Malaki 2

Swedish (1917)

Studovat vnitřní smysl

← Malaki 1   Malaki 3 →

1 Därför kommer nu följande bud till eder, I präster.

2 Om I icke hörsammen det och akten därpå, så att I given mitt namn ära, säger HE EN Sebaot, så skall jag sända förbannelse över eder och förbanna edra välsignelser; ja, jag har redan förbannat dem, eftersom I icke akten därpå.

3 Se, jag skall låta min näpst drabba eder avkomma, och jag skall kasta orenlighet i ansiktet på eder, orenligheten efter edra högtidsoffer; ja, I skolen själva bliva kastade i denna.

4 Då skolen I förstå, att jag har sänt till eder detta bud, för att mitt förbund med Levi skall bestå, säger HE EN Sebaot.

5 Jag hade ett förbund med honom, och däri var liv och frid. Sådant gav jag åt honom, för att han skulle frukta mig; och han fruktade mig och bävade för mitt namn.

6 ätt undervisning var i hans mun, och ingen orätt fanns på hans läppar; fridsamt och redligt vandrade han i min umgängelse och omvände många från missgärning.

7 Ty prästens läppar skola förvara kunskap, och undervisning skall man hämta ur hans mun; han är ju HE EN Sebaots sändebud.

8 Men I haven vikit av ifrån vägen; genom eder undervisning haven I kommit många på fall. I haven fördärvat förbundet med Levi, säger HE EN Sebaot.

9 Därför har ock jag gjort eder föraktade och låga i allt folkets ögon, eftersom I icke hållen mina vägar, utan haven anseende till personen, när I handhaven undervisningen.

10 Hava vi icke alla en och samma fader? Har icke en och samma Gud skapat oss? Varför handla vi då trolöst mot varandra och bryta våra fäders förbund?

11 Juda har handlat trolöst, och styggelse är bedriven i Israel och i Jerusalem; ty Juda har oskärat HE ENS helgedom, den som han älskar, och de hava tagit till äkta kvinnor, som dyrka främmande gudar.

12 Hos den man som så gör må HE EN utrota var levande själ ur Jakobs hyddor, jämväl den som frambär offergåvor till HE EN Sebaot.

13 Och ännu något annat gören I: I vållen, att HE ENS altare höljes med tårar, med gråt och klagan, så att han icke mer vill se till offergåvorna, ej heller med välbehag kan taga emot något ur eder hand.

14 Nu frågen I: »Huru så?» Jo, HE EN var ju vittne mellan dig och din ungdoms hustru, henne som du nu har varit trolös emot, fastän hon är din maka, din äkta hustru.

15 Hava vi då icke en och samma skapare, den, i vilkens hand det står, att vår ande bevaras? Och vad vill nu denne ene? Han vill ju hava ett gudaktigt släkte. Tagen eder därför väl till vara, så att ingen bliver trolös mot sin ungdoms hustru.

16 Ty jag hatar äktenskapsskillnad, säger HE EN, Israels Gud, och att man höljer sig i våld såsom i en överklädnad, säger HE EN Sebaot. Tagen eder därför väl till vara, så att I icke bliven trolösa.

17 I trötten ut HE EN med edert tal. Nu frågen I: »Varmed trötta vi då ut honom?» Jo, därmed att I sägen: »Den som gör ont är ändå god i HE ENS ögon, och till sådana har han behag. Ty varför kommer icke eljest domens Gud?»

← Malaki 1   Malaki 3 →
Studovat vnitřní smysl

Hlavní vysvětlení ze Swedenborgových prací:

Inner Meaning of Prophets and Psalms 248

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 253, 255, 1038, 1286, 2005, 2826, 3024 ...

Apocalypse Revealed 306, 527, 565

The Lord 48, 49

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga
Přeložit:
Sdílet: