Bible

 

Jeremiah 50

Lithuanian     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Viešpats kalbėjo pranašui Jeremijui apie Babiloną ir chaldėjų kraštą:

2 “Paskelbkite tautoms, iškelkite vėliavas, neslėpkite, kad Babilonas paimtas, Belis nebegarbinamas, Merodachas sunaikintas! Jų stabai išniekinti, atvaizdai sudaužyti.

3 šiaurės prieš jį ateina tauta. Ji pavers kraštą dykyne; žmonės ir gyvuliai jame nebegyvens, pabėgs iš jo.

4 Tuomet sugrįš Izraelio ir Judo vaikaisako Viešpats.­Jie eis verkdami ir ieškos Viešpaties, savo Dievo.

5 Jie klaus kelio į Sioną ir keliaus, sakydami: ‘Eikime, glauskimės prie Viešpaties amžina sandora, kuri nebus užmiršta!’

6 Mano tauta tapo paklydusia banda. Ganytojai ją suvedžiojo ir paklaidino kalnuose. Jie ėjo per kalnus bei kalvas ir užmiršo savo poilsio vietą.

7 Kas juos sutiko, rijo juos. Jų priešai sakė: ‘Mes tuo nenusikaltome. Izraelitai nusikalto Viešpačiui, teisingumo buveinei, ir Viešpačiui, savo tėvų vilčiai’.

8 Skubėkite iš Babilono, traukitės iš chaldėjų krašto! Būkite kaip ožiai bandos priekyje.

9 Aš sukelsiu prieš Babiloną daug galingų tautų ir atvesiu jas iš šiaurės. Jos išsirikiuos ir nugalės jį. Visos jų strėlės įgudusio kario rankose, jos pasiekia tikslą.

10 Chaldėja taps grobiu, jos priešai prisiplėš turto užtektinai,­sako Viešpats,­

11 nes jūs džiaugėtės ir didžiavotės, mano paveldo grobėjai, šokinėjote kaip veršiai ant žolės ir baubėte kaip jaučiai.

12 Jūsų motina bus išniekinta ir sugėdinta. Ji bus paskutinė tarp tautų, virs dykyne, sausa žeme, dykuma.

13 Dėl Viešpaties rūstybės ji bus negyvenama. Kiekvienas, praeinantis pro Babiloną, stebėsis ir švilps dėl jo nelaimės.

14 Išsirikiuokite prieš Babiloną, įtempkite lankus prieš jį, šaukite, negailėkite strėlių, nes jis nusikalto Viešpačiui.

15 Skelbkite visur, kad jis paimtas. Jo apsaugos pylimas krito, sienos nugriautos. Tai Viešpaties kerštas jam už jo darbus.

16 Išnaikinkite Babilone sėjėją ir pjovėją. Karui siaučiant, kiekvienas bėgs į savo kraštą, pas savo tautą.

17 Izraelis yra kaip išsklaidytos avys, kurias išvaikė liūtai. Pirmasis jį rijo Asirijos karalius, o po to Nebukadnecaras, Babilono karalius, sutraiškė jo kaulus”.

18 Todėl taip sako kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas: “Aš nubausiu Babilono karalių ir jo kraštą, kaip nubaudžiau Asirijos karalių.

19 Izraelį Aš parvesiu atgal į savo kraštą. Jis ganysis Karmelyje ir Bašane, pasisotins Efraimo kalnyne bei Gileade.

20 Tuo metu ieškos Izraelio kaltės ir Judo nuodėmės, bet jų neras, nes Aš atleisiu jiems ir jų nesunaikinsiu,­sako kareivijų Viešpats.­

21 Žygiuok prieš Merataimų ir Pekodo kraštų gyventojus! Žudyk ir naikink,­sako Viešpats,­daryk taip, kaip tau įsakiau!

22 Krašte girdėti šauksmai kovos ir didelio sunaikinimo.

23 Visos žemės kūjis pats sudaužytas ir sutrupėjęs. Babilonas tapo dykyne tarp tautų.

24 Babilone, Aš stačiau tau spąstus ir sugavau tave. Tu to nepastebėjai, bet buvai surastas ir sugautas, nes kovojai prieš Viešpatį.

25 Viešpats atidarė savo ginklų sandėlį ir ištraukė savo rūstybės ginklus, nes tai yra Viešpaties, kareivijų Dievo, darbas chaldėjų krašte.

26 Pakilkite prieš jį, visi kraštai, atidarykite jo grūdų sandėlius, supilkite viską į krūvas ir sunaikinkite­tenelieka nieko.

27 Išžudykite jo veršius, teeina jie į skerdyklą. Vargas jiems! Atėjo jų aplankymo diena.

28 Štai pabėgėliai iš Babilono krašto! Jie praneša Sione apie Viešpaties kerštą, apie mūsų Dievo kerštą dėl Jo šventyklos.

29 Surinkite šaulius prieš Babiloną. Apsupkite jį taip, kad nė vienas neištrūktų! Atmokėkite jam pagal jo darbus; ką jis darė, jam darykite, nes jis didžiavosi prieš mane, Izraelio Šventąjį.

30 Jo jaunuoliai kris aikštėse ir visi jo kariai bus sunaikinti tą dienąsako Viešpats.­

31 Aš esu prieš tave, tu išdidusis! Atėjo tavo aplankymo metas.

32 Išdidusis suklups ir kris, nė vienas jo nepakels. Aš įžiebsiu jo miestuose ugnį, kuri suris viską aplinkui”.

33 Kareivijų Viešpats sako: “Prispausti yra Izraelio ir Judo vaikai. Tie, kurie juos išvedė į nelaisvę, laiko juos ir nė nemano jų paleisti.

34 Atpirkėjas yra stiprus, kareivijų Viešpats yra Jo vardas. Jis rūpinsis jų byla ir suteiks kraštui ramybę, bet privers drebėti Babilono gyventojus.

35 Kardas chaldėjams, Babilono gyventojams, jo kunigaikščiams ir išminčiams!

36 Kardas jo žyniams, kurie taps kvaili, ir kariams, kad išsigąstų.

37 Kardas žirgams, kovos vežimams ir samdytiems kariams, kurie taps kaip moterys. Kardas jo turtams, kurie taps grobiu!

38 Sausra išdžiovins jo vandenis. Tai drožtų atvaizdų kraštas, per savo stabus jie sukvailėjo.

39 Todėl ten gyvens laukiniai žvėrys, šakalai ir stručiai; Babilonas niekados nebus apgyvendintas nė atstatytas.

40 Kaip Dievas sunaikino Sodomą, Gomorą ir jų aplinkinius miestus, taip ir Babilonas bus sunaikintas, niekas jame negyvens.

41 Galinga tauta ateinašiaurės ir daug karalių iš žemės pakraščių.

42 Jie ginkluoti lankais ir ietimis, žiaurūs bei negailestingi. Jie atūžia kaip jūra, joja ant žirgų, pasirengę kovai prieš tave, Babilono dukra!

43 Babilono karalius, išgirdęs apie juos, nuleido rankas; jį apėmė baimė ir skausmai tarsi gimdyvę.

44 Kaip liūtas iš Jordano tankynės jis pakyla ir ateina prieš stipriųjų buveines, bet Aš jį nuvysiu ir paskirsiu tą, kurį išsirinksiu. Kas yra man lygus ir kas gali man pasipriešinti? Koks valdovas galėtų man prieštarauti?

45 Šai Viešpaties nutarimas Babilonui ir sprendimas chaldėjų kraštui. Iš tiesų net menkiausi iš bandos juos ištrems ir jų buveinės liks apleistos.

46 Babilono paėmimo triukšmas sudrebins žemę, ir jų šauksmą išgirs visos tautos”.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1368

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 116


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 289, 468, 583, 1186, 1326, 1813, 2025, ...

Apocalypse Revealed 52, 173, 241, 281, 298, 299, 336, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 120

The Lord 4, 34, 38, 39, 40, 53

Sacred Scripture 51, 79

Heaven and Hell 365

The Last Judgment 54

True Christian Religion 45, 83, 93, 158, 188, 294, 637, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 131, 275, 278, 304, 328, 355, 357, ...

The White Horse - Appendix 1

Marriage 45, 83, 93

Scriptural Confirmations 4, 19, 51, 98

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 8:1

Numbers 32:1, 4

Deuteronomy 41, 33:27

2 Samuel 1:22

2 Kings 17:6

2 Chronicles 6:39, 7:14

Ezra 2:1

Job 15:25, 19:25

Psalms 22:5, 79:7, 85:3, 103:12, 119:176, 137:8

Proverbs 16:18, 22:23, 23:11

Isaiah 1:3, 2:12, 10:12, 21, 13:5, 33:24, 34:6, 7, 43:25, 44:22, 25, 27, 46:1, 11, 48:14, 15, 20, 51:22, 53:6, 59:18, 63:4

Jeremiah 3:18, 6:22, 23, 10:11, 15, 16, 12:5, 14:8, 18:16, 19:8, 21:7, 23:1, 3, 25:12, 14, 27:7, 29:12, 13, 30:20, 31:9, 23, 34, 32:40, 33:8, 12, 15, 16, 40:2, 3, 46:21, 48:15, 26, 49:17, 18, 19, 22, 24, 26, ...

Lamentations 1:9, 3:58, 4:22

Ezekiel 34:5, 6, 13

Daniel 5:5, 6, 23

Hosea 3:5, 11:10

Amos 4:11

Micah 7:14

Nahum 1:2, 3:13

Habakkuk 1:15, 2:8

Zephaniah 15, 3:12

Zechariah 1:15, 2:11, 3:9, 11:5

Matthew 7:2, 9:36, 10:6, 18:12

1 Peter 2:25

Revelation 16:12, 18:2, 4, 6, 8, 9

Word/Phrase Explanations

kalbėjo
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

stabai
Idols of stone signify worship from falsities of doctrine. Idols of wood signify worship from evils of doctrine. Idols of silver signify worship from what...

šiaurės
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

Judo
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

vaikai
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

dievo
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

Priešai
Foes, or adversaries, denote the falsities of evil. Foes, or adversaries, when predicate of the Lord, signifies to avert falsities derived from evil.

sakė
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

strėlės
In the Word, arrows stand for truths which defend person from falsity. In Arcana Coelestia 2709, it says this when discussing Genesis 21:20: "And he...

motina
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

dykuma
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

praeinantis
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

krito
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

Kerštas
'To be avenged seventy and seven fold' denotes damnation.

savo
In many cases, the spiritual meaning of "own," both as a verb and as an adjective, is relatively literal. When people are described as the...

Izraelis
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

liūtai
'A lion' signifies the good of celestial love and the truth from that good.

karalius
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

atgal
Everyone knows the phrase "the natural order of things." It means that everything is in its proper place, occupying the niche it is meant to...

nuodėmės
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

Žemės
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

atidarė
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

darbas
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

atėjo
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

diena
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

dieną
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

miestuose
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

Atpirkėjas
Jehovah is called 'the redeemer,' because He took on a human nature.

vardas
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Kardas
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

moterys
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

ateina
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

daug
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

jūra
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

dukra
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

pakyla
It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

tautos
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 10227

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

10227. 'The rich shall not give more, and the poor shall not give less than half a shekel when they give [the offering] of Jehovah' means that all equally, however much ability they possess, should attribute to the Lord all forms of truth springing from good. This is clear from the meaning of 'the rich' as one who is affluent in truths and forms of good, and in cognitions or knowledge of them, dealt with below; from the meaning of 'the poor' as one who is not affluent in them, also dealt with below; from the meaning of 'not giving more and not giving less' as all equally; from the meaning of 'half a shekel' as all forms of truth springing from good, dealt with in 10221; and from the meaning of 'giving to Jehovah' as attributing to the Lord, for 'Jehovah' in the Word means the Lord, see the places referred to in 9373. From these meanings it is evident that 'the rich shall not give more, and the poor shall not give less than half a shekel when they give [the offering] of Jehovah' means that all equally, however much ability they possess, should attribute to the Lord all forms of truth springing from good.

(Odkazy: Ezekiel 27)


[2] The implications of all this are that everyone possesses the ability to understand and be wise; but the reason why one person may be wiser than another is that they are not alike in attributing to the Lord all that constitutes understanding and wisdom, that is, all forms of truth and good. Those who attribute them all to the Lord are wiser than any others, because all forms of truth and good constituting wisdom flow in from heaven, that is, from the Lord there. The attribution of them all to the Lord opens the inner levels of a person's mind towards heaven. For that attribution involves the acknowledgement that no truth or good at all come from self; and in the measure that this is acknowledged self-love departs, and along with it the thick darkness resulting from falsities and evils. In the same measure also the person attains innocence, love to the Lord, and faith in Him. As a result of this the person is linked to the Divine, who then flows in, bringing enlightenment. All this shows why it is that one person may have more wisdom, another less, and also why 'the rich shall not give more, and the poor shall not give less', meaning that all equally possess the ability to be wise. The ability to be wise, it is true, does not exist with all in equal measure; nevertheless all equally possess the ability, for each is able to be wise.

[3] The ability to be wise should not be taken to mean an ability to use knowledge to engage in reasoning about truths and forms of good, and so an ability to prove anything you like. Rather, it is an ability to observe what is true and good, to choose what is appropriate, and to apply this to functions performed in life. Those who attribute everything to the Lord are able to do these things, whereas those who do not attribute everything to Him but to themselves only know how to reason about truths and forms of good. Nor do they see anything apart from what they derive from others; and this they see not with the power of reason, only with the workings of the memory. Since they are incapable of looking around inside actual truths they stand out of doors, affirming whatever they receive, whether true or false. The more expertly people can use their knowledge to do this, the wiser than others the world believes them to be. But the more they attribute all things to themselves, thus the more they love the things they think as a result of their own efforts, the more insane they are; for they affirm falsities more than truths and evils more than forms of good. They receive light from no other source than the illusions and appearances which exist in the world, and therefore from their own inferior light, called natural illumination, separated from the light of heaven. And when that illumination has been separated, then so far as the truths and forms of good which belong to heaven are concerned there is thick and total darkness.

[4] The fact that riches and wealth mean matters of understanding (or intelligence) and wisdom, and therefore cognitions or knowledge of truth and good as well, which also are called spiritual wealth and riches, is clear from places in the Word where they are mentioned, as in Isaiah,

I will visit upon 1 the fruit of the pride of the king of Asshur, for the reason that he has said, By the power of my hand I have done it, and by my wisdom, for I have understanding. Therefore I will remove the boundaries of the peoples, and will plunder their treasures. My hand will find, like a nest, the wealth of the peoples. Isaiah 10:12-14.

This refers in the internal sense to those who trust in their own intelligence and believe that true wisdom comes not from heaven but from themselves. 'The king of Asshur' means reasoning, at this point as a result of self-intelligence, 1186; and 'plundering the treasures and the wealth of the peoples as a consequence' means destroying those things that constitute the truths of intelligence and wisdom.

[5] In the same prophet,

A prophecy regarding the beasts of the south. They carry their wealth on the shoulders of asses, and their treasures on the backs of camels, to Egypt. Isaiah 30:6-7.

'The beasts of the south' are those who, though they are within the Church and so dwell in the light of truth from the Word, read the Word solely for the sake of possessing knowledge and not for the sake of rendering useful services in life. For 'the south' means where the light of truth is, thus where the Word exists, 3195, 3708, 5672, 9642; 'an ass' means knowledge, as does 'a camel', and 'Egypt' too. For this meaning of 'an ass', see 5492, 5741, 7024; 'a camel', 3048, 3071, 3143, 3145, 4156; and 'Egypt', the places referred to in 9391. The fact that these prophetic words must be understood in a spiritual sense becomes clear from the consideration that no one without that sense knows what is meant by 'the beasts of the south', by 'carrying their wealth on the shoulders of asses, and their treasures on the backs of camels', or by carrying them 'to Egypt'.

(Odkazy: Arcana Coelestia 4516)


[6] In the same prophet,

I will give you the treasures of darkness, and the secret wealth of concealed places, that you may know that it is I, Jehovah. Isaiah 45:3.

'The treasures of darkness, and the secret wealth of concealed places' are such things as belong to heavenly intelligence and wisdom, which are hidden from the natural man.

[7] In Jeremiah,

The sin of Judah has been written with a pen of iron. O My mountain in the field, I will give for spoil your resources and all your treasures. Jeremiah 17:1, 3.

Judah is called 'a mountain in the field' because that which was representative of the celestial Church existed there, 'mountain' being the love which the celestial Church possesses, 6435, and 'the field' the Church itself, 2971, 3766, 7502, 9139, 9295. 'The resources' and 'the treasures' which would be given for spoil are all of the Church's truths and forms of good that would be reduced to nothing.

[8] In the same prophet,

On account of your trust in your works and in your treasures, you also will be taken. Jeremiah 48:7.

'Treasures' here also stands for the matters of doctrine and the cognitions or knowledge that the Church possesses.

(Odkazy: Jeremiah 50:37-38)


[9] In the same prophet,

O sword against its horses and against its chariots, and against the mixed crowd who are in its midst! O sword against its treasures, in order that they may be looted! A drought on its waters, in order that they may dry up! Jeremiah 50:36-38.

These words are directed against the Chaldeans, by whom one should understand people whose worship is external devoid of internal, thus people who claim with their lips to believe the truths of the Word but in their heart reject them. By 'sword' falsity engaged in conflict against truths is meant, 2799, 4499, 6353, 7102, 8294; by 'horses' the power of understanding, 2760-2762, 3217, 5321; and by 'chariots' matters of doctrine, 5321, 8215. By 'treasures' which would be looted are meant the Church's truths and forms of good, which would be perverted and ruined through the application of them to the evils of self-love and love of the world; and by 'a drought on the waters, in order that they may dry up!' deprivation and destruction of the truths of faith, 'water' meaning the truth of faith, see 2702, 3058, 3424, 4976, 8568, 9323.

(Odkazy: Jeremiah 50:37-38)


[10] Who can fail to see that the literal meaning is not the real meaning that these words possess? For is there anything holy, anything of the Church, anything of heaven, or any sense in the idea of a sword against horses, against chariots, against a mixed crowd, against treasures, or in the idea of a drought over waters, in order that they may dry up? From all this and from all else in the Word it may be seen plainly that a spiritual sense, different from the natural, lies within every detail and that without this sense the Word cannot be called holy, and that in very many places is not even intelligible.

[11] In the same prophet,

O Babel, you who dwell on many waters, great in treasures, ... Jeremiah 51:13.

'Babel' means those who possess the Word and consequently all the Church's truths and its forms of good, but who apply them to self-love and in so doing profane them, 1326. The same thing was also represented by the action of the king of Babel, who took all the vessels of the temple, which were made of gold and silver, drank from them, and at the same time praised the gods of gold and silver, Daniel 5:2-4ff. This explains why Babel is spoken of as 'dwelling on many waters, great in treasures', 'waters' meaning truths and in the contrary sense falsities, 2702, 3058, 4976, 8568, 9323. A further description occurs in the Book of Revelation, in which the riches of Babylon are listed in Chapter 18, where they are called its 'merchandise'.

(Odkazy: Daniel 5:2; Revelation 18:1)


[12] In Ezekiel,

I will bring against Tyre Nebuchadnezzar. By means of the hoofs of his horses he will trample all your streets. They will seize your wealth and despoil your merchandise. Ezekiel 26:7, 11-12.

'Tyre' is used to mean the Church in respect of cognitions or knowledge of goodness and truth, 1201, 'Nebuchadnezzar' the king of Babel to mean that which is profane and lays waste, 1327(end), which happens when the truths and forms of good which the Word contains serve, through wrong application, as means to lend support to the evils of self-love and love of the world. For in these circumstances the evils of those loves exist inwardly, in the heart, while the holy things of the Church are on the lips. 'The hoofs of his horses' are the outermost levels of the natural, that is, levels of knowledge consisting solely of sensory impressions, 7729; 'streets' are the truths of faith, 2336; and 'wealth' and 'merchandise' are cognitions of goodness and truth.

[13] Since cognitions of goodness and truth are meant by 'Tyre', 1201, wherever Tyre is referred to in the Word various kinds of merchandise and riches are also referred to, as in the same prophet,

Tarshish was your trader through the vastness of all your wealth - in silver, iron, tin, and lead. Damascus was your trader because of the vastness of all your wealth. Through the vastness of your wealth and your trading you have enriched all the kings of the earth. Ezekiel 27:1-end.

In the same prophet,

By your wisdom and by your intelligence you have gained wealth for yourself; [you have gained] gold and silver in your treasuries. By the vastness of your wisdom you have increased your wealth. Ezekiel 28:4-5.

This too refers to Tyre, from which it is plainly evident that 'wealth and riches' in the Word is used to mean spiritual wealth and riches, which are cognitions of goodness and truth, thus which are the means to wisdom.

(Odkazy: Ezekiel 27, Ezekiel 27:12, 27:18, 27:33)


[14] Also in Zechariah,

Tyre gathers silver like the dust, and gold like the mud of the streets. Behold, the Lord will make it poor and hurl 2 its wealth into the sea. Zechariah 9:3-4.

And in David,

The daughter of Tyre will offer you a gift, daughter of the king; the rich of the people will entreat your face. Psalms 45:12.

The Church in respect of the affection for truth is described here; and it is called 'the daughter of the king', for 'the daughter' means the Church in respect of affection, 2362, 3963, 6729, 9055(end), and 'the king' means truth, 1672, 2015, 2069, 3670, 4575, 4581, 4966, 6148. This is why it says that the daughter of Tyre will offer her a gift, and that the rich of the people will entreat her face, 'the rich of the people' meaning those who are affluent in truths and forms of good.

[15] In Hosea,

Ephraim said, Surely I have become rich, I have found wealth for myself. Hosea 12:8.

Nor are 'I have become rich' and 'I have found wealth for myself' used to mean an enrichment with worldly riches and wealth, but with heavenly ones; for 'Ephraim' is used to mean the Church's power of understanding, which receives light when the Word is read, 5354, 6222, 6238, 6267.

[16] In John,

To the angel of the Church of the Laodiceans [write], Because you say, I am rich, and have become enriched, and have no need - when you do not know that you are wretched, and miserable, and needy, and blind, and naked - I counsel you to buy from Me gold purified in fire that you may be enriched, and white garments that you may put on. Revelation 3:14, 17-18.

This refers to the Church which supposes that everything composing the Church consists in bare knowledge alone and which consequently considers itself superior to others, when in fact knowledge is no more than the means with which to correct and improve one's life. Anyone therefore who possesses knowledge without a life led in accord with it is wretched, miserable, needy, blind, and naked. 'Buying gold purified in fire' means acquiring real good for oneself from the Lord, and buying 'white garments' means acquiring real truths springing from that good for oneself from the Lord.

'Gold' means the good of love, see the places referred to in 9874.

'Garments' means the truths of faith, 4545, 5248, 5319, 5954, 9212, 9216, 9814, 9952.

[17] In Jeremiah,

I Jehovah give to each according to his ways, according to the fruits of his works. As a partridge collects but does not lay, [so is he who] acquires riches but not by means that are just 3 . In the midst of his days he will leave them behind; at the end of his days he will become a fool. Jeremiah 17:10-11.

This refers to those who acquire knowledge for themselves without any use for it in view other than to make themselves rich, that is, possessors of knowledge, when in fact life is what it is intended to serve. All this is meant by 'gathering as a partridge and yet not laying' and by 'acquiring riches but not by means that are just'.

[18] In Luke,

Any one of you who does not renounce all his possessions cannot be My disciple. Luke 14:33.

Anyone who does not know that 'possessions' in the internal sense are spiritual riches and wealth, which consist of cognitions or knowledge derived from the Word, cannot possibly have any other idea than that if he is to be saved he will have to strip himself of all his wealth. But that is not the meaning of those words; 'possessions' there is used to mean everything that is the product of self-intelligence. For no one can be wise by virtue of what is his own, only by virtue of what is the Lord's. Therefore 'renouncing all one's possessions' means attributing no intelligence or wisdom at all to oneself; and whoever fails to do this cannot be taught by the Lord, that is, be His disciple.

[19] Since possessions, riches, wealth, silver, and gold mean the things that constitute intelligence and wisdom, the Lord also compares the kingdom of heaven to treasure hidden in a field, Matthew 13:44; and He says that people should provide themselves treasure that does not fail in heaven; for where the treasure is, there the heart is, Matthew 6:19-21; Luke 12:33-34.

[20] Those who do not know that by 'the rich' they should understand people who possess cognitions or knowledge of truth and good, thus people who have the Word, and that by 'the poor' they should understand people who do not possess them but nevertheless desire them, cannot have any other idea than that in Luke 16 one who was rich and another who was poor in the ordinary sense of those words are meant by the rich man who was clothed in purple and fine linen and the poor one who was laid at his porch. But in that parable 'the rich man' is used to mean the Jewish nation, who had the Word, the 'purple' in which he was clothed meaning real good, 9467, and 'fine linen' real truth, 5319, 9469, 9596, 9744. And 'the poor man' laid at the porch is used to mean those who are outside the Church and do not have the Word but who nevertheless desire the truths and the good things of heaven and the Church.

(Odkazy: Luke 16:19-31)


[21] From all this too it is evident that those who have the Word, consequently Divine Truths, should be understood by 'the rich', as also in Mary's 4 prophecy in Luke,

God has filled the hungry with good things, and the rich He has sent away empty. Luke 1:53.

'The hungry' are those who elsewhere are called 'the poor', thus those who have no bread and water and so are wanting food and drink, that is, those who have no knowledge of goodness and truth and yet desire them. By 'bread and water' in the Word goodness and truth are meant, 9323; and by 'hungering and thirsting', thus by 'wanting food and drink', the desire for them is meant.

[22] Such people are also meant elsewhere by 'the poor', as in Luke,

Blessed are the poor, for theirs is the kingdom of heaven 5 . Blessed are you who are hungry, for you will be satisfied. Luke 6:20-21.

In the same gospel,

The householder told his servant to go out into the streets and lanes of the city and bring in the poor, the maimed, the lame, and the blind. Luke 14:21.

In the same gospel,

To the poor the gospel will be preached. Luke 7:22.

In Matthew,

The poor hear the gospel. Matthew 11:5.

In Isaiah,

Then the firstborn of the poor will feed, and the needy will lie down with confidence. Isaiah 14:30.

In the same prophet,

The needy of men (homo) will exult in the Holy One of Israel. Isaiah 29:19.

In Zephaniah,

I will leave in your midst a wretched and poor people, who will hope in the name of Jehovah. They will feed and rest, with none making them afraid. Zephaniah 3:12-13.

And in Isaiah,

The poor and the needy are seeking water, but there is none; their tongue is parched with thirst. I, Jehovah, will hearken to them. I will open streams on the sloping heights, and I will place springs in the midst of valleys. Isaiah 41:17-18.

[23] 'The poor and the needy seeking water' are those who desire cognitions or knowledge of goodness and truth, 'water' meaning truth. This desire is described by the statement that their tongue is parched with thirst, and the abundance which they are going to have by the promise that streams will be opened on sloping heights, and springs in the midst of valleys. From all this it is again evident that heavenly realities, which belong to the truth of faith and the good of love, are meant by earthly objects, that is, by the waters, streams on sloping heights, and springs in valleys; that these objects compose the literal sense of the Word, whereas those realities compose the spiritual sense; and that the Word is Divine by virtue of the spiritual sense, and not so without it.

[24] Another reason why wealth and riches mean such things as constitute intelligence (or understanding) and wisdom lies in correspondence. Among angels in heaven everything looks as though it is gleaming with gold, silver, and precious stones; and this is owing to the intelligent understanding of truth and wise discernment of good they possess. For the inner abilities which angels possess present themselves in this visual manner through objects that correspond to these abilities. Among spirits too who are below the heavens riches make their appearance in accordance with the state of reception of truth and good from the Lord.

-----
Footnotes:

1. i.e. I will punish

2. literally, strike

3. literally, make riches but not with judgement

4. The Latin has Elisabeth's.

5. The words in the second part of this sentence come from the parallel passage in Matthew 5:3.

-----

(Odkazy: Exodus 30:5, 30:15; Ezekiel 27)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 10406

Heaven and Hell 365

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 107, 158, 220


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 118, 131, 193, 236, 453

Other New Christian Commentary
Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Jacob’s Sons
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.

Bible

 

Daniel 5:6

Lithuanian     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

6 Jo veidas pasikeitė, jį apėmė neramios mintys, sąnariai suglebo ir keliai drebėjo.

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 176


Další odkazy Swedenborga k tomuto verši:

Arcana Coelestia 1326

Apocalypse Revealed 717

The Last Judgment 54


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 587, 1029

Scriptural Confirmations 4, 37

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Jeremiah 50:43

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Belshazzar's Feast
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Belshazzar’s Feast
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Belshazzar’s Feast (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Belshazzar’s Feast (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 Belshazzar’s Feast (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 Overview of Daniel: A Man of Conscience for ages 3-14
Overview of a series of scripted lessons for the first six chapters of the book of Daniel. Suitable for Sunday schools, families and classrooms. Levels A, B and C provide materials for ages 3-14.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14


Přeložit: