Psalmi 1

Studie

  

1 Blago čoveku koji ne ide na veće bezbožničko, i na putu grešničkom ne stoji, i u društvu nevaljalih ljudi ne sedi,

2 Nego mu je omileo zakon Gospodnji i o zakonu Njegovom misli dan i noć!

3 On je kao drvo usađeno kraj potoka, koje rod svoj donosi u svoje vreme, i kome list ne vene: šta god radi, u svemu napreduje.

4 Nisu takvi bezbožnici, nego su kao prah koji rasipa vetar.

5 Zato se neće bezbožnici održati na sudu, ni grešnici na zboru pravedničkom.

6 Jer Gospod zna put pravednički; a put bezbožnički propašće.

Scroll to see more.