1 กษัตริย์ 6:10

Studie

     

10 พระองค์ทรงสร้างห้องรอบพระนิเวศสูงห้าศอก และติดกับตัวพระนิเวศด้วยกระดานไม้สนสีดาร์


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Henry MacLagan

Verse 10. And in each degree the intellect and the will are united, their quality being perfection, or fulness of good and truth; but the character is fixed and determined by the new will, or proprium.
Many thanks to Philip Pope for the permission to use his 2003 translation of the English King James Version Bible into Thai. Here's a link to the mission's website: www.thaipope.org