Malaki 3

Swedish (1917)

Studovat vnitřní smysl

← Malaki 2   Malaki 4 →

1 Se, jag skall sända ut min ängel, och han skall bereda väg för mig. Och med hast skall han komma till sitt tempel, den Herre, som I åstunden, ja, förbundets ängel, som I begären, se, han kommer, säger HE EN Sebaot.

2 Men vem kan uthärda hans tillkommelses dag, och vem kan bestå, när han uppenbarar sig? Ty han skall vara såsom en guldsmeds eld och såsom valkares såpa.

3 Och han skall sätta sig ned och smälta silvret och rena det; han skall rena Levi söner och luttra dem såsom guld och silver; och sedan skola de frambära åt HE EN offergåvor i rättfärdighet.

4 Och Juda offergåvor och Jerusalems skola då behaga HE EN väl likasom i forna dagar och i förgångna år.

5 Ja, jag skall komma till eder för att hålla dom, och jag skall vara ett snarfärdigt vittne mot trollkarlar, äktenskapsbrytare och menedare, så ock mot dem som förhålla dagakarlen hans lön eller förtrycka änkan och den faderlöse eller vränga rätten för främlingen, men icke frukta mig, säger HE EN Sebaot.

6 Ty jag, HE EN, har icke förändrats, och I, Jakobs barn, haven icke heller hört upp:

7 allt ifrån edra fäders dagar haven I vikit av ifrån mina stadgar och icke hållit dem Vänden om till mig, så vill jag vända om till eder, säger HE EN Sebaot. Nu frågen I: »Varutinnan skola vi vända om?»

8 Menen I då, att en människa får röva från Gud? Ty I röven ju från mig. Åter frågen I: »På vad sätt hava vi rövat från dig?» Jo, i fråga om tionden och offergärden.

9 Förbannelse har drabbat eder, men ändå röven I från mig, så många I ären.

10 Fören full tionde till förrådshuset, så att i mitt hus finnes mat, och pröven så, hurudan jag sedan bliver, säger HE EN Sebaot. Förvisso skall jag då öppna himmelens fönster över eder och utgjuta över eder riklig välsignelse.

11 Och jag skall näpsa gräshopporna för eder, så att de icke mer fördärva eder frukt på marken; ej heller skola edra vinträd mer slå fel på fältet, säger HE EN Sebaot.

12 Och alla folk skola prisa eder sälla, ty edert land skall då vara ljuvligt, säger HE EN Sebaot.

13 I haven talat hårda ord mot mig, säger HE EN. Nu frågen I: »Vad hava vi då med varandra talat mot dig?»

14 I haven sagt: »Det är fåfängt att tjäna Gud. Eller vad vinning hava vi därav att vi hålla, vad han har bjudit oss hålla, och därav att vi gå i sorgdräkt inför HE EN Sebaot?

15 Nej, de fräcka vilja vi nu prisa sälla; ty de som göra, vad ogudaktigt är, bliva upprättade, de gå fria, huru de än fresta Gud.»

16 Men därunder hava också de som frukta HE EN talat med varandra; och HE EN har aktat på dem och hört dem, och en minnesbok har blivit skriven inför hans ansikte till åminnelse av dessa som frukta HE EN och tänka på hans namn.

17 Och dessa, säger HE EN Sebaot, skall jag hava såsom min egendom på den dag, då jag utför mitt verk; och jag skall skona dem, såsom en fader skonar sin son, som tjänar honom.

18 Och I skolen då åter få se, vilken skillnad det är mellan den rättfärdige och den ogudaktige, mellan den som tjänar Gud och den som icke tjänar honom.

← Malaki 2   Malaki 4 →
Studovat vnitřní smysl

Hlavní vysvětlení ze Swedenborgových prací:

Inner Meaning of Prophets and Psalms 249

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 349, 566, 576, 666, 680, 1066, 1551 ...

Apocalypse Revealed 101, 191, 285, 344, 350, 357, 529 ...

Brief Exposition of Doctrine 100

The Lord 4, 6, 30, 64

Sacred Scripture 51

Life 60

True Christianity 92, 688, 689

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga
Přeložit:
Sdílet: