1 Mosebok 5

Studovat vnitřní smysl

← 1 Mosebok 4   1 Mosebok 6 →         

1 Detta är stycket om Adams släkt. När Gud skapade människor, gjorde han dem lika Gud.

2 Till man och kvinna skapade han dem; och han välsignade dem och gav dem namnet människa, när de blevo skapade.

3 När Adam var ett hundra trettio år gammal, födde han en son som var honom lik, hans avbild, och gav honom namnet Set.

4 Och sedan Adam hade fött Set, levde han åtta hundra år och födde söner och döttrar.

5 Alltså blev Adams hela levnadsålder nio hundra trettio år; därefter dog han.

6 När Set var ett hundra fem år gammal, födde han Enos.

7 Och sedan Set hade fött Enos, levde han åtta hundra sju år och födde söner och döttrar.

8 Alltså blev Sets hela ålder nio hundra tolv år; därefter dog han.

9 När Enos var nittio år gammal, födde han Kenan.

10 Och sedan Enos hade fött Kenan, levde han åtta hundra femton år och födde söner och döttrar.

11 Alltså blev Enos' hela ålder nio hundra fem år; därefter dog han.

12 När Kenan var sjuttio år gammal, födde han Mahalalel.

13 Och sedan Kenan fött Mahalalel, levde han åtta hundra fyrtio år och födde söner och döttrar.

14 Alltså blev Kenans hela ålder nio hundra tio år; därefter dog han.

15 När Mahalalel var sextiofem år gammal, födde han Jered.

16 Och sedan Mahalalel hade fött Jered, levde han åtta hundra trettio år och födde söner och döttrar.

17 Alltså blev Mahalalels hela ålder åtta hundra nittiofem år; därefter dog han.

18 När Jered var ett hundra sextiotvå år gammal, födde han Hanok.

19 Och sedan Jered hade fött Hanok, levde han åtta hundra år och födde söner och döttrar.

20 Alltså blev Jereds hela ålder nio hundra sextiotvå år; därefter dog han.

21 När Hanok var sextiofem år gammal, födde han Metusela.

22 Och Hanok vandrade i umgängelse med Gud i tre hundra år, sedan han hade fött Metusela, och han födde söner och döttrar.

23 Alltså blev Hanoks hela ålder tre hundra sextiofem år.

24 Sedan Hanok så hade vandrat i umgängelse med Gud, såg man honom icke mer, ty Gud tog honom bort.

25 När Metusela var ett hundra åttiosju år gammal, födde han Lemek.

26 Och sedan Metusela hade fött Lemek, levde han sju hundra åttiotvå år och födde söner och döttrar.

27 Alltså blev Metuselas hela ålder nio hundra sextionio år; därefter dog han.

28 När Lemek var ett hundra åttiotvå år gammal, födde han en son.

29 Och han gav honom namnet Noa, i det han sade: »Denne skall trösta oss vid vårt arbete och våra händers möda, när vi bruka jorden, som HERREN har förbannat.»

30 Och sedan Lemek hade fött Noa, levde han fem hundra nittiofem år och födde söner och döttrar.

31 Alltså blev Lemeks hela ålder sju hundra sjuttiosju år; därefter dog han.

32 När Noa var fem hundra år gammal, födde han Sem, Ham och Jafet.

← 1 Mosebok 4   1 Mosebok 6 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, ...

Doctrine of the Sacred Scripture 103

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 405, 406

True Christian Religion 279


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 435, 468, 481, 482, 483, 484, 485, ...

Conjugial Love 132, 156

Doctrine of the Sacred Scripture 21

True Christian Religion 48, 202


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 555, 670, 725, 728

De Verbo (The Word) 7, 18

Spiritual Experiences 5999

Marriage 48

Jiný komentář

  Příběhy:



Skočit na podobné biblické verše

1 Mosebok 1:27, 3:17, 19, 4:25, 6:9, 10, 7:13, 9:18, 10:1, 6, 21

2 Konungaboken 2:12

1 Krönikeboken 1:1

Malaki 2:6

Matteus 1:1, 19:4

Markus 10:6

Lukas 3:23, 36

1 Korinthierbrevet 11:7, 15:49

Hebreerbrevet 11:5

Judasbrevet 1:14

Významy biblických slov

Adams
Adam är en av de mest avgörande och mest kontroversiella figurerna i Bibeln och delar även de troende i läger: de som tror att han...

Gud
Herren är själv kärlek, uttryckt i form av visdom i sig. Kärlek är alltså Hans väsen, Hans inre. Vishet - den kärleksfulla förståelsen för hur...

skapade
Skapandet av himmel och jord i det första kapitlet i 1 Mosebok betyder den nya skapelsen av himmelkyrkan som kallas 'Man'.

kvinna
Female signifies good.

Adam
Adam är en av de mest avgörande och mest kontroversiella figurerna i Bibeln och delar även de troende i läger: de som tror att han...

hundra
It's a landmark for a young child to count to 100; it sort of covers all the "ordinary" numbers. One hundred is obviously significant for...

trettio
'Thirty' has a twofold significance because it is is the product of five and six, and also three and ten. From five multiplied by six,...

födde
I allmän mening representerar det att vara "född" i Bibeln ett andligt tillstånd som producerar ett annat, vanligtvis någon form av kärlek eller tillgivenhet som...

set
'Seth,' as in Genesis 4:25 , signifies a new faith which brings charity.

åtta
According to Swedenborg, the number eight represents something that is complete within itself, in every respect. Two reasons are offered for this. First, eight is...

söner
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

döttrar
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

Nio
'Nine' signifies conjunction.

dog
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

Fem
Five also signifies all things of one part.

sju
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...

Kenan
Cainan (Gen. 5:12) signifies a fourth church from Adam.

Femton
Fifteen, as in Genesis 7:20, signifies so few as to be scarce anything.

Mahalalel
'Mahalaleel,' as in Genesis 5:12, signifies a fifth church from Adam. The life of people who constituted this church was such, that they preferred the...

fyrtio
'Forty' means completeness because 'four' means what is complete, as does 'ten.' Forty is the product of four and ten. Compound numbers have a meaning...

tio
Most places in Swedenborg identify “ten” as representing “all,” or in some cases “many” or “much.” The Ten Commandments represent all the guidance we get...

Jered
'Jared' in Genesis 5:15, signifies a sixth church from Adam.

sextiotvå
'Sixty' means the full time and state of the implantation of truth.

Hanok
Enoch (Gen. 5:18) signifies the seventh church from Adam, and which consisted of those who had framed doctrines out of the things which had been...

metusela
'Methuselah,' as in Genesis 5:21, signifies the eighth church, or spiritual era, after Adam.

tre
'Thirteen,' between twelve and fourteen, denotes the intermediate state. 'Thirteen,' as the sum of ten and three, denotes remains.

Lemek
Lamech,' as in Genesis 4:18, signifies the vastation of the church when there was no longer any faith. Lamech,' as in Genesis 5:25, signifies the...

gammal
Swedenborg tells us that space and time in the physical world correspond to states of life in the spiritual world. So when the Bible talks...

Son
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

Noa
'Noah,' as in Genesis 5:29, signifies the ancient church, or the parent of the three churches after the flood.

trösta
When the Bible talks about someone being comforted or consoled, it generally means that they are being offered ideas that will help bring them to...

oss
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

arbete
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

HERREN
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

Sem
'Shem,' as in Genesis 10:21, signifies the ancient church in general.

Jafet
Japhet' signifies the people who constitute the external church and correspond to the internal.

Videa od Swedenborg Foundation

Zde uvedená videa jsou poskytnuta se svolením našich přátel ze Swedenborg Foundation. Více se o nich dozvíte zde: swedenborg.com.


What the Bible Is - Swedenborg and Life

Is the Bible just an outdated book of confusing and contradictory moral lessons? Here’s one spiritual explorer’s philosophy on the hidden meaning of the Word.


Přeložit: