, to raise up the tribes of Jacob, and to restore the preserved of Israel: [but] I will also give You for a light to the nations, to be My salvation to the end of the earth.

7. Thus says Jehovah, the Redeemer of Israel, his Holy One; to Him who is despised in soul, whom the nation abhorreth; to the Servant of rulers: Kings shall see Him, and shall rise up; princes also, and they shall bow themselves down; for the sake of Jehovah, who is faithful; of the Holy One of Israel, for He has chosen You.

8. Thus says Jehovah, In the time of acceptance have I answered You, and in the day of salvation have I helped You; and I will preserve You, and give You for a covenant of the people; to restore the land, to give possession of the desolate heritages:

9. Saying to the prisoners, Go forth; to those that are in darkness, Show yourselves. They shall feed in the ways, and on all the eminences shall be their pasture.

10. They shall not hunger, neither shall they thirst; neither shall, the heat nor the sun smite them: for He that has mercy on them shall lead them, and, shall guide them to springs of water.

11. And I will make all My mountains a way, and My highways shall be exalted.

12. Lo! these shall come from afar; and lo! these from the north and from the sea; and these from the land of Sinim.

13. Sing, O you heavens; and rejoice, O earth; you mountains, break forth into song: for Jehovah has comforted His people, and will have mercy on His afflicted.

14. But Zion says, Jehovah has forsaken me, and the Lord has forgotten me,

15. Can a woman forget her sucking child, that she should not have compassion on the son of her womb? yea, these may forget; but I will not forget you.

16. Behold, on the palms of My hands have I graven you; your walls are continually before Me.

17. They shall hasten your sons; your destroyers and your devastators shall depart from you.

18. Lift up thine eyes round about, and see: all these gather themselves together, they come to you. As I live, says Jehovah, surely you shalt clothe yourself with them all, as with an ornament; and shalt bind them on you, as a bride [her jewels],

19. For your wastes and your desolate places, and the land of your destruction, shall even now be too narrow for the inhabitants; and they that swallowed you up shall be far away.

20. The sons, of whom you wast bereaved, shall yet say in thine ears, This place is too narrow for me; make room for me that I may dwell.

21. And you shalt say in thine heart, Who has begotten me these? I was bereaved [of my sons], and solitary; an exile, and an outcast; and these, who has nourished them up? Lo! I was forsaken, and alone; these, where were they?

22. Thus says the Lord Jehovih, Behold, I will lift up My hand to the nations, and to the peoples will I exalt My standard: and they shall bring your sons in their bosom, and your daughters shall be borne on their shoulder.

23. And kings shall be your nursing fathers, and their queens your nursing mothers: with their faces to the earth they shall bow down unto you, and shall lick the dust of your feet; and you shalt know that I am Jehovah, and that they who trust in Me shall not be ashamed.

24. Shall the prey be taken away from the mighty? or shall the captivity of the just be delivered?

25. Yea, thus says Jehovah, Even the captivity of the mighty shall be taken away, and the spoil of the terrible shall be delivered: for with him that contends with you I will contend, and your sons I will save.

26. And I will feed thine oppressors with their own flesh; and with their own blood, as with new wine, shall they be drunken: and all flesh shall know that I Jehovah am your Saviour, and your Redeemer, the Mighty One of Jacob.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 49


Další odkazy Swedenborga k tomuto verši:

Arcana Coelestia 5536, 7051


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 433

Jiný komentář

  Příběhy:


  Související Knihy  (see all)


Skočit na podobné biblické verše

คร่ำครวญ 1:1

Významy biblických slov

กล่าว
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

ให้กำเนิด
To beget or to be begotten is very similar in meaning to birth: It represents one spiritual state leading to the next spiritual state. "Beget,"...

กำเนิด
To beget or to be begotten is very similar in meaning to birth: It represents one spiritual state leading to the next spiritual state. "Beget,"...

ดู
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...


Many thanks to Philip Pope for the permission to use his 2003 translation of the English King James Version Bible into Thai. Here's a link to the mission's website: www.thaipope.org


Přeložit: